Adattárházak és alkalmazásaik

Alapadatok
Neptun kód: 
vitmm329
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Mérnök informatikus szak
Kapcsolódó szakirányú képzés: 
Szint: 
MSc - Mesterképzés
Típus: 
Kötelezően választható (KVT)
Érvényesség: 
aktív
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
A tantárgy célkitűzése, hogy egyetemi előadások keretében a hallgatók behatóan tanulmányozhassák az adattárházak valamint a gyakran rá épülő üzleti intelligencia alkalmazások legfontosabb elemeit. A tantárgy keretében az általános technológiai alapoktól indulva, a fő hangsúlyt a technológiára helyezve betekintést adunk abba, hogy milyen mechanizmusokon keresztül lehetséges a gazdálkodó szervezetek számára közvetlen üzleti hasznot eredményező információkat szállítani tudó informatikai rendszereket tervezni és megvalósítani. Megszerezhető képességek: Az adatbázis-kezelők hagyományos alkalmazási területe a tranzakció-orientált működésű rendszerek megvalósítása. Az üzleti intelligencia, illetve döntéstámogatási célú rendszerek tervezése és megvalósítása alapvetően különböző szemléletet és módszereket igényel. A hallgatók megismerik ezeket a különbségeket és módszereket, és képesek lesznek ilyen rendszerek specifikálására, tervezésére és megvalósítására.
Szemeszter: 
tavasz