Mérnöki menedzsment laboratórium (EMLab)

Laborvezető: 

A műszaki szakemberek és menedzserek sikeressége a szorosan vett műszaki ismeretek mellett sajátos ismereteket követel a környezeti kihívások stratégiai kezeléséről, a szervezetek és emberek vezetéséről, a vállalkozásokról, a termékek fejlesztéséről és értékesítéséről, az ökoszisztéma műszaki és piaci szabályozásáról, a nemzetközi technológiai, üzleti és szabályozási trendekről. A műszaki és vezetési ismereteket a mérnöki menedzsment szakterület ötvözi, képez közöttük hidat.

A Mérnöki menedzsment laboratórium (Engineering Management Laboratory - EMLab) mint a TMIT egyik oktatási-kutatási egysége a mérnöki menedzsment szakterület átfogó és rendszerezett figyelemmel kísérésén belül a Villamosmérnöki és Informatikai Kar profiljának megfelelően a digitális ökoszisztémára, az információs és kommunikációs technológiák (ICT) menedzselésére koncentrál.

Gondozott tantárgyak:

 • Mérnöki menedzsment módszerek - BMEVITMAK47, BSc gazdasági-humán kötelezően választható (KV) tantárgy, magyarul és angolul.
 • Mérnöki menedzsment - BMEVITMM112, MSc gazdasági-humán tantárgy, magyarul és angolul. Kötelező tantárgy a Villamosmérnöki és a Mérnök-informatikus szakon, KV tantárgy a Gazdaságinformatikus és az Egészségügyi mérnök szakon.
 • Mérnöki stratégiák - BMEVITMD001(external link), PhD választható tantárgy.
 • Digitális életmód - BMEVITMAK49(external link), BSc gazdasági-humán KV tantárgy.
 • Érzelmek logikája - BMEVITMAK48(external link), BSc gazdasági-humán KV tantárgy.
 • Informatikai projektek menedzselése a gyakorlatban - BMEVITMJV17(external link), szabadon választható tárgy.

Mérnök-informatikus BSc szak Vállalati információs rendszerek (VIR) szakirányán:

Mérnök-informatikus MSc szak Médiainformatika szakirányán:

 • Döntéstámogatás a médiainformatikában - BMEVITMM225

Gazdaságinformatikus MSc szak Vállalati információs rendszerek (VIR) szakirányán:

Gazdaságinformatikus MSc szak Gazdasági elemző informatika (ABI) szakirányán (angolul):

Műszaki menedzser szakon (a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon):

 • Infokommunikációs rendszerek menedzsmentje - BMEVITMA066, BSc KV tantárgy
 • Infokommunikációs rendszerek és alkalmazásuk - BMEVITMM028, MSc KV tantárgy

Kutatási területek

 • Mérnöki menedzsment, vállalkozási, fejlesztési, vállalati és szektor stratégiák, vezetési technikák
 • Trendelemzés, technológiai előretekintés, Jövő Internet kutatás, digitális konvergencia
 • Információ gazdaságtana, üzleti folyamatok menedzselése és informatikai támogatása
 • Infokommunikáció szabályozása, számgazdálkodás, frekvenciaárverés, Internet árazása
 • Döntéselmélet, játékelmélet, szimulációs és csoportmunka módszerek alkalmazása