Beszéd és hallásdiagnosztika

Alapadatok
Neptun kód: 
vitmm203
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Egészségügyi mérnök szak
Szint: 
MSc - Mesterképzés
Típus: 
Kötelezően választható (KVT)
Érvényesség: 
aktív
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a beszéd és hallászavarok diagnosztizálására és csökkentésére szolgáló modern, hatékony műszaki eszközöket, berendezéseket, eljárásokat. A tantárgy tárgyalja az emberi kommunikációban lényeges szerepet játszó két szervcsoport, a beszédszervek, valamint a hallás és beszédészlelés folyamataiért felelős szervek, és azok működését vezérlő idegi folyamatok működését. Áttekintést ad a beszéd, a hallás, a beszédfeldolgozás tipikus zavarairól. Részleteiben tárgyalja a zavarokat diagnosztizáló, és a zavarokat csökkentő eljárásokat, eszközöket, számítógépes módszereket, azok működési korlátait, alkalmazási problémáit. Kitér a különböző implantációs módszerekre, az implantáció utáni rehabilitációs eljárásokra. Gyakorlati foglalkozások részben a BME TMIT Beszédakusztikai laboratóriumban fognak folyni, részben speciális szakemberek bevonásával audiológiai állomáson, foniáter szakrendelésen.
Szemeszter: 
ősz