Ember-gép interfész

Alapadatok
Neptun kód: 
vitmm224
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Villamosmérnöki szak
BME-VIK Mérnök informatikus szak
Szint: 
MSc - Mesterképzés
Típus: 
Szakirány-/specializációtárgy
Érvényesség: 
aktív
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a vizuális és beszéd interfész technológiákat az ember-gép kapcsolatban (HCI: Human-Computer Interface). A tantárgy keretén belül a részletesen bemutatjuk a felhasználói interfész elemeit, a szoftver-ergonómia alapelveit, a szoftverek ergonómiai szempontból történő kiértékeléseinek módszereit. A tantárgy során a hallgatók gyakorlati feladatok megoldásával igazolják a témakörben szerzett jártasságukat. A kurzus végére a hallgatók megtanulják a felhasználói interfész tervezéséhez, teszteléséhez, minősítéséhez szükséges alapelveket, hogy azt majd gyakorlatban is alkalmazhassák a későbbi munkájuk folyamán.
Szemeszter: 
ősz

2014. őszi félév

Információk:

Ha kérdés van a tárggyal kapcsolatban, akkor az zainko [kukac] tmit.bme.hu címre írjál!


Előadás időpontok:


Ajánlott könyv:

 


Gyakorlat időpontok:


Féléves feladat:

 • Csoportok beosztása, feladatok: pdf
 • Gyakorlati feladat határidők, segítség a félév végi beadáshoz: pdf
 • Tesztelt változat leadása meghosszabbítva (FTP szerver hibája miatt): 2014. december 2. hétfő 9:00
 • Végső határidő a féléves feladatra: 2014. december 12. péntek 23:59 (a szorgalmi időszak vége)
 • Csoportbeosztás kiértékeléshez: pdf


1. előadás:

 • Bemutatkozás, adminisztrációs kérdések, időbeosztást stb.
 • HCI angol terminológia
 • HCI történelmi áttekintése
 • HCI a gyakorlatban
 • HCI angol terminológia
 • Gartner Hype Cycle, aktuális HCI-t érintő technológiák

Néhány a weben is elérhető olyan oldal, amely kapcsolódik az előadáshoz. Az anyagoknak sokszor csak egy része szerepel az előadásokon, illetve az előadások más interneten nem elérhető források alapján is készülnek, ezért az előadáson elhangozottak különbözhetnek az itt szereplő művek tartalmától. Az itt található linkek függetlenek az oktatótól, ezért tartalmért nem tud felelőséget válalni, illetve tartalma változhat. Ezek mellett az angol nyelvű Wikipedia általában segítséget ad, ez külön nem lesz feltűntetve:


2. előadás:

Windows 8 / 8.1
	Microsoft design principles
	UX Guidelines for Windows Store apps
	Modern design at Microsoft

3. előadás:

Felhasználó központú tervezés
	Felhasználók
	Feladatok
	Környezet
Felhasználó központú tervezés
	Szabvány:
		A felhasználó-központú tervezés indokoltságának kifejtése
		A felhasználó-központú tervezés előkészítő tervezése
		A felhasználó-központú tervezés alapelvei
		A felhasználó-központú tervezés tevékenységei
Alapelvek
	A felhasználók aktív bevonása és a felhasználói, valamint a feladatból adódó követelmények megértése
	A felhasználók és a technológia szerepének megfelelő kijelölése és szétválasztása
	A tervezési megoldások iterációja
	Multidiszciplináris tervezés
Tevékenységek
	A használat kontextusának meghatározása és megértése
	A felhasználói és szervezeti követelmények meghatározása a használhatósággal kapcsolatos célkritériumok meghatározása
	Megoldások készítése
	A megoldások értékelése a követelmények alapján
Vízesés modell
Iteratív
Felhasználók bevonása
	Megfigyelés
	Modellek
	Bevont felhasználók
	Tesztelés és kiértékelés
Kik a felhasználók
	Megrendelő
	Szervezeten belüli felhasználók
	Végfelhasználók
Csillag
Fejlesztő csapat
	Vezetők
	Marketingesek
	Sw mérnökök
	Programozók
	Grafikusok
	HCI specialisták
	Egyéb kutatók
	Fejlesztői munkaerő
	...
	Felhasználók
Információk begyűjtése
	Megfigyelni a felhasználót
		Eredeti környezet
		Laboratóriumi környezet
	Megfigyelés hatása
Információk begyűjtése
	Interjú
		Strukturált
		Flexibilis
	Kérdőívek
		Zárt kérdések
		Skálák
		Nyitott kérdések
7+/-2
	Memória kapacitás
	Menü szervezés
	Választási opciók
2 mp szabály
	Reagálni kell a rendszernek
	Homokóra
3 kattintás
	Ha nem kapja meg elpártol
	Lehet több bizonyos feltételek mellett
		Hol
		Honnan
		Hová
Pareto elv
	20 % -> 80 %
	Meghatározni
	Jól kidolgozni
	

