Kozma Dániel nyilvános védés (online)

Időpont: 
2022. 09. 09. 14:15 - 16:00

MEGHÍVÓ

///see below in English///

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit

Kozma Dániel

"Életciklus menedzsmenttel támogatott digitális gyártás és ellátás az Ipar 4.0 környezetben"

című Ph.D. értekezésének

2022. szeptember hó 9-én (pénteken) 14:15 órakor
  tartandó magyar nyelvű nyilvános védésére, online formátumban:

 

***MS-Teams-link***

/A vitát vezeti:/
Dr. Pataricza András (Ph.D.), egyetemi tanár, MTA doktora
( Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék, BME)

/Az értekezés bírálói:/
Dr. Pödör Zoltán (Ph.D.), egyetemi docens

(Numerikus Analízis Tanszék, ELTE)

Dr. Majzik István (Ph.D.), egyetemi docens

(Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék, BME)

/Témavezető:/
Dr. Varga Pál (Ph.D.), egyetemi docens, tanszékvezető

(Távközlési és Médiainformatikai Tanszék, BME)

A disszertáció és a tézisfüzet letölthető:

https://repozitorium.omikk.bme.hu/handle/10890/17099

Budapest, 2022 augusztus 31.

/Dr. Varga Pál/
tanszékvezető

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

INVITATION

Budapest University of Technology and Economics
kindly invites you and your colleagues
to the online public defense of the Ph.D. dissertation of

Dániel Kozma

entitled

"Digital production and supply supported by lifecycle management in Industry 4.0"

which is going to be held in Hungarian at

September 9th, 2022, at 14:15, online:

 

***MS-Teams-link***

/Chairman:/
Dr. András Pataricza (Ph.D.), Associate Professor, DSc
(Department of Measurement and Information Systems, BME)

/Opponents:/
Dr. Zoltán Pödör (Ph.D.), Associate Professor

(Department of Numerical Analysis, ELTE)

Dr. István Majzik (Ph.D.) Associate Professor

(Department of Measurement and Information Systems, BME)

/Supervisor:/
   Dr. Pál Varga (Ph.D.), Associate Professor, Head of Department

(Department of Telecommunications and Media Informatics, BME)

 
The thesis and the summary can be downloaded from:
 

https://repozitorium.omikk.bme.hu/handle/10890/17099

 

Budapest, 31st August 2022.

/Dr. Pál Varga/
Head of Department