MSc képzésbeli kötelezően választható tantárgyaink

Karunkon az MSc képzés programja rendelkezik — szakonként némileg eltérően — a kötelezően választható tárgyakról. A TMIT által meghirdetett MSc-s kötelezően választható tantárgyakat soroljuk fel alább.

Villamosmérnöki szak

Öszi félévek

 • Információ- és hálózatbiztonság (vitmm280) (ősz)
  A tantárgy célja átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani napjaink információ- és hálózatbiztonsága körében. A tantárgy bemutatja azon eszközök, módszerek, algoritmusok elméletét és...
 • Információ-ábrázolás (vitmm272) (ősz)
  A tantárgy célja, hogy áttekintse az információ-ábrázolásban használt klasszikus és modern modellezési technikákat és koncepciókat egészen Hilbert sejtésétől kezdve. Megalapozó matematikai tudást...
 • Mérnöki menedzsment (vitmmb03) (ősz)
  A tantárgy célja a villamosmérnök, mérnök- és gazdaságinformatikus, valamint egészségügyi mérnök hallgatók számára technológia- és innovációmenedzsment módszerek, üzleti stratégiák, döntési modellek...

Tavaszi félévek

 • Infokommunikációs rendszerek teljesítményelemzése (vitmm325) (tavasz)
  A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat a modern elemzési technikákat a szükséges elméleti háttérrel együtt, melyekkel a modern infokommunikációs hálózatok analízise és tervezése...
 • Kognitív infokommunikáció alkalmazásai (vitmm336) (tavasz)
  A tantárgy nem konvencionális kommunikációs csatornákkal foglalkozik. Ezek a csatornák elsősorban arra szolgálnak, hogy az emberek robotokkal vagy számítógépes rendszerekkel és adathalmazokkal...
 • Kognitív informatikai modellezés (vitmm335) (tavasz)
  A kognitív informatika a tudományterületein történt szemléletváltozására támaszkodik. Az elmúlt évtized során a fenti tudományterületeken számos új, a korábbi eredményekkel sokszor szembenálló...
 • Optikai hálózatok (vitmm347) (tavasz)
  A tantárgy a korszerű fényvezetős (optikai szálakat alkalmazó) távközlő rendszerek felépítését, jellemzőit és tervezési elveit kívánja a hallgatókkal megismertetni. A tantárgy foglakozik a...
 • Szenzorhálózatok és alkalmazások (vitmm348) (tavasz)
  Már napjainkban sem ritkák a több száz, a jövőben pedig tipikusak lesznek a több ezer olcsó, intelligens (limitált számítási kapacitással és szerény kommunikációs képességgel rendelkező) érzékelőből...

Kiegészítő megjegyzés

A következő tantárgyak az ún. Kognitív infokommunikáció mellékszakirány részei:

E tantárgyak közül egy-egy külön is felvehető kötelezően választható tantárgyként, de mivel témájukban kapcsolódnak, javasoljuk az együttes felvételüket. Bővebben a mellékszakirányról itt tájékozódhat.

Mérnök informatikus szak

Öszi félévek

 • Információ-ábrázolás (vitmm272) (ősz)
  A tantárgy célja, hogy áttekintse az információ-ábrázolásban használt klasszikus és modern modellezési technikákat és koncepciókat egészen Hilbert sejtésétől kezdve. Megalapozó matematikai tudást...
 • Mérnöki menedzsment (vitmmb03) (ősz)
  A tantárgy célja a villamosmérnök, mérnök- és gazdaságinformatikus, valamint egészségügyi mérnök hallgatók számára technológia- és innovációmenedzsment módszerek, üzleti stratégiák, döntési modellek...
 • Webadatbázisok és -szolgáltatások fejlesztése (vitmm269) (ősz)
  A tárgy célkitűzése, hogy egyetemi előadások és gyakorlatok keretein belül a hallgatók behatóan tanulmányozhassák a korszerű webtechnológiai eszközök működését, felépítését úgy, hogy egy önálló...

Tavaszi félévek

 • Adattárházak és alkalmazásaik (vitmm329) (tavasz)
  A tantárgy célkitűzése, hogy egyetemi előadások keretében a hallgatók behatóan tanulmányozhassák az adattárházak valamint a gyakran rá épülő üzleti intelligencia alkalmazások legfontosabb elemeit. A...
 • Infokommunikációs rendszerek teljesítményelemzése (vitmm325) (tavasz)
  A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat a modern elemzési technikákat a szükséges elméleti háttérrel együtt, melyekkel a modern infokommunikációs hálózatok analízise és tervezése...
 • Kognitív infokommunikáció alkalmazásai (vitmm336) (tavasz)
  A tantárgy nem konvencionális kommunikációs csatornákkal foglalkozik. Ezek a csatornák elsősorban arra szolgálnak, hogy az emberek robotokkal vagy számítógépes rendszerekkel és adathalmazokkal...
 • Kognitív informatikai modellezés (vitmm335) (tavasz)
  A kognitív informatika a tudományterületein történt szemléletváltozására támaszkodik. Az elmúlt évtized során a fenti tudományterületeken számos új, a korábbi eredményekkel sokszor szembenálló...
 • Nagysebességű mobil távközlés (vitmm323) (tavasz)
  A tárgy célja a hallgatók megismertetése a korszerű nagysebességű mozgó-távközlési hálózatok architektúrájával, működésének alapjaival, protokolljaival, és szolgáltatásaival, különös tekintettel a...
 • Navigációs szolgáltatások és alkalmazások (vitmm324) (tavasz)
  Átfogó mérnöki ismeretek nyújtása az igen gyorsan terjedő navigációs és helymeghatározó szolgáltatások elmélete és gyakorlata terén. A helymeghatározó és navigációs rendszerek alapszolgáltatása a...
 • Szenzorhálózatok és alkalmazások (vitmm348) (tavasz)
  Már napjainkban sem ritkák a több száz, a jövőben pedig tipikusak lesznek a több ezer olcsó, intelligens (limitált számítási kapacitással és szerény kommunikációs képességgel rendelkező) érzékelőből...

