Inf MSc Médiainformatika szakirány

Megcélzott szakterület

A távközlés, az informatika és a média konvergenciája a szolgáltatások körének bővülését, és azok egységes hálózaton történő megvalósítását teszi lehetővé. A szolgáltatások kiterjednek a tartalomkezelés teljes folyamatára (tartalom-előállítás, tartalomszervezés és szerkesztés, tartalomterjesztés, archiválás). A korszerű médiatechnológia, a műsorszolgáltató és cserélő rendszer digitális, elosztott, tartalom-infrastruktúrára épül, interaktív és gyorsan változik. A tartalom multimédia (hang és videófolyam, kép, adat, szöveg) formátumú.

A szakirány célkitűzése a médiainformációs rendszerek szolgáltatásainak tervezéséhez és megoldásához szükséges technológiák és eszközök megismertetése, valamint beágyazása az üzemeltetési, jogi szabályozási és gazdasági környezetbe.

Megszerezhető kompetenciák

A TMIT oktatási-kutatási kompetenciája kiterjed a tartalom — továbbítás — megjelenítés folyamatának műszaki kérdéseire, felölelve a különféle tartalmak (hang, kép, videó, szöveg, adat, dokumentum, multimédia, stb.) informatikai eszközökkel való kezelésének és hálózati elérhetőségének kérdéseit.

A szakirányban megismerhető kompetenciaterületek: tartalomkezelés, információkeresés és -feltárás, szöveg- és adatbányászat, média-adatbázisok, metaadatrendszerek, multimédia információs rendszerek, médiabiztonság.

A megszerezhető ismeretek is ezekhez a témakörökhöz kapcsolódnak, különös hangsúllyal a következőkre:

 • Médiatartalom-kezelő rendszerek (tartalom menedzsment rendszer (CMS); szemantikus Web).
 • Tartalom-elemzés (szöveges dokumentumok osztályozása; multimédia indexelés és visszakeresés).
 • Web- és e-szolgáltatások (üzleti intelligencia).
 • Ember-gép interfész (beszéd, vizuális, taktilis interfész).
 • Döntéstámogatás a médiainformatikában (vásárlóikosár-elemzés).

Szakirány tantárgyak

A szakirányhoz öt darab előadás + gyakorlat (tehát nem labor, önálló labor) jellegű tantárgy tartozik. Ezek — a főbb témaköreikkel együtt — a következők:

 • Döntéstámogatás a médiainformatikában , (vitmm225) , TMIT
  A médiainformatikai rendszerekben alapfeladat a nagy adat-állományokban való keresés, kutatás, feltárás (pl. adat- és információkeresés, rejtett össze-függések felkutatása). A tantárgy célkitűzése az...
 • Ember-gép interfész , (vitmm224) , TMIT
  A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a vizuális és beszéd interfész technológiákat az ember-gép kapcsolatban (HCI: Human-Computer Interface). A tantárgy keretén belül a részletesen...
 • Médiatartalom-kezelő rendszerek , (vitmm138) , TMIT
  A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a korszerű médiatartalom-kezelő rendszerek jellemzőivel, az igények oldaláról kiindulva, s alkalmassá tegye őket ilyen rendszerek koncepcionálására,...
 • Tartalomelemzés , (VITMM139) , TMIT
  Napjainkban a különböző formátumú (szöveges, képi, audio, video) elektronikus tartalmak számának rohamos növekedésével kiemelt fontosságúvá vált a tartalmak hatékony feldolgozás, amihez...
 • Web- és e-szolgáltatások , (vitmm132) , TMIT
  A tantárgy célja az üzleti informatikai rendszerek működésének és felépítésének, valamint tervezésének és haszonelemzésének bemutatása. A tantárgy bemutatja, hogy a tanult informatikai eszközök (pl....

Kötelezően választható tantárgyak

A mintatantervnek megfelelően a képzés elvégzése során három darab kötelezően választható tantárgyat kell teljesíteni. A tanszékünk által meghirdetett kötelezően választható tantárgyak aktuális listája itt található.

A következő kötelezően választható tantárgyak kapcsolódnak leginkább a szakirányhoz:

 • Webadatbázisok és -szolgáltatások fejlesztése , vitmm269 , TMIT
  A tárgy célkitűzése, hogy egyetemi előadások és gyakorlatok keretein belül a hallgatók behatóan tanulmányozhassák a korszerű webtechnológiai eszközök működését, felépítését úgy, hogy egy önálló...

