Navigációs és helyalapú szolgáltatások és alkalmazások (2020 ősz)

Szemeszter: 
2020/2021 1. félév (ősz)

A tárgy oktatása előadásokon és az előadás anyagaihoz kapcsolódó, azt kiegészítő gyakorlatokon keresztül valósul meg. A tárgyhoz kapcsolódó aláírást eredményes ZH megírásával lehet megszerezni. A tárgyra adott vizsga érdemjegy írásbeli és/vagy szóbeli vizsga alkalmával alakítható ki. A tárgyra vonatkozó általános követelmények, valamint a számonkérés részletei a következőkben olvashatók.

A tárggyal kapcsolatos követelmények részletei, kiegészítése, illetve azok változása a kurzus Teams oldalon követhető nyomon!

Előadás

Nem kötelező, ugyanakkor ajánlott bejárni a tananyag egyszerűbb elsajátítása, valamint a gyakorlatokra való hatékonyabb felkészülés érdekében. Az előadásokon használt fóliákat a kurzus Teams oldalán megosztjuk.

Gyakorlat

A gyakorlatok során az elméleti órákon elhangzottak kerülnek kiegészítésre, illetve áttekintésre gyakorlatból vett feladatok megoldása kapcsán. A gyakorlatra való bejárás és az aktív részvétel kötelező. A TVSZ szerint egy gyakorlatról való hiányzás elfogadható, melynek nyilvántartása érdekében a gyakorlatokon katalógust vezetünk.

A gyakorlatok előtt több esetben mérési útmutatót adunk ki, melyek - az előadások anyagával együtt - hatékony eszközei a gyakorlaton való eredményes feladatmegoldásnak. Ennek érdekében kérjük a hallgatókat, hogy az útmutatókat a gyakorlatot megelőzően tanulmányozzák át. A mérési útmutatók esetlegesen a kurzus Teams oldaláról letölthethetőek.

A mérési alkalmak során matlab/octave környezetet, valamint saját eszközöket, illetve alkalmazásokat használunk. A gyakorlaton való hatékony részvétel érdekében kérjük a hallgatókat, hogy a gyakorlatokra hozzák magukkal saját laptopjaikat, valamint telepítsenek jogtiszta Matlab környezetet, vagy - amennyiben nincs ilyen lehetőségük - telepítsék az Octave környezetet. Az Octave környezet különféle platformokra letölthető a https://www.gnu.org/software/octave/download.htmloldalról.

Minden gyakorlat végén, az elméleti alapok elsajátítását, valamint a gyakorlaton való aktív részvételt ellenőrizzük rövid írásos feladatmegoldás fomájában. Ezt minden gyakorlat végén maximum 3 vizsgaponttal jutalmazzuk. Ennek eredményeképpen a félév folyamán a gyakorlatok során maximálisan 18 vizsgapont szerezhető a vizsgafeladatok megoldása során szerezhető 100 ponton felül.

A gyakorlatokon elért eredmények a LINK-en követhetők nyomon.

ZH, pótZH

A félévközi aláírás megszerzésének, így a vizsgára bocsájtásnak is feltétele az eredményes ZH megírása. A ZH-n szerzett érdemjegy elméletileg nem számít be a vizsgára adott jegybe. Eredménytelen ZH esetében pótlásra az utolsó előadáson lesz lehetőség.

A ZH írásbeli kérdéseket és feladatokat tartalmaz, melyre maximálisan 100 pontot lehet szerezni. Az elfogadást a vizsgajegy-táblázat alapján számítjuk. Ennek értelmében eredményes ZH feladatmegoldásnak az számít, ha a 100 pontból 41 pontot sikerül megszerezni.

A ZH-n elért eredmények a LINK-en tekinthetők meg.

Vizsga

A vizsga írásbeli kérdéseket és feladatokat tartalmaz. Az vizsgán összesen 100 pontot lehet szerezni. A félév során a gyakorlaton megszerzett pontok hozzáadódnak a viszgán szerzett pontszámokhoz. A félévi és vizsgafeladat megoldására adott jegyet ezek után a következő táblázat alapján számoljuk.

A vizsgákon elért eredmények a LINK-en követhetők nyomon.

Érdemjegy

[%]

nagyon jeles (5+)

100+

jeles (5)

91 - 100

jó (4)

81 - 90

közepes (3)

61 - 80

elégséges (2)

41 - 60

elégtelen (1)

0 - 40

Órarend

Az órarendet a következő linken érhetitek el: ÓRAREND