Kiegészítő megjegyzés

A következő tantárgyak az ún. Kognitív infokommunikáció mellékszakirány részei:

E tantárgyak közül egy-egy külön is felvehető kötelezően választható tantárgyként, de mivel témájukban kapcsolódnak, javasoljuk az együttes felvételüket. Bővebben a mellékszakirányról itt tájékozódhat.

Egészségügyi mérnök szak

Őszi félévek

 • Beszéd és hallásdiagnosztika (vitmm203) (ősz)
  A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a beszéd és hallászavarok diagnosztizálására és csökkentésére szolgáló modern, hatékony műszaki eszközöket, berendezéseket, eljárásokat. A tantárgy...
 • Mérnöki menedzsment (vitmmb03) (ősz)
  A tantárgy célja a villamosmérnök, mérnök- és gazdaságinformatikus, valamint egészségügyi mérnök hallgatók számára technológia- és innovációmenedzsment módszerek, üzleti stratégiák, döntési modellek...

Tavaszi félévek

Gazdaságinformatikus szak

A gazdaságinformatikus mesterszakon a kötelezően választható tantárgy elsősorban látókörbővítést szolgál. Ez azt jelenti, hogy vagy a menedzsment egyes szakterületeit tanulják a hallgatók, vagy a saját szakirányukon kívüli más szakirányok tantárgyai közül hallgatnak meg egyet. (Előfordulhat, hogy nem minden szakirány indul minden félévben.) Saját szakiránytárgyat értelemszerűen nem lehet választhatóként is felvenni, ezért az egyes szakirányok hallgatói más-más kötelezően választható tantárgyakat vehetnek fel. A következő táblázatban összefoglaljuk, hogy mely szakirány hallgatói milyen TMIT-es kötelezően választható tantárgyak közül választhatnak:

 • E-üzletvitel (vitmm103)
  Megismertetni az e-üzletvitel alapvető formáit és típusait, a szervezési- és informatikai-háttér funkciókat, az e-üzletvitel szereplőinek, a társadalom különféle szegmenseinek feladatait, továbbá...
 • Media and Text Mining (vitmm275)
  The course is concerned with introducing the students to the identification, assessment and analysis of the intelligent information search systems and multimedia retrieval systems. It also focuses on...
 • Média- és szövegbányászat (vitmm275)
  A tárgy célkitűzése a hallgatók bevezetése a tartalom- és információkereső szolgáltatások világába a szövegfeldolgozástól a médiafolyamokig. A hallgatók megismerik a szöveg- és médiakeresési...
 • Mérnöki menedzsment (vitmmb03) (ősz)
  A tantárgy célja a villamosmérnök, mérnök- és gazdaságinformatikus, valamint egészségügyi mérnök hallgatók számára technológia- és innovációmenedzsment módszerek, üzleti stratégiák, döntési modellek...

Tantárgykód Tantárgycím Gazdasági elemző informatika szakirány Vállalatirányítási informatika szakirány Minden más szakirány
VITMMB03 Mérnöki menedzsment (magyarul) I I I
VITMM103 E-üzletvitel (magyarul) I N I
VITMM199 Ügyfélanalitika (angolul) N I I
VITMM246 Trendelemzés és vizualizáció (angolul) N I I
VITMM275 Média- és szövegbányászat (angolul) N I I

Bővebb információért lásd a képzési program 94. oldalát.

Kötelezően választható, mint szabadon választható

Fontos, hogy a fenti tantárgyak szabadon válaszható tantárgyként is felvehetőek, sőt sokuk már BSc-seknek is ajánlható! Szabadon választhatóként ráadásul akkor is felvehetőek, ha kötelezően választhatóként nem (pl. Adattárházak és alkalmazásai a villamosmérnök hallgatóknak). A megkötés mindössze annyi, hogy ha a mintatantervben szereplő kötelező, illetve a tantervi követelmények teljesítéséhez már figyelembe vett egyéb tantárgyak együttesen egy tantárgy tananyagának több mint 25%-át tartalmazzák, úgy a tantárgy felvehető, de a tantervhez kapcsolódó követelmények teljesítéséhez nem vehető figyelembe BME TVSZ 18. § (2).

Lásd még a szabadon választható tantárgyak listáját itt!