Mérnöki modellalkotás - az elmélettől a gyakorlatig

Kedvcsináló
"Legyél te az Internet tervezője! Megmutatjuk, hogyan lehet az elméletben tanultakat forintra váltani."
Dr. Babarczi Péter
tárgyfelelős, előadó
Alapadatok
Neptun kód: 
vitmma03
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Mérnök informatikus szak
Szint: 
MSc - Mesterképzés
Típus: 
Szakirány-/specializációtárgy
Érvényesség: 
tervezett
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
A hallgatók megismerkednek az infokommunikációs hálózatok legfontosabb mérnöki kihívásaival, tervezési kérdéseivel kisebb hálózatoktól kezdve a maghálózaton keresztül az Internetig. A hallgatók áttekintést kapnak a hálózatok modellezésének legfőbb technikáiról, melyeket maguk is elsajátítanak a tárgy keretein belül. Az alkotott modelleken keresztül a hallgatók elmélyíthetik, gyakorlatban is kipróbálhatják a korábbi tanulmányaik során felhalmozott algoritmikus tudást az Internet forgalmi-, útvonal-, topológia-, és sávszélesség-tervezésén keresztül.

A tantárgy részletes tematikája

 • IP forgalomtovábbítás és tömörített adatstruktúrák
  • IP címzési rendszer, IP forgalomtovábbítás, skálázhatósági problémák
  • Prefix fák tömörítése, információ-elméleti korlátok, tömörített adatstruktúrákon való keresés
 • Hatékony sávszélesség kihasználás kódolással
  • Hálózatok sávszélesség tervezése, multicast útvonalválasztás
  • Mérnöki modellek leíróerejének demonstrálása a hálózati kódolás példáján keresztül
 • Virtuális hálózatok tervezése
  • Fizikai hálózatok felett kialakított virtuális hálózatok gyakorlati megvalósításai (cloud computing, SDN, stb.)
  • Virtuális hálózatok hatékony erőforrás kiosztása, virtuális csomópontok és szakaszok leképezése a fizikai erőforrásokra
 • Forgalmi tervezés az Interneten
  • Az Internet forgalmi tervezésének alapjai
  • A telefonhálózatokban jól ismert egyszerű Erlang formulához hasonló összefüggés létezésének demonstrálása az Internet esetén
 • Hálózati erőforrások méretezése hálózat kalkulus segítségével
  • Klasszikus sorbanállás-elméleti rendszer: bejövő (aggregált forgalomból származó) csomagok, buffer, kiszolgáló egység
  • Hálózati kalkulus alkalmazása a korábbi bonyolult tömegkiszolgálási modellek egyszerűsítésére
 • Forgalomszabályozás az Interneten
  • TCP zárt hurkú szabályozásának folyadékmodellje, folytonos idejű visszacsatolt rendszerek, szabályozók
  • TCP (és újabb verziók) torlódásszabályozása, hálózat stabilitásának vizsgálata, illetve stabil működésének garantálása