Ajánlott könyv: Debbie Stone, Caroline Jarrett, Mark Woodroffe, Shailey Minocha: User Interface Design and Evaluation
Google könyv formátum

 

 


4. előadás:

	
Aranyszabályok
	1. Konzisztenciára
	2. Shortcuts
	3. Hasznos visszajelzések
	4. Értelmes végű párbeszédek
Aranyszabályok II.
	5. Egyszerű hibakezelés
	6. Undo
	7. Írányítás érzése a felhasználónál
	8. Csökkentsük a rövid idejű memória terhelését
Fitts törvénye
	Vegyük figyelembe tervezéskor
Fordított piramis
	Íroi stílus eredetileg
	Konkluzió elöl
	Többi hátul
quick'n'dirty-solutions 
	Éppen megfelelő 
	Nem fogja a legjobbat megkeresni
graceful degradation 
	Ha valami nem elérhető
	Csökkentett mód használható legyen
Walk-Up-And-Use Design 
	Egyszeri felhasználók kiszolgálása
	Ha elsőre nem sikerül, nem tér vissza?
Cliffhanger-Effect (Zeigarnik-Effekt) 
	Bizonytalanságot nem szereti az ember.
	Hirdetők kihasználják
Széles körnek szóljon
	Sok fajta képességű felhasználó
	Sok féle igény
Kezelhető információ mennyiség
	Kognitív terhelés
	Formok kitöltése
Színek
	Színek nélkül is értelmes maradjon a tartalom
	Színtévesztők (www.vischeck.com)
Hang és audió
	Egyenértékű alternatíva
		Hibajelzés 		zajos környezet
Tiszta nyelvezet
	Felhasználói körnek megfelelő
	Udvarias
	Több szintű kommunkiáció
Struktúra
	Struktúra helyes használata
	Azonos feladatokra azonos struktúra
Táblázatok
Időben változó elemek
	Engedjük, hogy a felhasználó megállítsa
	Növeli a kognitív terhelést
	Elvonja a figyelmet
	Informatív is lehet 
Hibakezelés
	Visszavonható
	Értelmes hibaüzenetek 

Szoftverek minősége
	Funkcionalitás
	Megbízhatóság
	Használhatóság
	Hatékonyság
	Karbantarthatóság
	Hordozhatóság
	(ISO 9126)
Használhatóság
	Érthetőség
	Tanulhatóság
	Működtethetőség
Használhatóság
	Quesenberry (2003)	The Five Es
		Effective, 
		Efficient, 
		Engaging, 
		Error tolerant
		Easy to learn
Használhatóság
	Eredményes
		teljes és pontos ==> elérje a célját
	Hatékony
		gyors, (pontos)
	Megnyerő, kellemes
		stílus, megelégedés
	Hibatűrő
		megelőzés
		kijavítás
	Könnyen tanulható
		kezdeti állapot
		elmélyülés
		

5. előadás:

