Inf-BSc Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások ágazat (kifutott képzés)

Az Infokommunikációs hálózatok szakirány oktatásában két tanszék működik közre: a HIT és a TMIT. Ebből a TMIT által gondozott, és itt bemutatott ágazat neve Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások ágazat.

A szakirányválasztási tájékoztató füzet innen letölthető

Miért?

Mert már ma is minden informatikai rendszer hálózatba van kötve, de a jövőben minden helyhez kötött és mozgó tárgy is az Internetre lesz kapcsolva (IoT)! Az információs társadalom technológiai alappillérét a hálózatok és szolgáltatásaik adják.

Ha szeretnéd érteni és hasznosítani az infokommunikációban rejlő lehetőségeket, akkor tanuld nálunk a szakmát, szerezd meg a versenyképes tudást!

Megcélzott szakterület

Az ágazatot választók elsajátítják a mobil infokommunikációs rendszerek alapelveit és felépítését (infrastruktúra / architektúra), az infokommunikációs hálózatok üzemeltetését, menedzsmentjét és vezérlését valamint az infokommunikációs protokollok technológiai alapjait.

Megszerezhető kompetenciák

Az infokommunikációs hálózatok átszövik mindennapjainkat. A hálózatot és szolgáltatásait együtt használjuk, E hálózatok konvergálódnak és integrálódnak. A számítástechnika és hálózat is mindinkább összeolvad, a vezetékes és mobilhálózatot észrevétlenül együttesen használjuk, okos-telefonunk maga csatlakozik a WiFi és cellás mobilhálózatokra. A hálózati funkciók virtualizáltakká, elosztottakká válnak és kikerülnek a „felhőbe”, mindinkább célhardver helyett szoftveresen valósulnak meg.

 A képzés célja olyan ismeretek és látásmód átadása, képességek fejlesztése melyek e rohamosan fejlődő területen is  hosszú távon alkalmazható tudást adnak az alábbi területeken:

 • Infokommunikációs protokollok leírása, implementálása és konformancia tesztelése;
 • mobil infokommunikációs hálózatok és rendszerek felhasználása;
 • hálózatmenedzsment, hálózattervezés, hálózatok üzemeltetése;
 • a Jövő internet hálózati technológiáinak, szolgáltatásainak és alkalmazásainak felhasználása.

Ágazati tantárgyak

A szakirányhoz három darab előadás+gyakorlat jellegű tantárgy (tehát nem labor, önálló labor) tartozik. Ebből kettő közös a szakirány mindkét ágazatában, a harmadik pedig ágazatspecifikus, azaz az Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások ágazat hallgatói számára kötelező.

Az ágazatspecifikus tantárgy és a közös tantárgyak a következők:

 • IP alapú hálózatok menedzsmentje , (vitma365) , TMIT
  A tárgy célkitűzése átfogó elméleti és gyakorlati ismeretet adni a napjaink infokommunikációs hálózatait működtető menedzsment rendszerekről (elvek, architektúrák, technológiák, protokollok és...
 • Mobil infokommunikációs rendszerek , (vihia317) , HIT
  A tárgy célja napjaink és a közeljövő korszerű mobil rendszerei működésének és szolgáltatásainak áttekintése annak érdekében, hogy az innfokommunikációs alkalmazásokat fejlesztő szakemberek tisztában...
 • Protokoll technológia , (vitma364) , TMIT
  A tantárgy célja elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a kommunikációs protokolloknak, a kiterjesztett kommunikáló véges automaták elméletén alapuló specifikáció, implementáció és konformancia...

Ágazati laboratórium

A szakirányhoz tartozó labortárgyak ágazatonként különböznek, és az ágazatot gondozó tanszék tartja őket.

Az Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások ágazathoz tartozó mérések főbb témakörei:

IP (alapok, útvonalválasztás), tűzfal management, multimédia IP hálózatokon (beszéd és IPTV), vezetékmentes LAN (WLAN), P2P hálózatok, IPv6, távmenedzsment, virtuális magánhálózatok (VPN), protokoll tervezés és tesztelés, hálózatbiztonság. IP telefónia; mérések lokális számítógép hálózatokon; adatátvitel vezetékes hozzáférési hálózatokon; fix és mobil vezeték-nélküli hozzáférési hálózatok konvergenciája (FMC).

A konkrét mérések listája megtalálható az ide tartozó tantárgyak honlapján:

Önálló labor, TDK, szakdolgozat

Önálló munkához változatos, évről évre megújuló témákat kínálunk. Néhány tématerület a kínálatból, a teljesség igénye nélkül:

 • Hálózatok: 100% feletti link kihasználtság (network coding), OpenFlow, SDN/NFV, tárgyak internete (IoT), IMS, felhasználói elégedettség vizsgálata (QoE); hozzáférési hálózatok (5G, PON, FMC); üzemeltető és menedzselő rendszerek; mérések, modellezés, optimalizálás, útvonalválasztás, forgalomszervezés; hibatűrő hálózatok (protection, availability); önszerveződő hálózatok, autók közötti kommunikáció.
 • Alkalmazások és szolgáltatások: Google/Facebook alapú közösségi alkalmazások, crowd-sourcing, kontextus felismerés, Android, SmartTV, RFID/NFC, P2P rendszerek; augmen-ted reality; beszédinformációs rendszerek.

A legfrissebb témakiírások, valamint a kapcsolódó tantárgyakra vonatkozó információk megtekinthetőek itt.

Az érdeklődő hallgatóknak lehetőségük van tanszékünkön TDK dolgozatot is írni akár az önálló laborhoz, illetve szakdolgozathoz választott témában, akár egy másik témában. Bővebben erről a TDK oldalunkon tájékozódhat.

Szabadon választható tantárgyak (TMIT)

A tanszékünk által meghirdetett, e szakirányhoz is ajánlott szabadon választható tantárgyaink:

 • A jövő internete
 • Peer-to-peer hálózatok és alkalmazások
 • 'Big Data' elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon
 • Adatbányászati technológiák
 • Nyílt forráskódú és szabad szoftverek
 • Haladó C++ programozás

A TMIT gondozásában futó szabadon választható tárgyak teljes listája itt található.

Szakmai gyakorlat

A mérnök informatikus alapszakos hallgatók számára a szakmai gyakorlat a tanulmányaikat 2010. szeptembertől kezdők számára kötelező. Számukra a diploma megszerzésének feltétele a szakmai gyakorlat elvégzése. A tanszékünk gondozásában végezhető szakmai gyakorlatról bővebben az alábbi oldalon olvashat:

Továbbtanulási lehetőségek

Mesterképzés (MSc)

Az ágazatot elvégző hallgatóinknak az MSc képzésben biztosítjuk a továbbtanulás lehetőségét. Az ágazathoz kapcsolódó TMIT-es mérnök informatikus MSc specializáció az Internet architektúra és szolgáltatások főspecializáció.

Doktori képzés (PhD)

A mesterképzésüket befejező hallgatóknak lehetőségük van doktoranduszként csatlakozni a tanszékünkhöz. Bővebben erről a lehetőségről a doktori képzésünk lapján olvashat.