Inf-BSc Vállalati információs rendszerek szakirány

Az Vállalati információs rendszerek szakirány oktatásában három tanszék működik közre: az ETT, a SZIT és a TMIT. A szakirány koordinátora az ETT. E szakirányban nincsenek ágazatok.

Megcélzott szakterület főbb jellegzetességei, trendjei

A vállalatok felismerték, hogy a piaci versenyben lemaradnak, ha nem rendelkeznek kellő informatikai infrastruktúrával. A piaci kihívásokra gyorsan és megbízhatóan csak úgy tudnak reagálni, ha gazdálkodási folyamataik teljes egészét átfogó informatikai rendszerekkel támogatják. Tevékenységüket ezért integrált vállalatirányítási informatikai rendszerrel irányítják, amelyek az üzleti, gazdálkodási, termeléstervezési és –irányítási folyamatok valamennyi elemét együttesen kezelik. Ezen rendszerek bevezetése megkezdődött nemcsak a nagyvállalati szférában, hanem a kis és a közepes méretű vállalkozásoknál is. A bevezetést követően a rendszert folyamatosan felügyelni kell, valamint a belső és a külső követelményekhez folyamatosan illeszteni kell. A szervezetközi együttműködés, mint például az ellátási lánc menedzsment (SCM), vagy az elektronikus államigazgatás (E-Government) újabb kihívásokat támaszt a rendszer fejlesztőivel és üzemeltetőivel szemben. A működés alatt felhalmozódó vállalati információvagyon kiaknázása, az abban rejlő összefüggések felismerése a jelen és a jövő nagy kihívásai. Folyamatos feladatot jelent a meglévő rendszerekben, mint például a vevőkapcsolatokat menedzselő (CRM) és erőforrás-tervező (ERP) rendszerekben elszórtan meglévő adatok és információ kinyerése, egységes kezelése. A totális integráció helyett az együttműködő rendszerek megvalósítása jelenti a legfőbb fejlődési irányt.

Megszerezhető kompetenciák

A szakirányon alapdiplomát szerzettek legfőbb kompetenciája a vállalati rendszerek, mint szoftver alkalmazások bevezetése, üzemeltetése, fejlesztése, illesztése más rendszerekhez a folyamatosan megújuló igények szerint. Képesek lesznek a rendszerek működését átlátni, az azokban megvalósított vállalati folyamatokat felismerni, azokat a valós üzleti folyamatokban alkalmazni, azokat átprogramozni a valós igényeknek megfelelően. Alkalmassá válnak a mesterképzésen való továbbtanulásra.

A megszerezhető ismeretek főbb témakörei:

 • Tipikus vállalati alkalmazások funkcionális és műszaki architektúrája, működési alapelveik.
 • Termeléstervezés és –irányítás feladatai, informatikai támogatása a vezetés szempontjából.
 • Törzsadatok és azok meghatározási módszerei, a mozgásnemek, tranzakciók, modulok felépítése és egymásra épülése. Gazdálkodási alapismeretek, események, folyamatok, információmenedzsment.
 • Vállalati alkalmazások algoritmusai, tipikus programozási feladatai.
 • Adatbányászati algoritmusok és alkalmazási területeik, futásidő optimalizálás.

Szakiránytantárgyak

A szakirányhoz három darab előadás+gyakorlat jellegű tantárgy (tehát nem labor, önálló labor) tartozik:

 • Gazdálkodási Információmenedzsment , (vitma381) , TMIT
  Bemutatni a gazdálkodó szervezetek típusait, a gazdálkodást meghatározó külső tényezőket és belső igényeket. A gazdálkodás felhasználó oldaláról bemutatja az értékkezelési és - feldolgozási...
 • Temelésinformatika , (vieta383) , EET
  Bemutatni a tipikus termelési folyamatokat, ezek informatikai oldalát, a számítógépes termelésirányítási rendszerek típusait, legfontosabb tulajdonságaikat, a termelésinformatika tipikus információs...
 • Vállalatirányítási rendszerek , (vieta382) , ETT
  Bemutatni a vállalatok értékteremtő folyamatait, ezek informatikai oldalát, a vállalatirányítási informatikai rendszerek típusait, legfontosabb feladatait. Ismeretet adni a kiválasztás, bevezetés, a...

Szakirány-laboratórium

A szakirányhoz két labortárgy tartozik, ezek:

 • Adatbányászat laboratórium , (visza384) , SZIT
  A tárgy gyakorlati ismereteket nyújt az adatbányászati módszerekről. A labor során a hallgató megismerkedik egy ismert adatbányászati szoftverrel, megismerkedik az adatbányászat elméleti háttérrel,...
 • Vállalati rendszerek programozása laboratórium , (vieta433) , ETT
  A tárgy gyakorlati ismereteket nyújt a vállalati információs rendszerek felépítéséről, működéséről, a tipikus kiegészítő programozási feladatokról és a feladatok megoldási módszereiről konkrét működő...

Önálló labor, TDK, szakdolgozat

Önálló munkához változatos, évről évre megújuló témákat kínálunk. A legfrissebb témakiírások, valamint a kapcsolódó tantárgyakra vonatkozó információk megtekinthetőek a szakirányhoz tartozó önálló labor tárgy (VITMA387) honlapján, illetve érdemes megnézni a tanszéki általános önálló labor weboldalt is.

Az érdeklődő hallgatóknak lehetőségük van tanszékünkön TDK dolgozatot is írni akár az önálló laborhoz, illetve szakdolgozathoz választott témában, akár egy másik témában. Bővebben erről a TDK oldalunkon tájékozódhat.

Szabadon választható tantárgyak (TMIT)

A tanszékünk által meghirdetett, e szakirányhoz is ajánlott szabadon választható tantárgyak aktuális listája itt található.

Szakmai gyakorlat

A mérnök informatikus alapszakos hallgatók számára a szakmai gyakorlat a tanulmányaikat 2010 szeptembertől kezdők számára kötelező. Számukra a diploma megszerzésének feltétele a szakmai gyakorlat elvégzése. A tanszékünk gondozásában végezhető szakmai gyakorlatról bővebben az alábbi oldalon olvashat:

Továbbtanulási lehetőségek

Mesterképzés (MSc)

A szakirányt elvégző hallgatóinknak az MSc képzésben biztosítjuk a továbbtanulás lehetőségét, melyhez elsősorban a Gazdaságinformatikus mesterszak szakirányait ajánljuk. Tanszékünkhöz tartozik az Elektronikus közigazgatás és közszolgáltatások szakirány, valamint a Gazdasági elemző informatika szakirány. Természetesen lehetőség van a különbüző mérnök informatikus mesterszakokon is folytatni a tanulmányokat, mint például a tanszékünk által kínált Hálózatok és szolgáltatások, illetve Médiainformatika szakirányokon.

Doktori képzés (PhD)

A mesterképzésüket befejező hallgatóknak lehetőségük van doktoranduszként csatlakozni a tanszékünkhöz. Bővebben erről a lehetőségről a doktori képzésünk lapján olvashat.