		
Kiértékelés
	Miért?
	Diagnosztikus, hibakereső kiértékelés
	Mérés típusú kiértékelés
Kiértékelés korai fázisban
	Felhasználói követelmények ellenőrzése
	Előrejelzése a használhatóságnak
Kiértékelés a későbbi fázisokban
	Majdnem kész rendszeren
	Felhasználói igényekkel mennyire találkozik a UI
	Az itt felfedezett dolgok már kevésbé kerülnek be az aktuális tervezésbe
		Következő verzióba, vagy upgrade-be
Végeredmény
	Elvárásoknak megfelelő eredmény
	Nem biztos eredmény
	Elvárásokkal nem találkozó eredmény
 Megválaszolandó kérdések
	Mi a célja a kiértékelésnek?
	Milyen adatokat kell összegyűjteni?
	Mit kell tesztelni?
	Milyen megkötések vannak?
	Milyen felhasználókat válasszak?
	Milyen folyamatokkal értékeltessek ki?
	Hol értékeltessek ki?
The Five Es
Múzeum
Adatok
	Mennyiségi
	Minőségi
Peremfeltételek
	Pénz
	Idő
	Elérhető eszközök
	Elérhető tesztelők, beszervezés költsége
	Elérhető kiértékelők
Dokumentálás
	Nem hosszú
	De le kell írni
	Csapat többi tagja is informálva legyen
Ki értékeljen ki?
	Ki a valódi felhasználó?
	Egyedül vagy párban?
	Hány tesztelő kell?
	Tartalék tesztelők
	Ösztönző eszközök
	Toborzó átvilágító
Tesztelő típusok
	Kollégák hasonló rendszeren
	Kollégák ismeretlen rendszeren
	Családtagok, barátok
	Valódi felhasználók
	Segítők, nonprofit szervezetek
Időbeosztás
	Mennyi idő legyen?  
		kb. 30-90 perc /menet
	Időbeosztás tartalékokkal
Feladatok előkészítése
	Feladatok
		Főbb funkciók
		Feladok amik a felhasználóknak fontosak
		Új elemek
		Kritikus elemek
		Marketing szempontból fontos részek
		Tervezéskor is használt szcenáriók
	Kitalálás: kiértékelő v. tesztelő
Hol?
	Helyszíni
		valós környezet
	Kontrollált környezet
		pontosabb infó
Adatok gyűjtése
	Loggolás
	Beszélgetés
	Jegyzetelés
	Interjú tesztelés után
	Kérdőívek
	Videó
	Audió
	Szemkövetés
	Mi van, ha nem egyezik bele?
Előkészületek a kiértékeléshez
	Személyek
		Betanító
		Dokumentáló
		Technikus
		Megfigyelők
		Házigazda
		Toborzó
		Az egyszemélyes kiértékelő
Előkészületek
	Menetrend írása
	Beleegyező nyilatkozatok
	Próba teszt
Adatok elemzése
	Adatok összegyűjtése
	Összesítés, statisztikai elemzések
	Használhatósági problémák azonosítása
	Értékelés felhasználók tulajdonságát figyelembevéve
	Ajánlott változtatások ==> Kiértékelési beszámoló

6. előadás:

Vizuális interfész
Témakört érintő szabványok
Emberi érzékelés
Érzékszervek csatornakapacitása
Emlékezés, memória
	LTM
	STM
Információk eloszlása
Vízuális interfész
	Képernyők
	Kijelzők
Látás tulajdonságai
	Pálcikák (rods)
		kb. 120 millió
	csapok(cones)
		kb. 8 millió
Színfelbontás
x-y
Felbontás
	PC
	Hordozható eszközök
HD
	Gyengénlátok
Több monitor
	Növeli a hatékonyságot (10-42%)
	Csökkenti a hibák számát (20%)
	Segíti a párhuzamos tevékenységeket
	Adatok átvitele alkalmazások között
	Segíti a párhuzamos kommunkiációt 
	Összehasonlítások 
Hátrányok
	Könnyebb figyelemelterelés
	Technikai gondok (lassulás)
	Több helyet foglal az asztalon, újra kell szervezni a munkát
	Költség
	Túl sok hely -> ellentétes hatás
3D látás
3D
	Szemüveges
		Vörös-cyan 
		Polarizált
		Aktív zár
	Szemüveg nélküli
		Paralaxis 
	Holografikus
Színszűrés
	Keskeny sávú szűrő
Polarizált
	IMAX 3D (2 projektor)
	Real D (1 projektor)
Fejre erősíthető monitor

Sebesség és pontosság
Fitts’s law
Menüsávok szerkesztése
	Pop-up menü
	Kurzor bal középen
	Szélesebb
	Határolt
Mutató eszközök tulajdonságai
Billentyűzetek
Érzeti interfész
	Nyomás-tapintás (mechanikai)
	Hideg-meleg (hőmérsékleti)
	Fájdalom 
	Mechanikai 
		Nyomás
		Tapintás
		Vibráció
		Bizsergetés, csiklandozás (Tickle)
Érzeti intefész játékhoz
Érinthető hologram
Gesztus interfész
	Természetes
	Kéz és ujjak mozgását
	Arc mozgást 
	Web funkciók
	Kesztyűk
	Wii
Arc követés
	Érzelem detektálás
Mozgási interfész
	Locomotion interface
	A mozgás a virtuális és a valós térben is
Project Natal

Ajánlott könyv: Philip Kortum: HCI Beyond the GUI: Design for Haptic, Speech, Olfactory, and Other Nontraditional Interfaces
Elsevier

 

 


7. előadás:

