Inf-BSc Médiainformatika ágazat (kifutott képzés)

A szakirányválasztási tájékoztató füzet innen letölthető

Miért?

Mert a digitális média biztos jövőt és izgalmas feladatokat kínál. A digitális média (internet, TV, rádió, mobilmédia) professzionális és felhasználói eredetű tartalmakat szerkeszt, terjeszt, rendszerez és tárol.

Ha szeretnéd érteni, használni és kihasználni a médiainformatikában rejlő lehetőségeket, akkor tanuld nálunk a szakma alapjait és finomságait. Biztosítjuk a versenyképes tudás megszerzését!

Megcélzott szakterület

A távközlés, az informatika és a média konvergenciája a szolgáltatások körének bővülését, és azok egységes hálózaton történő megvalósítását teszi lehetővé. A szolgáltatások kiterjednek a tartalomkezelés teljes folyamatára (tartalomelőállítás, tartalomszervezés és szerkesztés, tartalomterjesztés, archiválás). A tartalom egyre inkább multimédia (hang és videófolyam, kép, adat, szöveg) formában szükséges.

A szakirány megismerteti a hallgatókkal a médiainformációs rendszerek szolgáltatásaihoz szükséges technológiákat és eszközöket, képessé teszi őket médiatartalom-kezelési feladatkörök ellátására, felkészíti a hallgatókat informatikusi feladatok elvégzésére az infokommunikációs piac egészén, úgy a gazdasági, mind kormányzati munkahelyeken, különösen a hagyományos és az újmédia vállalatoknál.

Megszerezhető kompetenciák

 
 • Az információkeresés és -feltárás, az adatbányászat, a média-adatbázisok alkalmazása, multimédia információs rendszerek, CMS rendszer ismerete
 • Webes tartalomkezelés, adat- és médiabiztonsági ismeretek
 • Mobil felhasználói felületek
 • Beszéd-alapú és multimodális interfészek tervezése
 • Ügyfélszolgálat automatizálás
 • Szövegfeldolgozás beszédtechnológiához kapcsolódva (pl. szövegek nyelvének automatikus meghatározása, automatikus ékezet regenerálás)

Ágazati tantárgyak

A szakirányhoz három darab előadás+gyakorlat jellegű tantárgy (tehát nem labor, önálló labor) tartozik. Ebből kettő közös a szakirány mindkét ágazatában, a harmadik pedig ágazatspecifikus, azaz a Médiainformatika ágazat hallgatói számára kötelező.

A specializáció (Tartalomkezelési technológiák specializációs tárgy) keretében lehetőség van olyan csoportos szorgalmi feladatokban részt venni, melyek valós vállalati környezetben is előfordulnak és ipari tapasztalatokhoz juttatja a hallgatókat. A legjobban sikerült hallgatói munkákról (többek között Facebook Search, Google+, WebGL, HTML5, SEO) készült izgalmas demo videók ITT megtekinthetők.

A közös tantárgyak és az ágazatspecifikus tantárgy a következők:

 • Médiabiztonság , (vitma378) , TMIT
  A tantárgy célja átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani a médiabiztonság témakörében. A tárgy bemutatja azon eszközök, módszerek elméletét és gyakorlatát, amelyek segítségével média...
 • Médiatechnológiák , (vihia321) , HIT
  A tárgy keretében a hallgatók időtálló áttekintő ismereteket kapnak a médiatartalom előállítását, kódolását, továbbítását és megjelenítését lehetővé tevő technológiákról annak érdekében, hogy e...
 • Tartalomkezelési technológiák , (vitma368) , TMIT
  A hallgatók elsajátíthatják a digitális tartalomkezelés legfontosabb fogalmait, megoldásait és technikáit. Megismerik a tartalom-elemek jellemzésének és kategorizálásának elveit és szabványos...

Ágazati laboratórium

A szakirányhoz tartozó labortárgyak ágazatonként különböznek, és az ágazatot gondozó tanszék tartja őket.

A Médiainformatika ágazathoz tartozó mérések főbb témakörei:

Médiafolyam-kezelés, 3D szerkesztés, média-alkalmazás előállítása, cross-platform mobil fejlesztés, műsorterjesztés, P2P tartalomhálózat, Hang- és képminőség-elemzés, beszédalapú szolgáltatások, média vízjelzés, portálmenedzsment

A konkrét mérések listája megtalálható az ide tartozó tantárgyak honlapján:

Önálló labor, TDK, szakdolgozat

Önálló munkához változatos, évről évre megújuló témákat kínálunk. Néhány tématerület a kínálatból, a teljesség igénye nélkül:

Okos-TV/Facebook/google alkalmazások. Digitális médiastúdió, Médiabányászat. Adatbányászat. Intelligens adattárház. Tartalom ajánló rendszer. Crowdsourcing / crowdsensing / participatory sensing. Beszélő mobil alkalmazások, beszédfordítás/felismerés, érzelemfelismerés. NAO robot. Felhasználói interfészek, 3D menürendszerek, gesztusvezérlés/érzékelés. 3D adatgyűjtő eszköz. Web-es térképszerkesztő. Kognitív infokommunkációs csatornák.

A legfrissebb témakiírások, valamint a kapcsolódó tantárgyakra vonatkozó információk megtekinthetőek itt.

Az érdeklődő hallgatóknak lehetőségük van tanszékünkön TDK dolgozatot is írni akár az önálló laborhoz, illetve szakdolgozathoz választott témában, akár egy másik témában. Bővebben erről a TDK oldalunkon tájékozódhat.

Szabadon választható tantárgyak (TMIT)

A tanszékünk által meghirdetett, e szakirányhoz is ajánlott szabadon választható tantárgyak aktuális listája itt található.

Szakmai gyakorlat

A mérnök informatikus alapszakos hallgatók számára a szakmai gyakorlat a tanulmányaikat 2010 szeptembertől kezdők számára kötelező. Számukra a diploma megszerzésének feltétele a szakmai gyakorlat elvégzése. A tanszékünk gondozásában végezhető szakmai gyakorlatról bővebben az alábbi oldalon olvashat:

Továbbtanulási lehetőségek

Mesterképzés (MSc)

Az ágazatot elvégző hallgatóinknak az MSc képzésben biztosítjuk a továbbtanulás lehetőségét. Az ágazathoz kapcsolódó TMIT-es mérnök informatikus MSc szakirány a Médiainformatika szakirány.

Doktori képzés (PhD)

A mesterképzésüket befejező hallgatóknak lehetőségük van doktoranduszként csatlakozni a tanszékünkhöz. Bővebben erről a lehetőségről a doktori képzésünk lapján olvashat.