Portrék

Tóth László (1957-2010)

Dr. Tóth László, nemzetközileg elismert tudós professzor utolsó munkahelye a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke volt.

Villamosmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki Karán (VIK) 1982-ben védte meg. Hallgatói sikeres Tudományos Diákköri dolgozatainak elismeréseként 1982-ben került a Távközlési Kutató Intézethez, ahol kezdetben digitális szűrők, kapcsolt kapacitású és aktív RC szűrők tervezésével, valamint a telefonvonalakban alkalmazható beszédkódoló algoritmus- és...

Tarnay Katalin

Dr. Tarnay Katalin első munkahelye a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár (BHG) volt, majd az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetében dolgozott (KFKI) 36 évig. Nukleáris mérésekkel és adatátviteli hálózatok protokolljaival foglalkozott. Vendégkutatóként az obnyinszki és a dubnai nukleáris kutatóintézetekben gammaspektroszkópiai mérésekkel, majd az  International Institute for Applied Systems Analysis intézményben (IIASA) számítógéphálózat modellezéssel és a SWIFT-nél (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) pénzügyi teszteljárásokkal foglalkozott, a KFKI...

Sallai Gyula

Sallai Gyula 1945-ben született Budapesten. A Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Villamosmérnöki Kara Híradástechnika Szakán végzett 1968-ban, ahol egyidejűleg tanári diplomát is szerzett. 1973-ban a BME-n egyetemi doktori, 1976-ban a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) kandidátusi, 1989-ben doktori fokozatot szerzett. A BME-n 1997-ben habilitált, 1990-ben címzetes, majd 1997-ben rendes egyetemi tanárrá nevezték ki.

Szakmai tevékenysége a távközlés, a kilencvenes évek közepétől az infokommunikáció (távközlés+informatika+média) különböző műszaki és menedzsment területeire...

Kozma László

(Miskolc, 1902 - Budapest, 1983)

Kozma László professzor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke jogelődjének alapítója, nemzetközileg elismert tudósa volt. Úttörő szerepet játszott a távközlés és számítástechnika fejlesztésében, elsők egyikeként ismerte fel a két terület konvergenciáját.

Születésének századik évfordulóján, 2002-ben emlékére alapított érmet az általa művelt szakterületek kiváló tudósainak adományozza a Budapesti Műszaki és...

Henk Tamás

Henk Tamás a BME Villamosmérnöki Kar Híradástechnika Szakán végzett (1973) és doktorált (1977). Szakmai pályafutását a Távközlési Kutató Intézetben (TKI) kezdte 1973-ban, ahol 1985-től tudományos tanácsadó és az Űrtávközlő Berendezések és Rendszerek Főosztály vezetője volt. 1977-79-ig a UCD Dublini Egyetem vendégkutatója volt. A Magyar Tudományos Akadémián (MTA) a műszaki tudomány kandidátusa fokozatot 1985-ben védte meg a távközlés témakörében.

1990-től a BME Villamosmérnöki Kar (VIK) Távközlési és Médiainformatikai Tanszék és jogelődjeinek docense, majd 2013-tól...

Gordos Géza (1937-2014)

>>> In memoriam - Kollégák emlékezése Gordos Gézára

Gordos Géza (1937-2014) egyetemi tanár, Széchenyi-díjas villamosmérnök, szakmai-tudományos életünk kiemelkedő alakja volt. Munkásságának felsorolása lenyűgözően láttatja, hogy milyen hatalmas energiával és kifogyhatatlan újító kedvvel dolgozó ember volt. Kíváncsiság, széles látókör, hallatlan munkabírás, elismert vezetői képességek, nagyszerű oktatói habitus és derűs közvetlenség jellemezte. Gondolkodásában és munkájában össze tudta kapcsolni a távlatos gondolkodást és...

Géher Károly (1930-2006)

Az angolul és németül folyékonyan beszélő Géher Károly 1947-ben iratkozott be a Budapesti Műszaki Egyetemre és 1952-ben szerzett villamosmérnöki oklevelet.

Tudományos pályája páratlanul gyorsan ívelt felfelé: 1962-ben a tudományok kandidátusa (mikrohullámú rendszerek csoport-futási ideje témájú disszertációval), erre alapozva 1963-ban a Dr. univ. cím birtokosa és 1973-ban a lineáris hálózatok érzékenysége témában írt disszertációjával a tudományok doktora. A Magyar Tudományos Akadémia 1993-ban az Eötvös József Koszorú adományozásával örökös véleménynyilvánításra...