Általános profil

Küldetésünk

A Távközlési és Médiainformatikai Tanszék (TMIT) a konvergens távközlési, információs és mesterséges intelligencia technológiák témakörébe tartozó kutatással és ehhez kapcsolódó ismeretek egyetemi szintű oktatásával foglalkozik.

A tanszék profiljának fő vonulatát az információs értéklánc, a tartalom - továbbítás - megjelenítés folyamatának műszaki kérdései képezik, felölelve a különféle adatok informatikai eszközökkel való kezelésének és hálózati elérhetőségének kérdéseit.

Szakterületeink

Az infokommunikációs rendszerek a gyorsan fejlődő internet szolgáltató architektúrára épülnek. Ez a szolgáltatási architektúra szinte valamennyi informatikai alkalmazásunk közös platformja:  milliárdnyi emberi és gépi végpontot, adatközpontokat, felhő szolgáltatásokat közvetítő és szervező hálózat. Oktatásunk és kutatásunk lefed hálózati kérdéseket, a szolgáltatásfejlesztést és -tesztelést, a szolgáltatásminőség kérdéskörét, az adatok gépi tanulással támogatott feldolgozását, és a korszerű alkalmazásokat.

„Internet, hatékony, biztonságos és fenntartható szolgáltatások”

A médiainformációs rendszerek az információs technológiára építő videó, hang, adat, illetve multimédia rendszerek. Oktatásunk és kutatásunk a médiatartalom és az adatrobbanás („nagy adat”) kihívásaival foglalkozik. Ezek közé tartozik az ember-gép kapcsolat különösen a beszéd-kapcsolat és a beszédakusztika, az adatok kezelése, az adatbányászat, a mesterséges intelligencia technológiai alkalmazásai, a médiatartalom kezelése és elemzése, a tudás-feltárás és a kognitív médiainformatika.

„Emberek, gépek, adatvezérelt problémák”

Tevékenységünk az infokommunikációs és médiainformációs technológiákon túl felöleli a mérnöki menedzsment kapcsolódó témakörét, a stratégiai, szabályozási, üzleti és társadalmi vonatkozásokat is.

A Tanszék széleskörű, intenzív nemzetközi és hazai kapcsolatrendszerrel, illetve referenciákkal rendelkezik.

Oktatásunk

A TMIT jelentősen érintett mind a villamosmérnök, mind a mérnök informatikus, mind a gazdaságinformatikus oktatásban, részt vesz az egészségügyi mérnökképzésben és más karok oktatásában (műszaki menedzser, mérnök-tanár és kognitív tudományok szakokon). A tanszék alap- és mesterképzésben is oktat, oktatási laboratóriumokat működtet, felelős villamosmérnöki és informatikai specializációkért, jelentős részt vállal a doktori (PhD) képzésében.