GaIn MSc Elektronikus közigazgatás és közszolgáltatások szakirány

A közigazgatás, a közszolgáltatások elektronizálódnak, gyökeresen átalakulnak az EU-ban, így hazánkban is. A közigazgatásban nagyméretű elosztott adatbázisokat kell hitelesen és megbízhatóan kezelni. Fel kell készülni az állampolgárok és a gazdaság szereplőinek folytonos — és sajátos helyzetekben is működő — kiszolgálására. Az informatikailag nem gyakorlott felhasználók kiszolgálásához az ember-gép kapcsolatokat könnyen kezelhetővé és megbízhatóvá kell tenni. A csalások elleni küzdelemhez a tömeges adatokból a különös mintázatok felismerésére és kiszűrésére van szükség. A döntéshozók előkészítő adatait és egymás közötti kommunikációját biztonságos rendszerekben célszerű tárolni és továbbítani. Mindehhez különösen összetett, szigorú biztonsági követelményeket kielégítő, hálózatba kapcsolt informatikai rendszerek jönnek létre. A kisebb települések elektronikus közigazgatási funkcióit felhőbe szervezett közmű jellegű informatikai szolgáltatókkal célszerű ellátni.

Ezek az intézmények mester szinten felkészült informatikusokat igényelnek, még akkor is, ha a szolgáltatásokat külső szolgáltatók nyújtják. A nagyméretű informatikai rendszerek, illetve a közigazgatás és közszolgáltatások specialitásait is ismerő gazdaságinformatikusokat várják mind a közigazgatási vonalon, mind a közigazgatás és közszolgáltatások számára dolgozó informatikai vállalkozásoknál.

A megszerezhető kompetenciák:

A szakirány tanulmányai során a hallgatók megismerik az igazgatási intézményrendszer feladatait, struktúráját és információkezelését. A szakirányú képzés célja, hogy a hallgatók képessé váljanak közigazgatási informatikai alkalmazások specifikálására, rendszerbe illesztésére, és nagy biztonsági követelmények melletti üzemeltetésére.

Szakirány tantárgyak

A szakirányhoz öt darab előadás + gyakorlat (tehát nem labor, önálló labor) jellegű tantárgy tartozik. Ezek — a főbb témaköreikkel együtt — a következők:

 • Dokumentum- és tartalomkezelés , (vitmm195) , TMIT
  Az elektronikus dokumentum- és ügykezeléshez kapcsolódó adatbázis-kezelési, iratkezelési és archiválási ismeretek. Nagyméretű adatbázisok. Jogosultságkezelés, naplózás és adatbiztonság. Elektronikus...
 • Közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek , (vitmm194) , TMIT
  A tantárgy célja megismerteti a leendő közigazgatási informatikusokkal a kiszolgálandó rendszert, annak feladatait, belső struktúráját és információ-kezelési elvárásait. A közigazgatási szakvizsga...
 • Szolgáltatások hálózatbiztonsága , (vitmm197) , TMIT
  A tantárgy célja átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani a közigazgatásban és közszolgáltatásban használt, menedzselt bérelt vonali hálózatok biztonsága körében. A tárgy bemutatja azon...
 • Szolgáltatásorientált rendszerintegráció , (viim196) , IIT
  Egységes, integrált szolgáltatásokat nyújtó informatikai rendszerek kialakítása, több önálló szervezet heterogén platformon működő, informatikai rendszerének összekapcsolása és együttműködtetése.
 • Vezetői és csoportmunka rendszerek , (vitmm198) , TMIT
  A tárgy célja, hogy a hallgató képes legyen az igazgatási és közszolgáltatási feladatok csoportos megoldására, illetve a legjobb megoldás kiválasztására (döntéshozói helyzetben). A képzést az...

Kötelezően választható tantárgyak

A mintatantervnek megfelelően a képzés elvégzése során egy darab kötelezően választható tantárgyat kell teljesíteni. A tanszékünk által meghirdetett kötelezően választható tantárgyak aktuális listája itt található.

Önálló labor, TDK, Diplomatervezés

Önálló munkához változatos, évről évre megújuló témákat kínálunk, melyeket a hallgató érdeklődésének vagy munkahelyi kötődésének megfelelően alakítunk ki. Néhány tématerület a kínálatból, a teljesség igénye nélkül:

 • Adatbányászat a csalások felfedezésére
 • Személyazonosítási technikák és technológiák folyamatba illesztése
 • Hosszú távú technológiai előretekintés módszerei döntés-előkészítéshez
 • Ember-gép kapcsolatok fejlesztése e-közigazgatási alkalmazásokban
 • Tudásmenedzsment alkalmazások a közszférában
 • Elektronikus dokumentum-kezelés bevezetése és hatásvizsgálata adott környezetben

A legfrissebb témakiírások, valamint a kapcsolódó tantárgyakra vonatkozó információk megtekinthetőek itt.

Az érdeklődő hallgatóknak lehetőségük van tanszékünkön TDK dolgozatot is írni akár az önálló laborhoz, illetve szakdolgozathoz választott témában, akár egy másik témában. Bővebben erről a TDK oldalunkon tájékozódhat.

Szabadon választható tantárgyak (TMIT)

A tanszékünk által meghirdetett szabadon választható tantárgyak aktuális listája itt található.

Szakmai gyakorlat

A diploma megszerzésének feltétele a gazdaságinformatikus MSc képzésben a szakmai gyakorlat elvégzése. A tanszékünk gondozásában végezhető szakmai gyakorlatról bővebben az alábbi oldalakon olvashat:

Továbbtanulási lehetőség a doktori képzésben

A gazdaságinformatikus mesterképzés hallgatói a BME VIK informatikai tudományok doktori iskolájába jelentkezhetnek.
A hallgató érdeklődésének vagy munkahelyi kötődésének megfelelően alakítjuk ki a témákat, például:

 • Adatvagyon kezelés és értékelés a közszolgálatban
 • Intézmények közötti munkafolyamatok optimalizálása
 • Döntéstámogatás és előzetes hatásvizsgálat szimulációs technikákkal
 • Szabályozási kérdések játékelméleti megközelítésben

Bővebben erről a lehetőségről a doktori képzésünk lapján olvashat.

Támogató partnerek