Vill MSc Optikai távközlés mellékspecializáció (2015-től)

Célkitűzés: 
A korszerű hírközlési feladatok megvalósítása manapság már elképzelhetetlen az optikai átvitel alkalmazása nélkül. Napjaink nagysebességű kommunikációs rendszerei (szélessávú internet, mobil távközlés, LTE, digitális média szolgáltatás, stb.) mögött szinte mindig megtalálható valamilyen formában az optikai hálózat. Éppen ezért minden villamosmérnök számára hasznos és fontos a fényt használó átviteli hálózatok eszköz- és rendszerszintű ismerete. A specializáció célkitűzése a modern fénytávközlő eszközök, rendszerek és hálózatok működési és tervezési kérdéseinek alkalmazásszintű ismertetése. A specializáció három tárgya három különböző szempontból járja körbe az optikai hálózatok területét. Az optikai hálózatok elemei című tárgy az alkalmazott eszközökkel ismerteti meg a hallgatókat. A Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások tárgy a már megismert eszközökből felépülő rendszerek, hálózatokat fizikai rétegét mutatja be. A mellékspecializáció harmadik tárgya pedig a felépülő hálózati architektúrákat tekinti át. A tárgyak gyakorlatai lehetőséget biztosítanak az optikai távközlési eszközök és rendszerek szimulációs módszereinek elsajátítására. A laboratóriumi munka során a hallgatók optikai méréstechnikai gyakorlatra tesznek szert.

Specializációfelelős: Gerhátné dr. Udvary Eszter (HVT)

Specializációtárgyak

Specializáció laboratórium

Specializáció generikus tárgyak