Felhőszolgáltatások laboratórium

Alapadatok
Neptun kód: 
vitmma24
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Villamosmérnöki szak
Szint: 
MSc - Mesterképzés
Típus: 
Szakirány/specializáció laboratórium
Érvényesség: 
futó
Célkitűzés: 
A laboratórium a Felhőszolgáltatások intelligens eszközök támogatására tantárgyban megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását tűzi ki célul. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megértsék a folyamatot, amely során egy virtualizált környezetből egy program segítségével egy kézzelfogható hardver eszközt lehet vezérelni. Továbbá, a laboratórium során a hallgatók gyakorlati tapasztalatot szerezzenek a felhőkbe telepített távoli vezérlési és monitoring alkalmazások kezelésével, a virtualizált rendszer és a vezérelt eszköz közti kommunikációs elvárásokkal, megtapasztalva ezen módszerek előnyeit és korlátait.
Szemeszter: 
ősz