Tartalomelemzés

Alapadatok
Neptun kód: 
VITMM139
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Mérnök informatikus szak
Kapcsolódó szakirányú képzés: 
Szint: 
MSc - Mesterképzés
Típus: 
Szakirány-/specializációtárgy
Érvényesség: 
aktív
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
Napjainkban a különböző formátumú (szöveges, képi, audio, video) elektronikus tartalmak számának rohamos növekedésével kiemelt fontosságúvá vált a tartalmak hatékony feldolgozás, amihez nélkülözhetetlen a megfelelő indexelő, annotáló, osztályozó, csoportosító és elemző módszerek, illetve módszertan kidolgozása. A megfelelő technikák alkalmazásával a multimédia dokumentumok tartalmában való keresés, illetve a megfelelő dokumentumok igényszerinti visszakeresése is megvalósítható. A tárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókkal a tartalomelemzés alapvető feladatait. Ezek közül elsőként ismertesse a főleg indexeléshez használt metaadatok (jelölők) szerepét, a és jelölőkkel való ellátás megoldási lehetőségeit, különböző médiatípusok esetén. Ezután a szöveges dokumentumokra vonatkozó alapvető tartalomelemző eljárásokat ismertetjük (csoportosítás, osztályozás, kivonatolás), majd audio, álló- és mozgóképek tartalmának elemzési módszereibe nyernek a hallgatók bevezetést. Az előadás sorozatot néhány gyakorlatból vett esettanulmány zárja.