Infokommunikáció

Alapadatok
Neptun kód: 
vitmab05
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Villamosmérnöki szak
Szint: 
BSc - Alapképzés
Típus: 
Közös képzés
Érvényesség: 
aktív
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
Az Infokommunikáció tárgy célja, hogy megismertesse az információ-átvitel és -tárolás alapvető módszereit, és rávilágítson ezek alkalmazására a modern távközlésben és kommunikációs hálózatokban. A tárgy oktatása törekszik arra, hogy később - a témakörhöz kötődő specializációkon tovább tanulók biztos alapokat kapjanak a leglényegesebb fogalmak és eljárások tekintetében; valamint - azok a hallgatók, akik más specializációk valamelyikén folytatják tanulmányaikat, kellően megalapozott ismeretekkel rendelkezzenek a modern infokommunikációs rendszerek megértéséhez. Ennek megfelelően a tantárgy minden villamosmérnök számára nyújt „kimenő” ismereteket miközben megalapozza a később az infokommunikáció-rokon specializációk valamelyikét választók további tanulmányait. Az előadások, a gyakorlatok és a számonkérés módszere együttesen arra törekszik, hogy a hallgatók a megismert elemeket, módszereket és eljárásokat egyrészt alkotó módon tudják alkalmazni, másrészt elegendően sok tájékozódási pontot kapjanak ahhoz, hogy a számukra újdonságnak tűnő vagy ténylegesen új infokommunikációs rendszereket és szolgáltatásokat kevés utánjárással megértsék.
Szemeszter: 
tavasz

Ez a weboldal az Infokommunikáció tárgy (VITMAB05) információs oldala. Azért hoztuk létre, hogy a tárgy hallgatói számára hozzáférést biztosítsunk a tananyag elsajátítását segíteni hívatott publikus tartalmakhoz. A tárgy aktuális félévének lebonyolításával kapcsolatos hirdetések és a hallgatók értékelésével kapcsolatos információk (ZH-k, vizsgák helye, időpontja, eredménye) többnyire a tárgy Teams-felületén jelennek meg.

A VITMAB05 Infokommunikáció tantárgy nem azonos a VITMAB03 kódú Infokommunikáció tantárggyal, ami a korábbi tantervben szerepelt. Ahhoz képest heti 1 órával több előadás és ennek megfelelően bővebb tananyag szerepel benne.

Az oldal frissítése folyamatosan történik. Egyenlőre a régebbi feltöltések a helyükön maradnak. Kérjük a hallgatókat, hogy a számonkérések előtt ellenőrizzék az általuk használt, a felkészülést segítő anyagok frissességét.


Kari Tanulmányi Verseny - Infokommunikáció

Ebben a félévben is megrendezésre kerül az infokommunikáció témakörében a Kari Tanulmányi Verseny, a pontos tudnivalókat (feladatsor elérhetősége, beadási határidő) hamarosan hirdetjük.

A versenyen jól teljesítő hallgatók a Kar és a HK által adott díjak és elismerések mellett az Infokommunikáció tantárgy vizsgáin is megajánlott jegyet illetve könnyítést kaphatnak.

További információk a HK erre vonatkozó weboldalán olvashatók.


Puskás Kupa

Ebben a félévben is megrendezük a tárgyban a Puskás Kupát. A félreértések elkerülése véget ez a megmérettetés nem Puskás Ferencnek állít emléket, akinek tiszteletére Puskás Suzuki Kupa néven rendeztek U17-es labdarúgótornát, hanem Puskás Tivadarnak, aki az infokommunikációs szakma kiemelkedő magyar képviselője volt.

A Kari Tanulmányi Versennyel ellentétben a Puskás Kupa

 • nem csak a magukat legjobbaknak vélő hallgatóknak szól,
 • nem egyszeri alkalom, hanem az egész szorgalmi időszakra kiterjed,
 • kifejezetten egyszerű feladatok megoldásával lehet próbálkozni,
 • nem kell eljönni, egy online kérdőívet kell kitölteni, akár egy telefonról,
 • értékeljük a válaszokat, de az értékelést nem lehet megtekinteni, nem teszünk közzé megoldókulcsot, csak időnként az összesített pontszámokat.

Ugyanakkor a KTV-hez hasonlóan az összesítés után a legjobbak vizsgapontokat kapnak, amelyeket az egyébként legalább elégséges vizsgájuk eredményének javítására használhatnak fel.
Minden hallgatót kérünk, hogy önállóan töltse ki a feladatlapot. A csalást elkövető hallgatókat kizárjuk a Kupából.
Egy-egy feladatlap korlátozott ideig lesz elérhető, erről majd minden esetben tájékoztatást adunk.

Az értékelés szempontjai:

 • Egy-egy részfeladat (például 01a vagy 06b) 1 pontot ér. Törtpontszámot csak kivételes esetben adunk.
 • A részfeladatokon belüli aláosztott kérdésekre adott válaszokkal közösen lehet 1 pontot szerezni, ha minden válasz helyes. (Például a 07b1 és a 07b2 együtt ér 1 pontot helyes válasz esetén.) Ezekre törtpontszámokat biztosan nem adunk!

A félév folyamán nagyjából 6-7 feladatlap várható, ezek elérhetőségét a tárgy Teams-felületén tesszük közzé. A gyűjtött pontszámokat a Kupa közben 2-3 alkalommal hirdetjük, ugyancsak a Teams-en.

