Optikai hálózatok

Alapadatok
Neptun kód: 
vitmm347
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Villamosmérnöki szak
Szint: 
MSc - Mesterképzés
Típus: 
MSc-s kötelezően választható (KVT)
Érvényesség: 
aktív
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
A tantárgy a korszerű fényvezetős (optikai szálakat alkalmazó) távközlő rendszerek felépítését, jellemzőit és tervezési elveit kívánja a hallgatókkal megismertetni. A tantárgy foglakozik a fényvezetős távközlő berendezések kritikus jellemzőivel, valamint az azokból felépíthető hálózatok tervezési módszereivel. A fényvezetős rendszerek fő alkalmazási területei az IP alapú szélessávú szolgáltatások nyújtására alkalmas gerinc-, metro-, és hozzáférési hálózatok. Ezekben a hálózatokban kialakíthatóak korszerű optikai szolgáltatások, amelyekre új alkalmazások épülnek. Ezek új megoldásokat, algoritmusokat követelnek a vezérlő és menedzsment síktól, valamint a hálózatüzemeltetés szempontjából is. Cél ezen újdonságok bemutatása, megismertetése a hallgatókkal.
Szemeszter: 
tavasz