Döntéstámogatás a médiainformatikában

Alapadatok
Neptun kód: 
vitmm225
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Mérnök informatikus szak
Kapcsolódó szakirányú képzés: 
Szint: 
MSc - Mesterképzés
Típus: 
Szakirány-/specializációtárgy
Érvényesség: 
aktív
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
A médiainformatikai rendszerekben alapfeladat a nagy adat-állományokban való keresés, kutatás, feltárás (pl. adat- és információkeresés, rejtett össze-függések felkutatása). A tantárgy célkitűzése az informatika döntéstámogatásban felhasználható szerepének bemutatása és oktatása. A tananyag elsajátításával a hallgatók képessé válnak olyan technikák elsajátítására, használatára és olyan (adatvezérelt) döntéstámogató módszertan alkalmazására, amelyek segítségével hasznos információkat tárhatnak fel (adatbázisokból, félstrukturált állományokból, web-dokumentumokból) a döntésekhez. A hallgatók részletesen megismerkedhetnek a technikai apparátussal, algoritmusokkal és gyakorlati alkalmazásokkal, melyek elsősorban vezetői döntések előkészítését célozzák meg. A félév végére a hallgatók elsajátítják a nagy adathalmazokhoz kapcsolódó különböző gazdasági, mérnöki, illetve tudományos problémák megoldásában alkalmazható módszereket.
Szemeszter: 
ősz