BME-VIK Villamosmérnöki képzés

Tanszékünk alapítása óta fontos küldetésének tekinti a villamosmérnöki képzésben való magas színvonalú részvételt. Az alapképzéstől a doktori képzésig kivesszük a részünket a villamosmérnök-hallgatók oktatásából.

Alapképzés (BSc)

Minden villamosmérnöki alapszakos hallgató hallgatja a Infokommunikáció (vitmab03) tantárgyunkat. Ezen kívül az alapozó labortárgyak (Laboratórium 1. (vimiac12), Laboratórium 2. (vimiac13)) oktatásában is részt veszünk, így sok hallgató e méréseken is találkozhat az oktatóinkkal.

Akinek megtetszett az Infokommunikáció tantárgy témája, ismereteit az Infokommunikációs rendszerek szakirány, Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazatán mélyítheti el. Az ágazathoz kapcsolódóan természetesen önálló labor és szakdolgozat témákat kínálunk; szakmai gyakorlatot teljesít a hallgató; támogatjuk, ha TDK-zni szeretne.

Szakiránytól függetlenül minden hallgatónak kínáljuk szabadon választható tantárgyainkat.

Mesterképzés (MSc)

Az alapképzésbeli ágazatunk folytatása a mesterképzésben az Infokommunikációs rendszerek szakirány, melyre azonban azokat is várjuk, akik nem az Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazaton voltak az alapképzésük során (sőt, akár nem is a BME VIK villamosmérnöki alapszakán). A szakirányhoz kapcsolódóan a mesterképzésben is rendszeresen megújuló önálló labor és diploma témákat kínálunk; e képzésben is szakmai gyakorlatot teljesít a hallgató; és továbbra is támogatjuk, ha TDK-zni szeretne.

Mind a saját szakirányunk hallgatóinak, mind más szakirányon lévőknek kínáljuk MSc-s kötelezően választható tantárgyainkat, illetve szabadon választható tantárgyainkat.

Doktori képzés (PhD)

Mind a mesterképzésüket nálunk befejező hallgatóknak, mind más képzésből felvételizőknek lehetőségük van doktoranduszként csatlakozni a tanszékünkhöz és a Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola képzésében folytatni tanulmányait. Bővebben erről a lehetőségről a doktori képzésünk lapján olvashat.