Hang és beszéd
Beszédlánc
Beszéd
	Hangok
	F0
	Formánsfrekvenciák
	Időszerkezetek
Hallás
Elfedési jelenségek
	Időbeni
	Frekvenciabeli
Hanglokalizáció
	alacsony-magas
	Intenzitás
	Fejmozgás
	Látás
Kódolók
	Szabványos
	Nem szabványos
Beszéd és zene kódolók
	Minőség
	Késleltetés
	Késleltetés-ingadozás
	Csomagvesztés
	Sávszélesség
Multimodális
	Több modalitás
	Előnyök
	Hátrányok
Beszédszintetizátorok
	Prozódia
	F0, intenzitás, időtartam
	Intonáció
	Hangsúlyok
	Szünetek
Beszédfelismerők
	Barge-in
	Kulcsszó
	Diktálás
	Izolált szavas
	Beszélő független

Nem verbális audio
	Háttérzene
	Környezeti zene
	Cég arculat
	Esemény jelző
	Határoló jel
	Telefon
Felhasználói környezet
	Meg kell határozni
	Tervezéskor figyelembe kell venni
	Pl:
		Mobil <=> vezetékes
		Otthoni, bárhol
Menü
	Szintek száma
	Mentális terhelés
	Konzisztens
	Megszakítható, nem megszakítható
	Ábrázolás:
		Fa
		Folyamatábra
	Promptok megtervezés
Prompt
	Felvételi körülmények
	Felolvasási segédlet
	Szünetek, tagolás
	Hangsúlyok jelölése
	Teljes mondatok
	Bemondó választás
		Megfelelő környzetben kell meghallgatni
Felolvasási lista	
	Nagy betűméret
	1,5-es vagy dupla sortávolság
	Rendezett szövegelrendezés
	Promptok mindig egy lapon
	Számozott oldal
	Nem szabad összetűzni
Felolvasások
	Max 4 óra naponta
	Azonos napszakokban
	Ital
	Szünetek
	Rákészülés, referencia 
Használat szerint
	Ritkán
	Gyakran
	1-szer
	Időköz
	Bonyolultságát
	Segítségek számát
	Példák
Egyedi működés
	Felhasználó specifikus működés
	Azonosítás
	Egyéni beállítások
	Személyes ügynök
DTMF-felismerő
	Előnyök, hátrányok
	Megerősítések
		Implicit
		Explicit
Akusztikai arculat
	logo
	egyszerűsített logo
	szlogen
	névjegykártya 
	levélpapír 
	boríték 
	jegyzettömb 
	mappa 
	kiadványborító	üdvözlőlap
	hirdetési típusterv
	prospektus
	szórólap
	éves jelentések 
	ügyviteli nyomtatványok 
	könyvek, évkönyvek, újságok 
	ajándéktárgy
	kitűzők, stb.

Ajánlott könyv: Michael H. Cohen, James P. Giangola, Jennifer Balogh: Voice User Interface Design
Google könyv formátum


8. előadás:

	WEB 2.0,
	szemkövetök,
	esettanulmányok 

9. előadás:

	Keresöoptimalizálás,
	W3C WAI,
	HTML5 

10. előadás:

	HTML5,
	reszponzív felhasználói felületek 

11. előadás:

	Mobil eszközök,
	natív és platform független fejlesztés 

12. előadás:

	DEMO:
	Google Android natív fejlesztés,
	HTML5 alapú reszponzív felület,
	PhoneGap 

13. előadás:

	Feladat bemutatás


1. gyakorlat:

	A gyakorlati feladatok ismertetése, feladatválasztás, csoport alkotás
	fóliák

2. gyakorlat:

	Hallgatói beszámolók

3. gyakorlat:

	Tervezés: Időjárás előrejelző alkalmazás Win8-ra
	Hasonló honlapok, hasonló Win8 alkalmazások
	metnet.hu oldal elemzése és újratervezése
	Dizájn tervek
	Felhasználói igényfelmérés
	"Időjárás mindenkinek" Win8 alkalmazás iteratív fejlesztésének bemutatása
	Többnyelvü változat

4. gyakorlat

	Grafikus felhasználói interfészek
	Fitts törvényének levezetése és alkalmazása

5. gyakorlat

	Kiértékelés (Időjárás mindenkinek)
	Kiértékelés (AALFred)
	MetroMusicShufller

6. gyakorlat

	Folyamatos beszédü diktáló rendszer
	Large Vocabulary Continuous Speech Recognition (LVCSR) fogalma
	Diktálórendszer szerepe
	Elvárások
	Lehetséges felhasználók
	Müködési környezet
	Megoldási lehetőségek: ki/bekapcsolás, pozicionálás, javítás

7. gyakorlat

	Feladat bemutatás