Navigációs és helyalapú szolgáltatások és alkalmazások (2017 ősz)

Szemeszter: 
2017/2018 1. félév (ősz)
Külső oktató: 
Hollósi Gergely László
Tóth László

A tárgy oktatása előadásokon és gyakorlatokon keresztül valósul meg. A félévet eredményes ZH megírásával lehet elvégezni. A tárgyra adott érdemjegy írásbeli vizsga alkalmával alakítható ki. A tárgyra vonatkozó követelmények, valamint a számonkérés részletei a következőkben olvashatók.

Előadás

Nem kötelező, ugyanakkor ajánlott bejárni a tananyag egyszerűbb elsajátítása, valamint a gyakorlatokra való hatékonyabb felkészülés érdekében.

Az előadásokon használt fóliákat a kurzus tanszéki oldalán megosztjuk a hallgatókkal.

Gyakorlat

A gyakorlatra való bejárás és az aktív részvétel kötelező. A TVSZ szerint egy gyakorlatról való hiányzás elfogadható. A nyilvántartás érdekében katalógust vezetünk.

A gyakorlatok során az elméleti órákon elhangzottak kerülnek kiegészítésre, illetve áttekintésre gyakorlatból vett feladatok megoldása kapcsán.

A gyakorlatok előtt több esetben mérési útmutatót adunk ki, melyek - az előadások anyagával együtt - hatékony eszközei a gyakorlaton való eredményes feladatmegoldásnak. Ennek érdekében kérjük a hallgatókat, hogy az útmutatókat a gyakorlatot megelőzően tanulmányozzák át. A mérési útmutatók a kurzus tanszéki oldaláról letölthethetőek.

A mérési alkalmak során matlab/octave környezetet, valamint saját eszközöket illetve fejlesztéseket használunk. A gyakorlaton való hatékony részvétel érdekében kérjük a hallgatókat, hogy a gyakorlatokra hozzák magukkal saját laptopjaikat, valamint telepítsenek jogtiszta Matlab környezetet, vagy - amennyiben nincs ilyen lehetőségük - telepítsék az Octave környezetet. Az Octave környezet különféle platformokra letölthető a https://www.gnu.org/software/octave/download.html oldalról.

Minden gyakorlat végén, az elméleti alapok elsajátítását, valamint a gyakorlaton való aktív részvételt ellenőrizzük és minden gyakorlat végén 3 vizsgaponttal jutalmazzuk. Ennek eredményeképpen a félév folyamán a gyakorlatok során 18 v. 21 vizsgapont szerezhető a vizsgafeladatok megoldása során szerezhető 100 ponton felül.

A gyakorlatokon elért eredmények a LINK-en követhetők nyomon.

ZH, pótZH

A félévközi aláírás megszerzésének, így a vizsgára bocsájtás feltétele az eredményes ZH megírása. A ZH-n szerzett érdemjegy elméletileg nem számít be a vizsgára adott jegybe. Eredménytelen ZH esetében pótlási lehetőség lesz az utolsó előadáson.

A ZH írásbeli kérdéseket és feladatokat tartalmaz, melyre maximálisan 100 pontot lehet szerezni. Az elfogadást a vizsgajegy-táblázat alapján számítjuk. Ennek értelmében eredményes ZH feladatmegoldásnak az számít, ha a 100 pontból 41 pontot sikerül megszerezni.

A ZH-n elért eredmények a LINK-en tekinthetők meg.

Vizsga

A vizsga írásbeli kérdéseket és feladatokat tartalmaz. Az vizsgán összesen 100 pontot lehet szerezni.

A félév során a gyakorlaton megszerzett pontok hozzáadódnak a viszgán szerzett pontszámokhoz. A félévi és vizsgafeladat megoldására adott jegyet ezek után a következő táblázat alapján számoljuk.

A vizsgákon elért eredmények a LINK-en követhetők nyomon.
Érdemjegy

[%]

nagyon jeles (5+)

100+

jeles (5)

90 - 100

jó (4)

81 - 90

közepes (3)

61 - 80

elégséges (2)

41 - 60

elégtelen (1)

0 - 40

Órarend

Az órarendet és a feltöltött anyagokat a következő linken érhetitek el: ÓRAREND ÉS DIÁK