Inf MSc Hálózatok és szolgáltatások szakirány

Megcélzott szakterület

Az IP-alapú (Internet) hálózatok rugalmas és hatékony információközlést és feldolgozást, sokrétű szolgáltatásokat és alkalmazásokat tesznek lehetővé a számítástechnikában, a távközlésben és az elosztott kiszolgáló rendszerekben. A jövőben a multimédia és az összetett információs társadalmi alkalmazások egy konvergált, hálózatok hálózatán (Internet) integrált szolgáltatási architektúrán jutnak el a felhasználókhoz. Ezen információs társadalmi technológiák gerincét a hálózatok és szolgáltatásaik adják.

Magyarországon az IP-alapú hálózatoknak és szolgáltatásoknak jelentős fejlesztő és kutatási háttere van; számos olyan hazai és multinacionális gyártóval és szolgáltatóval, akik egyben globális piaci szereplők is. Az infokommunikációs és elektronikus szolgáltatási szektor folyamatos bővülése és jelentőségének növekedése biztosítja a megszerzett tudás hosszú távú alkalmazhatóságát.

Megszerezhető kompetenciák

A TMIT és jogelődjeinek oktató-kutató csoportjai a megalakulásuk óta foglalkoznak a hálózatok és szolgáltatások kérdéskörével: hálózati architektúrák, szolgáltatások és protokollok elmélete, modellezése, konfigurálása, tervezése, optimalizálása, tesztelése, üzemeltetése és biztonsági kérdései; forgalommodellezés, hálózat teljesítőképesség és szolgáltatásminőség biztosítás; mérési és szimulációs módszerek; forgalom, hálózat és szolgáltatások méretezése és menedzsmentje. A megszerezhető kompetenciák is ezekhez a témakörökhöz kapcsolódnak, különös hangsúllyal a következőkre:

 • Gerinc-, hozzáférési és felhasználói hálózati és szolgáltatási architektúrák ismerete.
 • Hálózati szolgáltatások és alkalmazások tervezése és fejlesztése.
 • Felhasználói szolgáltatások és alkalmazások tervezése és fejlesztése.
 • Szolgáltatásminőségi követelmények elemzése, biztosításának tervezése és ellenőrzése.
 • Valósidejű multimédia átvitelt biztosító szolgáltatások tervezése és fejlesztése.
 • Folyamatszervezési technológiák alkalmazása, web- és e-szolgáltatások fejlesztése, működtetése és alkalmazása.

Szakirány tantárgyak

A szakirányhoz öt darab előadás + gyakorlat (tehát nem labor, önálló labor) jellegű tantárgy tartozik. Ezek — a főbb témaköreikkel együtt — a következők:

 • Hálózat- és szolgáltatásbiztonság , (vitmm214) , TMIT
  A tantárgy célja átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani napjaink infokommunikációs szolgáltatásainak és hálózatainak biztonsága körében. A tantárgy bemutatja azon eszközök, módszerek...
 • Hálózati és szolgáltatási architektúrák , (vitmm130) , TMIT
  A tantárgy célja bemutatni a gerinc-, hozzáférési valamint felhasználói hálózati és szolgáltatási architektúrákat, feltárva az egyes komponensek funkcióit és egymásra épülését.
 • Hálózatok tervezése , (vitmm215) , TMIT
  A tantárgy célja a hálózatok tervezésével, kialakításával, üzemeltetésével, mérésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok és módszerek ismertetése, különös tekintettel a korszerű irányzatok és...
 • Szolgáltatások és alkalmazások , (vitmm131) , TMIT
  A tárgy célja az infokommunikációs hálózatok által nyújtott szolgáltatások és alkalmazások széles skálájának áttekintése és rendszerezése. A hangsúly a koncepcionális kérdéseken van, nem cél egyes...
 • Web- és e-szolgáltatások , (vitmm132) , TMIT
  A tantárgy célja az üzleti informatikai rendszerek működésének és felépítésének, valamint tervezésének és haszonelemzésének bemutatása. A tantárgy bemutatja, hogy a tanult informatikai eszközök (pl....

Kötelezően választható tantárgyak

A mintatantervnek megfelelően a képzés elvégzése során három darab kötelezően választható tantárgyat kell teljesíteni. A tanszékünk által meghirdetett kötelezően választható tantárgyak aktuális listája itt található.

A következő kötelezően választható tantárgyak kapcsolódnak leginkább a szakirányhoz:

 • Nagysebességű mobil távközlés , vitmm323 , TMIT
  A tárgy célja a hallgatók megismertetése a korszerű nagysebességű mozgó-távközlési hálózatok architektúrájával, működésének alapjaival, protokolljaival, és szolgáltatásaival, különös tekintettel a...

