Navigációs és helyalapú szolgáltatások és alkalmazások

Alapadatok
Neptun kód: 
vitmma07
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Villamosmérnöki szak
Szint: 
MSc - Mesterképzés
Típus: 
Szakirány-/specializációtárgy
Érvényesség: 
tervezett
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
Átfogó mérnöki ismeretek nyújtása az igen gyorsan terjedő navigációs és helymeghatározó szolgáltatások elmélete és gyakorlata terén. A helymeghatározó és navigációs rendszerek alapszolgáltatása a felhasználó/objektum pozíciójának meghatározása. A pozícióhoz kapcsolódóan a különböző rendszerek más és más további szolgáltatásokat nyújtanak, pl.: navigáció, mobil eszközök erőforráshasználata, lokalizáción alapuló szolgáltatások, biztonsági és vészhelyzeti szolgáltatások. A tantárgy betekintést nyújt a helymeghatározó és navigációs rendszerek elméletébe, tárgyalja a kültéri és a beltéri helymeghatározási technológiákat és módszereket; majd alkalmazásokon és esettanulmányokon keresztül bemutatja ezek lehetséges felhasználását.

 A tantárgy részletes tematikája

Helymeghatározás alapok

• Hely fogalma, koordinátarendszerek, térképek

• Térképadatbázisok típusai, lekérdezések, protokollok

• Szolgáltatási architektúrák, ellátási lánc felépítése

• Jelen és jövőbeli szolgáltatások és alkalmazások típusai

• Személyes adatok védelme hely alapú szolgáltatásokban

Alkalmazások

• Helyfüggő tartalomszolgáltatás

• Vészhelyzeti alkalmazások támogatása és riasztások

• Navigáció

• Játékok

Pozícionálás alpjai:

• Koordináta rendszerek

• Térkép projekciók és kapcsolódó torzítások

• Pozícionálási algoritmusok

Műholdas helymeghatározás

• A műholdak rendszere és adatai GNSS helymeghatározás: elméleti alapok

• Globális helymeghatározás alapmódszerei

• GNSS – Globális Műholdas Navigációs Rendszerek

• Navigációs hibák és azok korrekciója

• Különböző rendszerek és alkalmazási körök (NAVSTAR GPS, GLONASS, Galileo)

• A GNSS alkalmazások

• Helymeghatározás és közlekedési alkalmazások

• Légiforgalmi alkalmazások

• Nagypontosságú mérések

• Geodéziai célú mérések

• Életvédelem és mentési alkalmazások kétirányú kapcsolatta

WiFi alapú beltéri helymeghatározás

• Pozícionálási eljárások

• Kliens és infrastruktúra alapú

• Determinisztikus és valószínűség alap

• Jelterjedési modellek és helymeghatározó algoritmusok

• Jelerősség mérése, különféle jelerősség értékek közti összefüggések

• Különböző  megvalósítások  elemzése  és  összehasonlítása  (pl.  Microsoft  RADAR,  Horus,

Nibble, CMU-PM, CMU-TMI)

A tantárgy részletes tematikája:

Helymeghatározás alapok

• Hely fogalma, koordinátarendszerek, térképek

• Térképadatbázisok típusai, lekérdezések, protokollok

• Szolgáltatási architektúrák, ellátási lánc felépítése

• Jelen és jövőbeli szolgáltatások és alkalmazások típusai

• Személyes adatok védelme hely alapú szolgáltatásokban

Alkalmazások

• Helyfüggő tartalomszolgáltatás

• Vészhelyzeti alkalmazások támogatása és riasztások

• Navigáció

• Játékok

Pozícionálás alpjai:

• Koordináta rendszerek

• Térkép projekciók és kapcsolódó torzítások

• Pozícionálási algoritmusok

Műholdas helymeghatározás

• A műholdak rendszere és adatai GNSS helymeghatározás: elméleti alapok

• Globális helymeghatározás alapmódszerei

• GNSS – Globális Műholdas Navigációs Rendszerek

• Navigációs hibák és azok korrekciója

• Különböző rendszerek és alkalmazási körök (NAVSTAR GPS, GLONASS, Galileo)

• A GNSS alkalmazások

• Helymeghatározás és közlekedési alkalmazások

• Légiforgalmi alkalmazások

• Nagypontosságú mérések

• Geodéziai célú mérések

• Életvédelem és mentési alkalmazások kétirányú kapcsolatta

WiFi alapú beltéri helymeghatározás

• Pozícionálási eljárások

• Kliens és infrastruktúra alapú

• Determinisztikus és valószínűség alap

• Jelterjedési modellek és helymeghatározó algoritmusok

• Jelerősség mérése, különféle jelerősség értékek közti összefüggések

• Különböző  megvalósítások  elemzése  és  összehasonlítása  (pl.  Microsoft  RADAR,  Horus,

Nibble, CMU-PM, CMU-TMI)