Konvergens hálózatok és szolgáltatások

Alapadatok
Neptun kód: 
vitmm156
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Villamosmérnöki szak
Szint: 
MSc - Mesterképzés
Típus: 
Szakirány-/specializációtárgy
Érvényesség: 
aktív
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
A tárgy célja egyrészről bemutatni az infrastruktúrára épülő és az infrastruktúra nélküli hálózatok közötti koncepcionális és működésbeli különbségeket, másrészről a végponton levő eszköz szemszögéből tárgyalni a mobilitás különböző megvalósítási lehetőségeit, a nomaditás és a mobilitás közötti különbségeket, illetve a nomaditással kapcsolatos kontextus kezelés problematikáját. Mindemellett a tárgy célja átfogó képet adni a szolgáltatások és hálózatok konvergenciájáról, illetve a konvergencia bevezetésének technológiai, architekturális feltételeiről.
Szemeszter: 
tavasz
Kurzus Szemeszter
Convergent Networks and Services 2015 Spring 2014/2015 2. félév (tavasz)
Convergent Networks and Services 2015 Spring 2014/2015 2. félév (tavasz)
Konvergens hálózatok és szolgáltatások 2014 tavasz 2013/2014 2. félév (tavasz)
Kurzus Szemeszter
Convergent Networks and Services 2015 Spring 2014/2015 2. félév (tavasz)
Convergent Networks and Services 2015 Spring 2014/2015 2. félév (tavasz)
Konvergens hálózatok és szolgáltatások 2014 tavasz 2013/2014 2. félév (tavasz)