Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása

Alapadatok
Neptun kód: 
vitmav43
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Villamosmérnöki szak
BME-VIK Mérnök informatikus szak
BME-VIK Villamosmérnöki doktori iskola
BME-VIK Informatikai doktori iskola
Szint: 
BSc - Alapképzés
MSc - Mesterképzés
PhD - Doktori képzés
Típus: 
Szabadon választható (SZVT)
Doktoranduszi választható tárgy
Érvényesség: 
aktív
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
A kiváltott agyi jelek - főleg hallási, kismértékben látási, tapintási - információk detektálása, elemzése, feldolgozása számítógép intelligenciák használatával.

A tárgy részletes tematikája:

1. hét: Jelek csoportosítása: determinisztikus és nemdeterminisztikus jelek. Nemdeterminisztikus jelek gépi feldolgozásának alapjai.

2-3. hét: Matematikai statisztika alapjai, statisztikai elemzési módszerek.

4. hét: A hallás biológiai és kognitív háttere, működési mechanizmusok: A periférikus hallási rendszer működése, idegi folyamatok tárgyalása, a kétfülű hallás, hangpercepció.

5. hét: A beszédelőállítás és beszédpercepció biológiai és kognitív háttere. Beszédfolyamat elemei, és az elemek rendszere: fizikai és nyelvi leírás, artikulációs és percepciós bázis. A beszédben lévő verbális és nemverbális jelek feldolgozása.

6. hét: Fénytani alapfogalmak: a látás biológiai és kognitív háttere, működési mechanizmusok.

7. hét: A gépi látás alapjai, mozgásdetekció.

8. hét: Artikuláció, arcmimika (érzelem), gesztusok gépi felismerése, mintázatfelismerés (pattern recognition) és alkalmazásai az emberi (és ember-gép közötti) kommunikáció és viselkedés elemzésében, predikciójában.

9. hét: Agyi jelek keletkezésének mechanizmusa, az agyi jelek leírása. Neuron aktivitás, akciós potenciál.

10. hét: Agyi képalkotó eljárások, az EEG alapjai. EEG jelek rögzítése, mérése.

11. hét: Agyi képalkotó eljárások, az EEG és MEG jelek feldolgozása, idő - frekvencia elemzés.

12. hét: Agyi képalkotó eljárások, az MRI alapjai.

13. hét: Agyhullámokkal vezérelt (gondolatvezérelt) számítógépes technika és bionikai vonatkozásai.

14. hét: Humán informatika a rehabilitációban, implantátumok (gége, kohleáris, retina, stb, gondolatvezérelt művégtagok).