Vill MSc Infokommunikációs rendszerek szakirány (kifutott)

A szakirányválasztási tájékoztató füzet innen letölthető

Megcélzott szakterület

Az infokommunikáció a konvergáló távközlő- és számítógéphálózatokat, ezen nyújtható szolgáltatásokat és segítségükkel megvalósítható – beszéd, adat, kép, videó, multimédia és összetett információs társadalmi – alkalmazásokat foglalja magába. Ezen hálózatok, szolgáltatások és alkalmazások technológiái a hálózat alapú információs társadalom pilléreit képezik.

Magyarországon az infokommunikációs rendszereknek és szolgáltatásoknak jelentős kutatási és fejlesztési háttere van, számos olyan hazai és multinacionális szolgáltatónak és gyártónak van K+F részlege hazánkban, amelyek a globális piacra terveznek termékeket. Ennek köszönhetően az „Infokommunikációs rendszerek” szakirányon végzett hallgatóknak számos elhelyezkedési lehetőség kínálkozik, nem csak ezen szolgáltatóknál és gyártóknál, de az elektronikus gazdaság és kormányzat infokommunikációs rendszereit működtető, valamint értéknövelt szolgáltatásokat előállító kis- és középvállalkozásoknál egyaránt.

Megszerezhető kompetenciák

A TMIT oktató-kutatóinak egyik kiemelkedő kompetencia területe az infokommunikációs rendszerek és eljárások kérdésköre: hozzáférési és gerinchálózatok architektúrája, szolgáltatások és protokollok elmélete, modellezése, konfigurálása, tervezése, optimalizálása, méretezése és tesztelése, a forgalom modellezése, az infokommunikációs rendszerek menedzsmentje. A megszerezhető kompetenciák is ezekhez a témakörökhöz kapcsolódnak, különös hangsúllyal a következőkre:

 • Vezetékes és vezeték nélküli átviteli technológiák hatékony használata összeköttetések kialakításában;
 • Infokommunikációs hálózatok kialakítása, eszközeik rendszerbe szervezése
 • Alkalmazások hálózatcentrikus követelményeinek megfogalmazása
 • Infokommunikációs rendszerek tervezése, méretezése, optimalizálása
 • Infokommunikációs rendszerek működtetése, mérése
 • Infokommunikációs alkalmazások felhasználói felületeinek tervezése

Szakirány tantárgyak

A szakirányhoz öt darab előadás + gyakorlat (tehát nem labor, önálló labor) jellegű tantárgy tartozik. Ezek — a főbb témaköreikkel együtt — a következők:

 • Ember-gép interfész , (vitmm224) , TMIT
  A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a vizuális és beszéd interfész technológiákat az ember-gép kapcsolatban (HCI: Human-Computer Interface). A tantárgy keretén belül a részletesen...
 • Hálózat- és szolgáltatásmenedzsment , (vitmm157) , TMIT
  A tantárgy célkitűzése átfogó ismeretet adni a napjaink kommunikációs hálózatait működtető menedzsment rendszerekről (elvek, architektúrák, technológiák, protokollok és megvalósítások) valamint...
 • Hálózatok tervezése , (vitmm215) , TMIT
  A tantárgy célja a hálózatok tervezésével, kialakításával, üzemeltetésével, mérésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok és módszerek ismertetése, különös tekintettel a korszerű irányzatok és...
 • Konvergens hálózatok és szolgáltatások , (vitmm156) , TMIT
  A tárgy célja egyrészről bemutatni az infrastruktúrára épülő és az infrastruktúra nélküli hálózatok közötti koncepcionális és működésbeli különbségeket, másrészről a végponton levő eszköz...
 • Vezetékes és vezetéknélküli átviteli hálózati technológiák , (vitmm155) , TMIT
  A tantárgy alapvető célja, hogy ismertesse a különféle átviteli közegek és a ráépülő technológiák azon lehetőségeit, módszereit, korlátait és korlátozó hatásait, amelyek a távközlő és a számítógép...

Kötelezően választható tantárgyak

A mintatantervnek megfelelően a képzés elvégzése során három darab kötelezően választható tantárgyat kell teljesíteni. A tanszékünk által meghirdetett kötelezően választható tantárgyak aktuális listája itt található.

Ezek közül is elsősorban a következő tárgyak kapcsolódnak a szakirányhoz:

 • Információ- és hálózatbiztonság , vitmm280 , TMIT
  A tantárgy célja átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani napjaink információ- és hálózatbiztonsága körében. A tantárgy bemutatja azon eszközök, módszerek, algoritmusok elméletét és...

 • Optikai hálózatok , vitmm347 , TMIT
  A tantárgy a korszerű fényvezetős (optikai szálakat alkalmazó) távközlő rendszerek felépítését, jellemzőit és tervezési elveit kívánja a hallgatókkal megismertetni. A tantárgy foglakozik a...

 • Infokommunikációs rendszerek teljesítményelemzése , vitmm325 , TMIT
  A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat a modern elemzési technikákat a szükséges elméleti háttérrel együtt, melyekkel a modern infokommunikációs hálózatok analízise és tervezése...