 • Adattárházak és alkalmazásaik , vitmm329 , TMIT
  A tantárgy célkitűzése, hogy egyetemi előadások keretében a hallgatók behatóan tanulmányozhassák az adattárházak valamint a gyakran rá épülő üzleti intelligencia alkalmazások legfontosabb elemeit. A...

 • Multimédia biztonság , vitmm371 , TMIT
  A tantárgy elméleti és gyakorlatban is alkalmazható ismereteket nyújt a multimédia biztonságról. Elméleti alapokat, módszereket és eszközöket mutat be a médiatartalom védelmére és titkosítására,...

 • Infokommunikációs rendszerek teljesítményelemzése , vitmm325 , TMIT
  A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat a modern elemzési technikákat a szükséges elméleti háttérrel együtt, melyekkel a modern infokommunikációs hálózatok analízise és tervezése...

A következő három tantárgy egymással kapcsolatos, ezek felvételét együtt ajánljuk. Ezek szintén kötelezően válaszhatónak számítanak, de mellékszakiránynak, pontosabban Kognitív infokommunikáció mellékszakiránynak nevezzük, mert egy témát járnak körül:

 • Információ-ábrázolás , (vitmm272) , TMIT
  A tantárgy célja, hogy áttekintse az információ-ábrázolásban használt klasszikus és modern modellezési technikákat és koncepciókat egészen Hilbert sejtésétől kezdve. Megalapozó matematikai tudást...
 • Kognitív infokommunikáció alkalmazásai , (vitmm336) , TMIT
  A tantárgy nem konvencionális kommunikációs csatornákkal foglalkozik. Ezek a csatornák elsősorban arra szolgálnak, hogy az emberek robotokkal vagy számítógépes rendszerekkel és adathalmazokkal...
 • Kognitív informatikai modellezés , (vitmm335) , TMIT
  A kognitív informatika a tudományterületein történt szemléletváltozására támaszkodik. Az elmúlt évtized során a fenti tudományterületeken számos új, a korábbi eredményekkel sokszor szembenálló...

Szakirány laboratórium

A szakirányhoz két labortárgy tartozik. A konkrét mérések listája megtalálható az ide tartozó tantárgyak honlapján:

 • Médiarendszerek laboratórium , (vitmm227) , TMIT
  A tantárgy célja egyrészt a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség...
 • Médiatartalom és -biztonság laboratórium , (vitmm307) , TMIT
  A tantárgy célja egyrészt a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség...

Önálló labor, TDK, Diplomatervezés

Önálló munkához változatos, évről évre megújuló témákat kínálunk. Néhány tématerület a kínálatból, a teljesség igénye nélkül: Szövegbányászati feladatok; Elektronikus kereskedelem, e-banking; Aukciós portálok szolgáltatásai; Adatbányászati módszerek, algoritmusok; Webfelületek kialakításának biztonsági kérdései; Portálmenedzsment felületek tervezése, kialakítása; Médiatár fejlesztés.

A legfrissebb témakiírások, valamint a kapcsolódó tantárgyakra vonatkozó információk megtekinthetőek itt.

Az érdeklődő hallgatóknak lehetőségük van tanszékünkön TDK dolgozatot is írni akár az önálló laborhoz, illetve szakdolgozathoz választott témában, akár egy másik témában. Bővebben erről a TDK oldalunkon tájékozódhat.

Szabadon választható tantárgyak (TMIT)

A tanszékünk által meghirdetett, e szakirányhoz is ajánlott szabadon választható tantárgyak aktuális listája itt található.

Szakmai gyakorlat

A diploma megszerzésének feltétele a mérnök informatikus MSc képzésben a szakmai gyakorlat elvégzése. A tanszékünk gondozásában végezhető szakmai gyakorlatról bővebben az alábbi oldalon olvashat:

Továbbtanulási lehetőség a doktori képzésben

A mesterképzésüket befejező hallgatóknak lehetőségük van doktoranduszként csatlakozni a tanszékünkhöz. Bővebben erről a lehetőségről a doktori képzésünk lapján olvashat.