Történetünk

A Távközlési és Médiainformatikai Tanszék története 1949-ig nyúlik vissza. 1949-ben a Villamosmérnöki Karral egyidejűleg hozták létre a Vezetékes Híradástechnika Tanszéket, mely kezdetben átviteltechnikát és távbeszélő technikát oktatott. A tanszék vezetői Kozma László az MTA rendes tagja (1949-1953, 1959-1971) és Vágó Artúr professzor (1953-1959) voltak.

A Vezetékes Híradástechnikai Tanszék úttörő munkát végzett a távközlés, a kapcsolóközpontok és ezek elméleti alapjai (logikai algebra, stb ) területén.

A távbeszélőközpontok és a logikai kapcsolástan tárgyak kidolgozásában és oktatásában, valamint ezen témák kutató és fejlesztő munkájában kiemelkedő eredményeket értek el: Kozma László, Frajka Béla, Szittya Ottó, Gál József, Flesch István, Ruppenthal Péter, Csopaki Gyula, Kóczy László.

A hálózatelmélet - és ezen belül különösen a toleranciaelmélet - témakörök nemzetközileg elismert iskolájának munkatársai voltak Géher Károly vezetésével: Gordos Géza, Sallai Gyula, Halász Edit, Solymosi János, Trón Tibor, Gefferth László, Gajdos Sándor.

Az átviteltechnikai rendszerek témakör tárgyainak kidolgozásában és a kutató fejlesztő munkában előbb Izsák Miklós, később Gordos Géza vezetésével Hennyei Zoltán, Willoner Gedeon, Tarnay Kálmánné, Földvári Rudolf, Henk Tamás, Tatai Péter vettek részt.

A hálózatelmélet és az átviteltechnikai rendszerek témakörei számos területen integrálódtak, így többen mindkét iskola jeles képvislőivé váltak (Gordos Géza, Sallai Gyula).

A műszaki informatika gyökerei Kozma László professzorhoz vezetnek vissza, aki munkatársaival, Frajka Bélával és Budai Lajossal megtervezte és megvalósította Magyarországon az első digitális számítógépet, amely jelfogókból felépítve készült el 1958-ban.

A szintén nemzetközi elismertségű beszédkutató és jelfeldolgozási laboratóriumot Gordos Géza 1968-ban alapította meg a tanszék keretén belül.

A Vezetékes Híradástechnika Tanszék a Vezetéknélküli Híradástechnika Tanszékkel együtt oktatta a híradástechnika és az információs technológia széles területét.

A két híradástechnika tanszék Híradástechnikai Elektronika Intézetté (HEI) egyesült, melynek vezetői voltak: Barta István (1972-1975) és Csibi Sándor (1975-1991) az MTA rendes tagjai. A HEI hat osztályra bontva osztályvezetők irányításával működött 1991-ig. Az intézet által művelt szakterületek: átvitel- és rendszertechnika, akusztika, elektronikus áramkörök, kapcsolóközpontok, rádió- és televízió-technika , számítástechnika.

1991-ben jött létre a HEI kettéválásával a Távközlési és Telematikai Tanszék (TTT) Gordos Géza professzor (1991-2002) vezetésével, valamint a Híradástechnikai Tanszék (HIT) Ferenczy Pál professzor vezetésével. A TTT profiljába a következő témák tartoztak: távközlő rendszerek, infokommunikációs hálózatok, nagysebességű hálózatok, kapcsolóközpontok, jel- és beszédfeldolgozás.

1992-ben Gordos Géza kezdeményezésére és koordinálásával, Henk Tamás vezetésével megalakult a Nagysebességű Hálózatok Laboratóriuma (HSN Lab), amelynek alapító ipari partnerei az ERICSSON R&D és a Telia Research voltak. A kiemelkedő PhD képzést és nemzetközileg is elismert kutatómunkát felmutató HSN Lab munkájába a továbbiakban több tanszék is bekapcsolódott.

1996-ban az MTA Békésy György Akusztikai Kutatólaboratórium csatlakozott a TTT-hez.

1998 óta a tanszék gesztorálja az Egyetemközi Távközlési és Informatikai Központot, amelyben alap- és alkalmazott kutatást folytat a BME és az ELTE több oktatócsoportja ipari partnerekkel (Ericsson Hungary, Antenna Hungária, HP Invent, MATAV Rt, KFKI Számítástechnikai Rt, MTA SzTAKI, SUN Microsystems, Westel) együttműködve, és 2001-től az ország öt Kooperációs Kutatási Központjának egyikeként az Oktatási Minisztérium támogatását is elnyerve.

A tanszék tevékenységi köre az utóbbi években fokozatosan kiszélesedett a távinformatikai protokollok, az adatbázisok, a számítógépes intelligencia, a tartalomkezelés és az ágazati szabályozás és menedzsment témaköreivel Csopaki Gyula, Gajdos Sándor, Kóczy László, Magyar Gábor, illetve Sallai Gyula vezetésével.

A tanszék jelentős szerepet vállalt a doktorandusz hallgatók képzésében. Az elmúlt tíz évben rendszeresen negyvenöt fiatal kutató végzi tudományos munkáját körünkben. Tanszékünk jeles fiatal oktatói is közülük kerültek ki.

Kiemelkedő tudományos eredményeikért Kossuth Díjban részesült Kozma László és Willoner Gedeon, Széchenyi Díjban részesült Géher Károly, Gordos Géza és Henk Tamás.

Távközlési és Telematikai Tanszék vezetését 2002 nyarán Sallai Gyula professzor vette át. Őt Henk Tamás tudományos tanácsadó követte a tanszékvezetői poszton 2010 nyarától 2013 júniusáig. 2013. július 1-től a tanszék vezetője Magyar Gábor. 2003 július 1-től a tanszék neve Távközlési és Médiainformatika Tanszék (TMIT). 2021. július 1-től Dr. Varga Pál vette át a tanszék irányítását tanszékvezetőként.

A tanszék jelenlegi felépítése a tanszéki szervezet leírásánál található.