Fiatalok a Sikeres Oktatásért Elismerő Oklevél díjazottak

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke 2006. év óta adja ki a fenti oklevelet olyan fiatal oktatójának, aki az oklevél kiadását megelőző években a saját maga általa kidolgozott korszerű, szakmailag magas színvonalú, a hallgatók körében népszerű tananyag oktatását, oktatásszervezését valósította meg.

Díjazottjaink:

2021

 • Papp Dávid BME TMIT
  Az adattudományi és médiainformatikai tantárgyak oktatásában nyújtott eredményes tevékenységéért.

2020

 • Dr. Erős Levente BME TMIT
  az adatbázis-kezelés témakör magyar és angol nyelvű tantárgyainak oktatásában, szervezésében és fejlesztésében végzett sok éves lelkiismeretes munkájáért.

2019

 • Pašić Alija BME TMIT
  A széleskörű, kiemelten magas színvonalú oktatói és kutatói, valamint konzultációs tevékenységéért, mely utóbbit a kari Tudományos Diákkonferencián a hallgatói által elért kimagasló eredmények is fémjeleznek

2018

2017

 • Németh Felícián BME-TMIT
  Az önálló- és témalaborok sikeres szervezésért és a hálózati architektúrák terén elért nemzetközileg elismert kutatási munkájáért.

2016

 • Dr. Csapó Tamás Gábor, BME TMIT
  A tudományos segédmunkatársnak az ember-gép interfész témakörben és az idegen nyelvű képzésben végzett színvonalas oktatási és konzulensi tevékenységéért

2015

 • Marton József Ernő BME-TMIT
  az adatbázis kezelés területén sok éve, töretlenül lelkiismeretesen végzett sokrétű oktatói tevékenységéért

2014

 • Dr. Tóth Bálint Pál BME-TMIT
  A gépi tanuláson alapuló beszédszintézis terén elért kutatási eredményeiért, valamint színvonalas oktatási és konzulensi tevékenységéért.

2013

 • Gulyás András BME-TMIT
  A technológiai trendeket messzemenően figyelembe vevő oktatásszervezési tevékenységéért.
 • Zainkó Csaba BME-TMIT
  Az ember-gép interfész témakörben kifejtett tananyag- fejlesztői, valamint sokrétű oktatói tevékenységéért.

2012

 • Rétvári Gábor BME-TMIT
  A kiemelkedően sikeres és sokrétű témavezetői munkásságáért és iskolateremtő tevékenységéért.

2011

 • Vidács Attila BME-TMIT
  A szabadon választható tantárgyakban kifejtett kiemelkedő oktatási és oktatásfejlesztési tevékenységéért.

2010

 • Varga Pál BME-TMIT
  Az infokommunikáció szakterületén kifejtett kiemelkedő oktatási és oktatásfejlesztési tevékenységéért.

2009

 • Marosits Tamás BME-TMIT
  A villamosmérnöki szakirány laboratóriumban kifejtett kiemelkedő oktatási és oktatásszervezői tevékenységéért.
 • Sonkoly Balázs BME-TMIT
  A mérnök informatikus szakirány laboratóriumban kifejtett kiemelkedő oktatási és oktatásszervezői tevékenységéért.
 • Szűcs Gábor BME-TMIT
  A médiainformatika és a mérnöki menedzsment témakörökben kifejtett szerteágazó és lelkiismeretes oktatói tevékenységéért.

2008

 • Gáspár-Papanek Csaba BME-TMIT
  az Adatbányászat témakörben tartott előadásaiért, a kifejlesztett mérésekért és konzulensi tevékenységéért

2007

 • Németh Krisztián BME-TMIT
  A távközlő hálózatok és szolgáltatások" című tantárgy kidolgozásában és oktatásában nyújtott kiemelkedő közreműködéséért.

2006

 • Simon Csaba BME-TMIT
  a Peer-to-peer választható tárgy többszöri kimagasló sikeréért
 • Vida Rolland BME-TMIT
  a Peer-to-peer választható tárgy többszöri kimagasló sikeréért