 • Navigációs szolgáltatások és alkalmazások , vitmm324 , TMIT
  Átfogó mérnöki ismeretek nyújtása az igen gyorsan terjedő navigációs és helymeghatározó szolgáltatások elmélete és gyakorlata terén. A helymeghatározó és navigációs rendszerek alapszolgáltatása a...

 • Infokommunikációs rendszerek teljesítményelemzése , vitmm325 , TMIT
  A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat a modern elemzési technikákat a szükséges elméleti háttérrel együtt, melyekkel a modern infokommunikációs hálózatok analízise és tervezése...

 • Médiafolyam technikák , vieem243 , EET
  A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az Interneten napjainkban használatos médiafolyam alapú technikákkal, kiemelt hangsúlyt fektetve valós idejű alkalmazásokra. Ismertetésre kerül...

A következő három tantárgy egymással kapcsolatos, ezek felvételét együtt ajánljuk. Ezek szintén kötelezően válaszhatónak számítanak, de mellékszakiránynak, pontosabban Kognitív infokommunikáció mellékszakiránynak nevezzük, mert egy témát járnak körül:

 • Információ-ábrázolás , (vitmm272) , TMIT
  A tantárgy célja, hogy áttekintse az információ-ábrázolásban használt klasszikus és modern modellezési technikákat és koncepciókat egészen Hilbert sejtésétől kezdve. Megalapozó matematikai tudást...
 • Kognitív infokommunikáció alkalmazásai , (vitmm336) , TMIT
  A tantárgy nem konvencionális kommunikációs csatornákkal foglalkozik. Ezek a csatornák elsősorban arra szolgálnak, hogy az emberek robotokkal vagy számítógépes rendszerekkel és adathalmazokkal...
 • Kognitív informatikai modellezés , (vitmm335) , TMIT
  A kognitív informatika a tudományterületein történt szemléletváltozására támaszkodik. Az elmúlt évtized során a fenti tudományterületeken számos új, a korábbi eredményekkel sokszor szembenálló...

Szakirány laboratórium

A szakirányhoz két labortárgy tartozik. A konkrét mérések listája megtalálható az ide tartozó tantárgyak honlapján:

 • Hálózatok és szolgáltatások laboratórium , (vitmm217) , TMIT
  A tantárgy célja egyrészt a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség...
 • Szolgáltatásminőség és -biztonság laboratórium , (vitmm304) , TMIT
  A tantárgy célja egyrészt a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség...

Önálló labor, TDK, Diplomatervezés

Önálló munkához változatos, évről évre megújuló témákat kínálunk. Néhány tématerület a kínálatból, a teljesség igénye nélkül:

 • Hálózatok: Hálózat menedzsment (O&M): tervezés, konfiguráció és felügyelet; forgalmi mérések és analízis, modellezés; ambiens- és szenzorhálózatok; jövőbeli internet tervezési, szocio-gazdasági kérdései; hálózatok „átlátszósága”.
 • Alkalmazások és szolgáltatások: peer-to-peer rendszerek; multimédia, VoIP, IPTV; ambiens intelligencia a közlekedésben, irodában és otthon.
 • Biztonság: Hálózati biztonság, szolgáltatás biztonság, multimédia biztonság.
 • Beszéd- és médiatechnológiák: Beszédfeldolgozás, szintézis, felismerés; média adatbázisok, archívumok; adat- és szövegbányászat.

A legfrissebb témakiírások, valamint a kapcsolódó tantárgyakra vonatkozó információk megtekinthetőek itt.

Az érdeklődő hallgatóknak lehetőségük van tanszékünkön TDK dolgozatot is írni akár az önálló laborhoz, illetve szakdolgozathoz választott témában, akár egy másik témában. Bővebben erről a TDK oldalunkon tájékozódhat.

Szabadon választható tantárgyak (TMIT)

A tanszékünk által meghirdetett, e szakirányhoz is ajánlott szabadon választható tantárgyak aktuális listája itt található.

Szakmai gyakorlat

A diploma megszerzésének feltétele a mérnök informatikus MSc képzésben a szakmai gyakorlat elvégzése. A tanszékünk gondozásában végezhető szakmai gyakorlatról bővebben az alábbi oldalon olvashat:

Továbbtanulási lehetőség a doktori képzésben

A mesterképzésüket befejező hallgatóknak lehetőségük van doktoranduszként csatlakozni a tanszékünkhöz.

Kapcsolódó PhD témáink például: jövőbeli internet tervezése; szélessávú és átviteli hálózatok tervezése, menedzsmentje és teljesítmény optimalizációja; dinamikus spektrum– és kapacitás allokáció; autonóm hálózatok; internet ösztönző és gazdasági mechanizmusai; hálózatok és végrendszerek teljesítményelemzése; beszéd analízis, szintézis és felismerés; beszédinformációs és multimodális rendszerek.

Bővebben erről a lehetőségről a doktori képzésünk lapján olvashat.