MSc Kognitív infokommunikáció mellékszakirány

Célkitűzés: 
A Kognitív infokommunikáció mellékszakirányt az MSc képzésben részt vevő villamosmérnöki, illetve mérnök informatikus hallgatóknak hirdetjük meg. A mellékszakirány három tantárgyból áll, melyek a tanterv kötelezően választható tantárgyaiként vehetők fel. E tantárgyak közül egy-egy külön is felvehető, de mivel témájukban kapcsolódnak, javasoljuk az együttes felvételüket.

A megcélzott szakterület főbb jellegzetességei, trendjei:

A kognitív tudományokba tartozó emberi agykutatás igen nagy fejlődésen ment keresztül az utóbbi években. Komoly eredmények születtek hallási, látási és egyéb érzékszervekhez kapcsolódó idegrendszeri, és agyi folyamatok megismerése témakörben. Ez a fejlődés új tudományos területet hozott létre az informatikai modellezésben, a kognitív informatikát, amely az érzékelés, érzet, megismerés és megértés között zajló agyi folyamatok mérnöki informatikai modellezése. A kognitív infokommunikáció pedig ezen kognitív informatikai folyamatokra és létrehozott modellekre támaszkodó hatékony kommunikáció biztosítása mérnöki rendszerek (például komplex intelligens irányító berendezések vagy robotok) és emberek között. Tehát a szakterület célja komplex érzékelő informatikai rendszerek létrehozása, amelyek hatékonyan segítik az ember gép kommunikációt. A terület fejlődésével kialakuló új eljárások, matematikai modellezési, tanulási technikák, valamint a hozzájuk kapcsolódó viselkedéskutatás segítséget adnak az érzékelési, agyi folyamatok jobb megismeréséhez is.

Megszerezhető kompetenciák

A hallgatók megismerkednek az autonóm rendszerek informatikájának területén a 3D látás és virtuális valóság, a hallás és beszédpercepció alkalmazásainak elméletével és gyakorlatával. A mellékszakirány a kognitív informatikai (érzékelő és feldolgozó) modellezésre, valamint a kommunikációra koncentrál. A megszerezhető kompetenciák:

 • Kognitív informatikai modellezési készség a látás, a hallás, valamint a beszédfeldolgozás területén.
 • Nagybonyolultságú intelligens rendszerek tervezése kognitív jellegek beépítésével információábrázolási valamint kommunikációs szinten.
 • A mellékszakirány mindegyik tantárgya témakörében eljuttatja a hallgatókat addig, hogy doktoranduszi (TDK) kutatásokat kezdhessenek meg.

A mellékszakirányhoz tartozó tantárgyak

 • Információ-ábrázolás , (vitmm272) , TMIT
  A tantárgy célja, hogy áttekintse az információ-ábrázolásban használt klasszikus és modern modellezési technikákat és koncepciókat egészen Hilbert sejtésétől kezdve. Megalapozó matematikai tudást...
 • Kognitív infokommunikáció alkalmazásai , (vitmm336) , TMIT
  A tantárgy nem konvencionális kommunikációs csatornákkal foglalkozik. Ezek a csatornák elsősorban arra szolgálnak, hogy az emberek robotokkal vagy számítógépes rendszerekkel és adathalmazokkal...
 • Kognitív informatikai modellezés , (vitmm335) , TMIT
  A kognitív informatika a tudományterületein történt szemléletváltozására támaszkodik. Az elmúlt évtized során a fenti tudományterületeken számos új, a korábbi eredményekkel sokszor szembenálló...