Médiainformatikai rendszerek

Alapadatok
Neptun kód: 
vitmma08
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Villamosmérnöki szak
Szint: 
MSc - Mesterképzés
Típus: 
Szakirány-/specializációtárgy
Érvényesség: 
tervezett
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
A tárgy célkitűzései közé tartozik a digitális multimédia tartalomkezelés legfontosabb fogalmainak ismertetése, megoldásainak és technikáinak oktatása. A hallgatók megismerik a multimédia állományok jellemzésének és kategorizálásának elveit és szabványos előírásait. A kurzust elvégző hallgatók a félév végére képessé válnak az médiainformatikai rendszerek mérnöki feladatainak megértésére, elvégzésére, és a kapcsolódó feladatkörök ellátására, elsajátítva az ehhez szükséges technológiákat és eszközöket.

A tantárgy részletes tematikája

 • Alapfogalmak. Médiatartalom kezelésének folyamata.
 • Tartalomkezelő rendszerek architektúrája, típusai: DAM, DM, KM, Web CMS, ECM. A rendszerek átfogó modellje. Feladatkörök és alrendszerek. A multimédia (kép, hang, videó) állományok kezelésének fő területei.
 • Digital Media Management Systems (DMMS) / Multimedia Asset Management rendszerek felépítése: gyűjtő, tároló, megjelenítő alrendszer. Életciklus tulajdonságok. Integrációs eszközök: a metaadatok.
 • Metaadatok: szemantikus metaadatok. multimédia metaadat szabványok. Mpeg-7, Mpeg-21, EBU/SMPTE metaadatok, Dublin Core, Material Exchange Format (MXF).
 • Web2.0: Közösségi, képmegosztó oldalak, videómegosztó portálok; Web3.0.
 • Online média reklámozási feladatok, lehetőségek, technikák. Keresőmotor optimalizálás.
 • Multimédiás adatbázisok. Linkelt és beágyazott tartalom tárolási módok. Multimédiás lekérdezés. Metaadat alapú lekérdezés. Multimédiás adatok reprezentációja. Multimédiás adatok manipulációja.
 • Információvisszakeresés (Information Retrieval - IR). IR rendszerek osztályozása. IR modellek absztrakciója. IR modellek: Boole modell, vektor modell, kiterjesztett Boole modell, sztochasztikus modell.
 • Multimédia visszakeresés. Keresési módok, típusok.
 • Tartalom elosztó hálózatok (Content Delivery Network - CDN) legfontosabb funkciói, CDN megoldások (Akamai Technologies), kérésirányítási módszerek, DNS alapú terheléselosztó módszer.
 • Digitális archiválás: feladata, lehetőségei, technikái. Archiválási stratégiák. On-line, near-line, off-line, off-site hozzáférhetőség. A folytonossági szintek. Rekordmenedzsment.
 • TV műsorterjesztés IP hálózaton. A tartalomkezelés megoldásai és technikái az IPTV-nél. Alkalmazási példák.
 • Over-the-top és IPTV összehasonlítása. Video on demand. Hibrid TV.

Gyakorlatok:

 • Multimédia metaadat rendszer illesztés
 • Digital Media Management Systems tervezés
 • Információvisszakeresés tartalomkezelő rendszerekben
 • Multimédia visszakeresési gyakorlat
 • Web2.0
 • Tartalom elosztó hálózatok