Díjazás

A legjobban teljesítő hallgatók vizsgapontokat kapnak. Az összesen megszerzett pontszám alapján nem-növekvő sorrendbe rendezett hallgatók közül az nagyjából az első 20-24 kap 1 pontot. Ezen belül körülbelül az első 10-16 kap még 1 pontot, végül újabb 1 pontot kapnak azok, akik nagyjából az első 5-8-ba esnek. A "nagyjából" és a "körülbelül" kitételek azt jelentik, hogy pontos szabályt nem tudunk előre adni, mivel az esetleges pontegyenlőségek esetén nincs mi alapján rangsoroljuk a hallgatókat.

Az eddigi próbaüzem után nagyjából beállt már a rendszer, de a változtatás jogát fenntartjuk!

 


 

Vizsgák

Vizsgát csak érvényes aláírással rendelkező hallgató tehet.

Elővizsga: az elővizsgán való részvétel feltétele a legalább jó (4) szintű félévközi dolgozat megírása. A zárthelyi eredményeinek közzétételekor jelezzük, hogy ez hány pontnak felel meg.

A zárthelyi lebonyolítási rendje, termek beosztása

Az aláírás megszerzéséhez legalább a maximális pontszám 40%-ának megszerzése szükséges. Azok a hallgatók, akik a maximális pontszám legalább 90%-át elérik, megajánlott jeles vizsgajegyet kaphatnak, ha egyébként teljesítik a TVSz erre vonatkozó feltételeit. A zárthelyik eredményét a tárgy weblapján tesszük közzé, ott hirdetjük a megtekintési lehetőség helyét és idejét is.

A zárthelyin, vizsgán mindazok a tématerületek vagy feladatok előfordulhatnak, amelyek az előadásokon, gyakorlatokon elhangzottak vagy a felkészülési anyagokban megtalálhatóak.

Korábbi zárthelyik feladatai témák szerint csoportosítva elérhetőek illetve az Infokommunikáció tantárgy elődjéhez, a Híradástechnika tantárgyhoz tartozó régi, megoldásokkal is szolgáló példatárban is vannak a jelenlegi témakörökhöz kapcsolódó példák.

Az előadások és a gyakorlatok

 • A tárgy YouTube-csatornája: https://www.youtube.com/c/Infokommunikáció
 • A bevezető előadás anyaga
 • Az oldalon található segédanyagok tanulmányozása nem váltja ki az előadásokon és a gyakorlatokon való részvételt, csak segítséget nyújt a tanuláshoz!
 • Március 19-én kedden Simonyi Konferencia, így aznap a gyakorlatok elmaradnak.
 • Március 28. és április 7. között tavaszi szünet.

A felkészülést segítő letölthető anyagok:

 • A tárgyhoz Frankó Attila készített egy jegyzetet, amely a tárgy első részéhez kapcsolódik. A jegyzettel kapcsolatban annyit itt is ki kell emelnünk, hogy a félévközi és a félévvégi számonkérések anyaga az, ami az előadáson/gyakorlaton elhangzik.
 • Marosi Gyula és Németh Gábor megkezdte az "A hírközlés alapjai" címmel készült, végül "Híradástechnika" címmel kiadott tankönyv digitalizálását. Az elkészült részek elérhetőek a tartalomjegyzékben linkként megjelelő fejezetcímekre kattintva.

Az előadásokhoz kapcsolódó letölthető anyagok

Néhány előadáshoz tartoznak letölthető fóliák, amelyek a Teams felületen elérhetőek. Ezek letöltése és tanulmányozása nem helyettesíti az előadások látogatását, csak segítheti a felkészülést. Gyorslinkek:

A gyakorlatokhoz kapcsolódó letölthető anyagok

Szám Téma Elméleti összefoglaló
+ Gyakorló feladatok
Dia-
sorozat
Az "A hírközlés alapjai" című könyv kapcsolódó fejezetei Ábrák + Egyéb
0. Jelelméleti összefoglaló tananyag fóliák - -
1. Mintavételezés, kvantálás tananyag fóliák 3. fejezet ábrák
2. Forráskódolás és hibavédő kódolás elméleti összefoglaló+
kidolgozott példák
- 7. fejezet Reed-Solomon kód: [1] és természtesen:
Györfi László, Győri Sándor: Információ- és kódelmélet, Typotex, 2002.
3. Titkosító kódolás kidolgozott példák - 7. fejezet Nagyon tanulságos Edgar Allan Poe Az aranybogár című novellája: magyarul (a PDF 160. oldalán) és angolul (igazából itt jön ki a szépsége és még részletes magyarázat is van hozzá)
4. Rádiós összeköttetések tananyag fóliák 9. fejezet ábrák
5. Analóg modulációs eljárások tananyag fóliák+
fóliák
11. fejezet ábrák + gyakorlati példák
6. Digitális alapsávi átvitel tananyag fóliák 12. fejezet ábrák + példa a csatornakiegyenlítésre
7. Digitális modulációs eljárások tananyag fóliák 12. fejezet haszonnal forgatható
8. Hang, hallás, kép, látás tananyag fóliák 4. fejezet és
5. fejezet
segédanyag
9. VoIP rendszerek és forgalmi méretezés tananyag - 15. fejezet Erlang B formulához táblázat
10. Műsorszóró rendszerek tananyag fóliák 19. fejezet és
20. fejezet
11. Digitális TV és Cellás mobiltelefónia tananyag - -
12. GSM-hívás és SMS-küldés tananyag - -