Szakmai gyakorlatok a TMIT-en

Általános tudnivalók ][ Teendők ][ GyIK ][ Helyek&Témák'24 ]

Aktuális teendők

A tanszék irányában zajló adminisztráció elektronikusan történik. A gyakorlat kezdése előtt a kitöltött (de még nem szükségszerűen aláírt) jelentkezési lapot és a feladatlapot várjuk emailben az email címünkre. Egy-két héten belül visszajelzünk és jóváhagyás után elkezdhető a gyakorlat. Regisztrációs időszakban a kurzus Neptunban történő felvétele után az aláírt jelentkezési lapot, feladatlapot, munkanaplót, konzulensi értékelést, valamint a legalább nettó 15 oldalas, 30 ezer karakteres terjedelmű szakmai beszámolót a Moodle-ben kell feltölteni a a szorgalmi időszak folyamán.

Tárgyfelvételnél mindenki a mintatantervének megfelelő tárgyat vegye fel! lásd. GyIK → Tárgyfelvétel

A szakmai gyakorlat időtartama:

 • Villamosmérnöki B.Sc. szakon legalább 6 hét (240 munkaóra).
 • Mérnökinformatikus B.Sc. szakon 2014. szeptembere előtt kezdett hallgatók esetén legalább 6 hét (240 munkaóra).
 • Mérnökinformatikus B.Sc. szakon 2014. szeptemberétől kezdett hallgatók esetén legalább 8 hét (320 munkaóra).
 • Villamosmérnöki M.Sc. szakon legalább 4 hét (160 munkaóra).
 • Mérnökinformatikus M.Sc. szakon 2015. januárja előtt kezdett hallgatók esetén legalább 4 hét (160 munkaóra).
 • Mérnökinformatikus M.Sc. szakon 2015. januárjától kezdett hallgatók esetén legalább 6 hét (240 munkaóra).
 • Gazdaságinformatikus M.Sc. szakon 2015. januárjától kezdett hallgatók esetén legalább 6 hét (240 munkaóra).

A 6 hetes vagy azt meghaladó időtartamú szakmai gyakorlat esetében kötelező a fogadó szakmai gyakorlóhelynek szerződésben állnia a karral!

Minden képzésre igaz, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok és az egyetem oktatási dékánhelyetteseinek határozata alapján szakmai gyakorlat harmadik, közvetítő félen (iskolaszövetkezet) csak abban az esetben végezhető, amennyiben a tényleges gyakorlóhely igazolja le a hallgató munkáját és mind az iskolaszövetkezet, mind a cég érvényes keretmegállapodással rendelkezik.

Cégeknek

A vállalatok számára a kari tájékoztatót javasoljuk áttekinteni, ahol a szakmai gyakorlattal kapcsolatos legfontosabb információk is szerepelnek.

Hasznos linkek

Űrlapok

 • céges együttműködési szerződés: [doc]
 • jelentkezés lap (M3) sablon: [doc]
 • feladatlap (M4) sablon: [doc]
 • munkanapló sablon: [xls]
 • konzulensi értékelő (M5) sablon: [doc]
 • beszámoló sablon: [doc]

Tárgykódok

ld.: GyIK → Tárgyfelvétel

Tanszéki felelősök

Dr. Németh Géza, Dr. Skopkó Tamás
szakmai_gyakorlat@tmit.bme.hu