Navigációs és helyalapú szolgáltatások és alkalmazások (2015 ősz)

Szemeszter: 
2015/2016 1. félév (ősz)

A tárgy oktatása előadásokra és gyakorlatokra támaszkodik. A félévet eredményes ZH megírásával lehet elvégezni, a tárgyra megszerethető jegy ugyanakkor írásbeli vizsga alkalmával alakítható ki. A tárgyra vonatkozó követelmények, valamint a számonkérés részletei a következőkben olvasható.

Előadás

Nem kötelező, ugyanakkor ajánlott bejárni a tananyag egyszerűbb elsajátítása, valamint a gyakorlatokra való hatékonyabb felkészülés érdekében.

Az előadásokon használt fóliákat a kurzus tanszéki oldalán megosztjuk a hallgatókkal.

Gyakorlat

A gyakorlatra való bejárás és az aktív részvétel kötelező. A TVSZ szerint egy gyakorlatról való hiányzás elfogadható. A nyilvántartás érdekében katalógust vezetünk.

A gyakorlatok során az elméleti órákon elhangzottak kerülnek kiegészítésre, illetve gyakorlati áttekintésre a valóságból vett feladatok megoldása kapcsán.

A gyakorlatok előtt mérési útmutatókat adunk ki, melyek - az előadások anyagával együtt - hatékony eszközei a gyakorlaton való eredményes feladatmegoldásnak. Ennek érdekében kérjük a hallgatókat, hogy az útmutatókat a gyakorlatot megelőzően tanulmányozzák át. A mérési útmutatók a kurzus tanszéki oldaláról letölthethetőek.

A mérési alkalmak során matlab/octave környezetet, valamint saját eszközöket illetve fejlesztéseket használunk. Ennek érdekében kérjük a hallgatókat, hogy a gyakorlatokra hozzák magukkal saját laptopjaikat, valamint telepítsenek jogtiszta Matlab környezetet, vagy amennyiben nincs ilyen lehetőségük, telepítség az Octave környezetet. Az Octave környezet különféle platformokra letölthető a https://www.gnu.org/software/octave/download.html oldalról.

Minden gyakorlat végén, az elméleti alapok elsajátítását, valamint a gyakorlaton való aktív részvételt ellenőrizzük és minden gyakorlat végén 3 vizsgaponttal jutalmazzuk. Ennek eredményeképpen a félév folyamán a gyakorlatok során 21 vizsgapont szerezhető a vizsgafeladatok megoldása során szerezhető 100 ponton felül.

A gyakorlaton szerzett pontszámokat, illetve a jelenlétet ITT tekinthetitek meg.

ZH, pótZH

A félévközi aláírás megszerzésének, így a vizsgára bocsájtás feltétele a ZH eredményes megírása. Eredménytelen ZH esetében pótlási lehetőség lesz az utolsó előadáson.

A ZH írásbeli kérdéseket és feladatokat tartalmaz, melyre maximálisan 100 pontot lehet szerezni. Az elfogadást a vizsgajegy-táblázat alapján számítjuk. Ennek értelmében eredményes ZH feladatmegoldásnak az számít, ha a 100 pontból 41 pontot sikerül megszerezni.

A ZH és pótZH eredmények ITT tekinthetőek meg.

Vizsga

A vizsga írásbeli kérdéseket és feladatokat tartalmaz. Az vizsgán összesen 100 pontot lehet szerezni.

A félév során a gyakorlaton megszerzett pontok hozzáadódnak a vizsgán szerzett pontszámokhoz. A félévi és vizsgafeladat megoldására adott jegyet ezek után a következő táblázat alapján számoljuk.

A vizsga eredmények ITT tekinthetőek meg. 

nagyon jeles (5+)

100+

 

jeles (5)

90 - 100

 

jó (4)

81 - 90

 

közepes (3)

61 - 80

 

elégséges (2)

41 - 60

 

elégtelen (1)

0 - 40

 

Órarend

Dátum

Nap

Időpont

Hely

 

Téma

Előadó

Letöltés

9/7

Hétfő

10:15

IE220

E

Tájékozató, Bevezető

Heszberger

Diasor

9/9

Szerda

10:15

QBF09

E

Hely alapú szolgáltatások és alkalmazások

Heszberger

Diasor

9/14

Hétfő

10:15

IE220

E

Helymeghatározás alapjai 1.

Hollósi

Diasor

9/21

Hétfő

10:15

IE220

E

Helymeghatározás alapjai 2.

Hollósi

Diasor

9/23

Szerda

10:15

QBF09

Gy

Lineáris algebra alapjai

Hollósi

Gyakorlat anyag

9/28

Hétfő

10:15

IE220

Gy

Kálmán szűrő és alkalmazása

Hollósi

Octave szkript

10/5

Hétfő

10:15

IE220

E

Helym. hullámterjedés alapján - Áttekintés

Moldován

Diasor

10/7

Szerda

10:15

QBF09

Gy

WiFi térerősség vizsgálatok

Moldován

Mérési útmutató
Szkriptek és kódok

10/12

Hétfő

10:15

IE220

E

Helym. hullámterjedés alapján - Módszerek 1.

Hollósi

Előadás anyag

10/19

Hétfő

10:15

IE220

E

Helym. hullámterjedés alapján - Módszerek 2.

Hollósi

Előadás anyag

10/21

Szerda

10:15

QBF09

Gy

Többcsatornás vevőegység áttekintés, mérés

Moldován, Tóth

 

10/26

Hétfő

10:15

IE220

E

ZH

 

ZH eredmények
ZH feladatok és megoldások

11/2

Hétfő

10:15

IE220

E

Helym. hullámterjedés alapján - GNSS, GSM, Beltéri

Plósz

GNSS előadás

11/4

Szerda

10:15

QBF09

Gy

Hullám beérkezési irány meghatározása

Lukovszki

Gyakorlat jegyzet 
Matlab script
Adatok

11/9

Hétfő

10:15

IE220

E

Vizuális helym. - Áttekintés, Képi elemek felismerése

Lukovszki

Előadás anyag

11/16

Hétfő

10:15

IE220

E

Vizuális helym. - Projektív és epipoláris geometria

Plósz

Előadás anyag

11/18

Szerda

10:15

QBF09

E

Vizuális helym. - Projektív és epipoláris geometria

---

---

11/23

Hétfő

10:15

IE220

Gy

Vizuális trianguláció (opencv)

Plósz

 

11/30

Hétfő

10:15

IE220

E

Vizuális helym. - Relatív, inerciális helymeghatározás

Lukovszki

Előadás anyag

12/2

Szerda

10:15

QBF09

Gy

Vizuális-inerciális EKF SLAM

Lukovszki

Gyakorlat anyag

12/7

Hétfő

10:15

IE220

E

pótZH

  PótZH eredmények

12/11

       

--- Szorgalmi időszak vége