Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlatok a TMIT-en

Szakmai gyakorlat a BSc képzésben

A szakmai gyakorlat időtartama a Villamosmérnök szakon legalább hat hét. A szakmai gyakorlat csak intézményen (BME-n) kívül végezhető, kivéve a 2020 év júniustól-decemberig terjedő időszakát, amikor a BME-n ill. akár a TMIT tanszéken is végezhető a COVID miatt a szakmai gyakorlat. A Mérnök informatikus szakos hallgatók számára a szakmai gyakorlat csak a 2010 szeptembertől tanulmányaikat kezdő hallgatóság számára kötelező. A szakmai gyakorlat időtartama számukra legalább nyolc hét, kivéve ha 2014 előtt kezdték a képzést..

A TMIT szakmai gyakorlat tantárgykódjai a következők:

 • vitmasz4 , Vill BSc Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazat (kifutott képzés)
 • vitmas13 , Inf-BSc Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások ágazat (kifutott képzés)
 • vitmas17 , Inf-BSc Médiainformatika ágazat (kifutott képzés)
 • vitmas01 ,
 • vitmas00 ,

Szakmai gyakorlat az MSc képzésben

A szakmai gyakorlat időtartama a villamosmérnöki, a mérnök informatikus és gazdaságinformatikus MSc képzésekben egyaránt legalább négy hét. A szakmai gyakorlat intézményen kívül és intézményen (tanszéken) belül is elvégezhető.

TMIT szakmai gyakorlat tantárgykódjai a következők:

 • vitmmsz3 , Vill MSc Infokommunikációs rendszerek szakirány (kifutott)
 • vitmms04 , Inf MSc Hálózatok és szolgáltatások szakirány
 • vitmms07 , Inf MSc Médiainformatika szakirány
 • vitmm378 , GaIn MSc Gazdasági elemző informatika specializáció
 • vitmm330 , GaIn MSc Elektronikus közigazgatás és közszolgáltatások szakirány

Szabályok

A szakmai gyakorlat kari szintű követelményeinek honlapja a BME VIK weblapján található. A jelen összefoglaló ennek egy rövidített, tájékoztató jellegű áttekintése a leggyakrabban előforduló esetekre. Hiányos információ vagy ellentmondás esetén a kari szintű szabályzat a mérvadó.

1. A szakmai gyakorlat célja

A szakmai gyakorlat általános célja, hogy a hallgatók alapvető ismereteket szerezzenek a szakirányuknak megfelelő gyakorlati feladatokból, megismerkedjenek egy vállalat szervezeti és szakmai felépítésével, valós körülmények között készüljenek későbbi mérnöki munkájukra. A szakmai gyakorlat során a hallgatók a tanszéki és vállalati konzulens által meghatározott feladatot oldanak meg. Feladatuk kapcsolódhat szakdolgozatukhoz, diplomatervhez, TDK dolgozatukhoz, önálló labor feladatukhoz, de azoktól jól elkülöníthetőnek kell lennie.

2. A szakmai gyakorlatra történő jelentkezés

A jelentkezésnek két lépése van:

 1. Egyrészt tisztázni kell, hogy hol, mikor és milyen témakörben végezzük el. Szakirányon levő hallgatók esetében célszerű az önálló labor konzulenssel egyeztetni és vele együtt javaslatot tenni a szakmai gyakorlat témájára és helyszínére. Ekkor az önálló labor konzulens egyben a szakmai gyakorlat tanszéki konzulense is. Az időpont BSc képzésben célszerűen a 6. és 7. félév közötti nyári szünet. Ha nem az önálló labor konzulens a szakmai gyakorlat konzulense, akkor a tanszéki szakmai gyakorlat felelőssel kell felvenni a kapcsolatot (nyári szakmai gyakorlat esetén május 15-ig, őszi szakmai gyakorlat esetén augusztus 15-ig, tavaszi szakmai gyakorlat esetén január 15-ig) és tőle kérni javaslatot helyszínre és konzulensre. A szakmai gyakorlat véglegesítését a Jelentkezési lap és a Feladatlap (ld. 3. és 4. melléklet) kitöltése (ill. ha szükséges, a VIK és a szakmai gyakorlat helyszíneként szolgáló vállalat közötti szerződéskötés) és a tanszéki szakmai gyakorlat felelős (dr. Németh Géza) elfogadása jelenti. A 3. és a 4. Mellékletet legkésőbb a munka megkezdése előtt két héttel kell a szakmai gyakorlat felelősnek megküldeni. Az eltérő megoldásokat a kari szabályzat tartalmazza.
 2. A szakmai gyakorlat helyszínének és időpontjának meghatározása után jelentkezni kell a Neptun rendszerben a megfelelő kódú Szakmai gyakorlat tantárgyra (a kódokat ld. e weblap tetején). A tantárgyat abban a félévben célszerű felvenni, melynek a tanulmányi időszaka végéig a szakmai gyakorlat már befejeződött és az elvégzéséről szóló beszámoló is leadásra került. Azaz a nyáron végzett szakmai gyakorlathoz érdemes a következő őszi félévben felvenni a megfelelő tantárgyat. A szakmai gyakorlatot  a szakirány anyatanszékén kell felvenni.

3. A szakmai gyakorlat elvégzése

A szakmai gyakorlat során elvégzendő munkákat a tanszéki és vállalati konzulens által közösen összeállított Feladatlap (ld. kari honlap, 4. melléklet) tartalmazza. A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt napra lebontott munkanaplót vezetnek. A munkanapló hitelességét a szakmai gyakorlat végén a vállalati konzulens aláírásával igazolja. A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt a vállalati konzulens felügyelete és irányítása mellett dolgoznak. A munkakezdésre, befejezésre a vállalati munkarend előírásai a mértékadók. A hallgatók kötelesek a hatályos vállalati baleset- és munkavédelmi szabályokat betartani.

A szakmai gyakorlat sikeres elvégzésének feltétele az aláírt munkanapló mellett a Szakmai beszámoló. BSc képzés esetében a 240 órás szakmai gyakorlat mintegy 8 kreditnek felel meg, ennek megfelelő színvonalú (min 30.000, max. 60.000 karakteres) kell legyen a szakmai beszámoló is. A beszámoló színvonalát a vállalati és a tanszéki konzulens aláírásával igazolja. Célszerű a beszámolót a tanszéki szakmai gyakorlat felelősnek az aláírás előtt megküldeni. A beszámoló alapesetben magyar nyelvű, azonban a tanszéki felelős előzetes hozzájárulásával a BME bármely más oktatási nyelvén is megírható (angol, francia, német és orosz nyelven). A beszámoló mellé a vállalati konzulens a munkáról rövid értékelést készít (ld. honlap 5. melléklet).

Tehát a szakmai gyakorlat tantárgy elfogadásához szükséges nyomtatott és aláírt dokumentumok a következők:

4. Tanszéki szakmai gyakorlat felelős

A tanszéki szakmai gyakorlat felelősök Dr. Németh Géza, és Dr. Skopkó Tamás

.