Témalaboratórium

Alapadatok
Neptun kód: 
vitmbb04
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Üzemmérnök-informatikus szak
Kapcsolódó szakirányú képzés: 
Szint: 
BProf - Üzemmérnökképzés
Típus: 
Szakirány-/specializációtárgy
Érvényesség: 
aktív
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
A témalaboratórium egyrészt bemutatja a specializáció gazdatanszékéhez és esetleges közreműködő tanszékeihez tartozó műhelyeket, amelyek a specializáció tantárgyait oktatják, később pedig a kooperatív képzés keretében zajló Önálló laboratórium, Projektgyakorlat, illetve a Szakdolgozat-készítés tantárgyakban témavezetőket biztosítanak. A hallgatók a témalaboratórium foglalkozásai során megismerkednek a műhely munkájával, és elsajátítják a műhely témáinak műveléséhez szükséges speciális szakmai ismereteket. A tantárgy másik célja a kooperatív képzés előkészítése, a képzésben közreműködő vállalatok profiljának, az általuk művelt, és a képzés számára felkínált témáinak, alkalmazott tipikus technológiáinak megismertetése. A Témalaboratórium tantárgy elvégzésével a hallgatók jártasságot szereznek a kooperatív képzés Önálló laboratórium, Projektgyakorlat és Szakdolgozat-készítés tárgyaiban alkalmazandó eszközök, technológiák és módszerek alkalmazásában, és megalapozottan tudnak kooperatív képzésre jelentkezni.
Szemeszter: 
tavasz