Alapképzés (BProf)

Üzemmérnök-informatikus  Adatalapú rendszerek specializáció

A specializáció célja megismertetni a hallgatókkal az adatalapú rendszerek jellemzőit, a felmerülő tipikus feladatokat, a jellegzetes technológiákat és platformokat. A specializáció kiemelt hangsúlyt fektet a legfrissebb grafikus adatelemzési eszközök és programozási nyelvek bemutatására és használatuk begyakoroltatására, valamint az adatelemzési feladattípusok megoldási módszereinek és munkafolyamatainak elsajátítására. Így a hallgatók rálátást kaphatnak az egyes komponensekből felépíthető komplex megoldások kialakítására is. 

Adatalapú rendszerek specializáció tantárgyai:

  • Adatalapú megoldások - VITMBB02 (5 kredit): Adatfókuszú Python nyelv azon eszköztára, amelynek segítségével megoldhatók tipikus adatközpontú problémák. A hallgatók megtanulhatják a szükséges munka-folyamatokat, azaz automatikus adatletöltést, adatok integrálását és áttöltését. 
  • Adatelemzési szoftverek - VITMBB03 (5 kredit): Gépi tanulási feladatok megoldásához szükséges alapvető adatelőkészítési és modellezési feladatok. A hallgatók egy adatfolyam elvű szoftver használatán keresztül ismerhetik meg az adatelemzés alapszintű megoldásait.
  • Adatalapú rendszerek laboratórium - VITMBC01 (6 kredit): Kapcsolódó anyagok gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével
  • Témalaboratórium - VITMBB04