Kötelezően választható tantárgyaink

A "kötelezően választható tantárgy" kifejezés a karunkon két tantárgycsoportot is takarhat. Mindkét tantárgycsoportban több tantárgyat is kínálunk a hallgatóknak:

BSc-s gazdasági és humán ismeretek kötelezően választható tantárgyaink

Karunkon mind a villamosmérnöki, mind a mérnök informatikus alapszak tantervének része két-két gazdasági és humán ismeretek kötelezően választható tantárgy. E tárgycsoportba tanszékünk a következő tantárgyakat kínálja:

MSc-s kötelezően választható tantárgyaink

Karunkon az MSc képzés programja rendelkezik — szakonként némileg eltérően — a kötelezően választható tárgyakról. A TMIT által meghirdetett MSc-s kötelezően választható tantárgyakat soroljuk fel alább.

Egészségügyi mérnök szak

Gazdaságinformatikus szak

A gazdaságinformatikus mesterszakon a kötelezően választható tantárgy elsősorban látókörbővítést szolgál. Ez azt jelenti, hogy vagy a menedzsment egyes szakterületeit tanulják a hallgatók, vagy a saját szakirányukon kívüli más szakirányok tantárgyai közül hallgatnak meg egyet. (Előfordulhat, hogy nem minden szakirány indul minden félévben.) Saját szakiránytárgyat értelemszerűen nem lehet választhatóként is felvenni, ezért az egyes szakirányok hallgatói más-más kötelezően választható tantárgyakat vehetnek fel. A következő táblázatban összefoglaljuk, hogy mely szakirány hallgatói milyen TMIT-es kötelezően választható tantárgyak közül választhatnak (bővebb információért lásd a képzési program 94. oldalát.):

Kötelezően választható, mint szabadon választható

Fontos, hogy a fenti tantárgyak szabadon válaszható tantárgyként is felvehetőek, sőt sokuk már BSc-seknek is ajánlható! Szabadon választhatóként ráadásul akkor is felvehetőek, ha kötelezően választhatóként nem (pl. Adattárházak és alkalmazásai a villamosmérnök hallgatóknak). A megkötés mindössze annyi, hogy ha a mintatantervben szereplő kötelező, illetve a tantervi követelmények teljesítéséhez már figyelembe vett egyéb tantárgyak együttesen egy tantárgy tananyagának több mint 25%-át tartalmazzák, úgy a tantárgy felvehető, de a tantervhez kapcsolódó követelmények teljesítéséhez nem vehető figyelembe BME TVSZ 18. § (2).

Lásd még a szabadon választható tantárgyak listáját itt!