Tarnay Katalin

Dr. Tarnay Katalin első munkahelye a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár (BHG) volt, majd az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetében dolgozott (KFKI) 36 évig. Nukleáris mérésekkel és adatátviteli hálózatok protokolljaival foglalkozott. Vendégkutatóként az obnyinszki és a dubnai nukleáris kutatóintézetekben gammaspektroszkópiai mérésekkel, majd az  International Institute for Applied Systems Analysis intézményben (IIASA) számítógéphálózat modellezéssel és a SWIFT-nél (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) pénzügyi teszteljárásokkal foglalkozott, a KFKI keretein belül. Kutatási eredményeiből kandidátusi és akadémiai doktori fokozatot szerzett.

A KFKI MSZKI megszűnte után az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetben (MTA SZTAKI) laborvezető, majd a NOKIA Magyarország Kft.-ben tesztelés stratégiai tanácsadó volt 2003-ig.

A kutatással és munkával párhozamosan 1980-tól az egyetemi oktatásban is részt vett, eleinte a Budapesti Műszaki Egyetemen (BME), majd a Veszprémi Egyetemen (VE) tanított egyetemi tanárként. Emellett egy félévet oktatott a Montreáli Egyetemen, előadássorozatot tartott a pekingi Tsinghua Egyetemen és Indiában, a bangalore-i Műszaki Egyetemen is. A hazai egyetemeken kutatócsoportokat szervezett, PhD témavezető volt; tanítványai közül 10-en szereztek sikeresen fokozatot.

A Budapesti Műszaki Egyetemen  kezdetben szakmérnököket oktatott számítógéphálózatokra és protokollokra, majd a nappali képzés keretében magyar nyelven és idegen nyelven is tanított, elsősorban adatátvitelt és kommunikációs protokollokat, valamint több előadássorozatot tartott PHD hallgatóknak.

Pályafutása során szerkesztőbizottsági tagja volt a Hiradástechnika, Elsevier Computer Standards and Interfaces, valamint a Reseuaux et Informatique Repartie lapoknak. Részt vett szervezőként és előadóként hazai és nemzetközi konferenciákon. Konferencia kiadványokat és egyéb szakmai könyveket lektorált és publikált. Az Egyesült Államokban 2011-ben és 2013-ban is jelent meg könyve, melynek munkálataiban szerzőként és szerkesztőként is részt vett.

1992-tól a BME címzetes egyetemi tanára; 1998-tól a Veszprémi Egyetem egyetemi tanára, 2003-tól  professor emeritusa.

Munkáját – többek között - 1981-ben Közművelődési díjjal, 1993-ban az MTA Lónyai-díjával, 2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével és 2005-ben IBM Faculty Award-dal ismerték el.   1985-ben megkapta az NJSZT Kalmár díját is.

Születési hely: Nyíregyháza

Végzettség, szakképzettség: villamosmérnök (BME, 1956)

Legmagasabb tudományos fokozat:: MTA doktora  (1992 – műszaki tudomány doktora)

 

Csatolt dokumentum: Dr. Tarnay Katalin: Visszaemlékezéseim (1956-2003)