 • Szenzorhálózatok és alkalmazások , vitmm348 , TMIT
  Már napjainkban sem ritkák a több száz, a jövőben pedig tipikusak lesznek a több ezer olcsó, intelligens (limitált számítási kapacitással és szerény kommunikációs képességgel rendelkező) érzékelőből...

A következő három tantárgy egymással kapcsolatos, ezek felvételét együtt ajánljuk. Ezek szintén kötelezően válaszhatónak számítanak, de mellékszakiránynak, pontosabban Kognitív infokommunikáció mellékszakiránynak nevezzük, mert egy témát járnak körül:

 • Információ-ábrázolás , (vitmm272) , TMIT
  A tantárgy célja, hogy áttekintse az információ-ábrázolásban használt klasszikus és modern modellezési technikákat és koncepciókat egészen Hilbert sejtésétől kezdve. Megalapozó matematikai tudást...
 • Kognitív infokommunikáció alkalmazásai , (vitmm336) , TMIT
  A tantárgy nem konvencionális kommunikációs csatornákkal foglalkozik. Ezek a csatornák elsősorban arra szolgálnak, hogy az emberek robotokkal vagy számítógépes rendszerekkel és adathalmazokkal...
 • Kognitív informatikai modellezés , (vitmm335) , TMIT
  A kognitív informatika a tudományterületein történt szemléletváltozására támaszkodik. Az elmúlt évtized során a fenti tudományterületeken számos új, a korábbi eredményekkel sokszor szembenálló...

Szakirány laboratórium

A szakirányhoz két labortárgy tartozik, amelyben elvégezendő mérések fő témakörei a következők:

Interfészek vizsgálata, "In circuit" mérések ISDN és VOIP hálózati elemeken, Alapsávi digitális jelátvitel rézkábelen, Adatátvitel hozzáférési hálózaton, Digitális vonalszakasz kiegyenlítése, IP átvitel MPLS hálózaton, Mérések lokális számítógéphálózaton, Az egyetemi optikai hálózat vizsgálata OTDR-rel, Az elektromágneses kompatibilitás (EMC) alapvető rádiófrekvenciás mérései, Gigabit képes passzív optikai hálózat (GPON) vizsgálata, ADSL hálózat menedzselése, Automatikus beszédfelismerés, VoIP forgalom vizsgálata, Hálózatszimuláció, ISDN interfész protokoll megfelelőségi vizsgálata, Web-es felület szerkesztése, Képkódolási eljárások vizsgálata, VOIP központ menedzselése, Távközlő mérőműszerek gyártásának tanulmányozása

A konkrét mérések listája a tantárgyak honlapján megtalálható:

 • Infokommunikációs laboratórium I. , (vitmm245) , TMIT
  A tantárgy célja a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, melyek a...
 • Infokommunikációs laboratórium II. , (vitmm311) , TMIT
  A tantárgy célja a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, melyek a...

Egy közös áttekintő oldal a szakirányhoz tartozó mérés- illetve önálló laboratórium tantárgyakról itt található.

Önálló labor, TDK, Diplomatervezés

Önálló munkához változatos, évről évre megújuló témákat kínálunk. Néhány tématerület a kínálatból, a teljesség igénye nélkül:

 • Hálózatok: Szenzor, optikai és Ethernet; fix-mobil konvergencia; (FMC); tárgyak internete (Internet of Things), OpenFlow, mérések, modellezés, optimalizálás, forgalomszervezés; mobil hálózatok, 3G, 3G+, 4G heterogén rendszerek; nagysebességű TCP protokollok.
 • Alkalmazások / szolgáltatások: RFID, peer-to-peer rendszerek; multimédia, VoIP, IPTV; mindenütt jelenlévő intelligencia; grid computing; elosztott hash-táblák. helyfüggő szolgáltatások, mobil alkalmazások fejlesztése (Android).
 • Biztonság: Hálózati biztonság, szolgáltatás biztonság, multimédia biztonság.
 • Beszéd- és médiatechnológiák: Beszédfeldolgozás, szintézis, felismerés; média adatbázisok, archívumok; adat- és szövegbányászat.

A legfrissebb témakiírások, valamint a kapcsolódó tantárgyakra vonatkozó információk megtekinthetőek itt.

Egy közös áttekintő oldal a szakirányhoz tartozó mérés- illetve önálló laboratórium tantárgyakról itt található.

Az érdeklődő hallgatóknak lehetőségük van tanszékünkön TDK dolgozatot is írni akár az önálló laborhoz, illetve szakdolgozathoz választott témában, akár egy másik témában. Bővebben erről a TDK oldalunkon tájékozódhat.

Szabadon választható tantárgyak (TMIT)

A tanszékünk által meghirdetett, e szakirányhoz is ajánlott szabadon választható tantárgyak aktuális listája itt található.

Szakmai gyakorlat

A diploma megszerzésének feltétele a villamosmérnöki MSc képzésben a szakmai gyakorlat elvégzése. A tanszékünk gondozásában végezhető szakmai gyakorlatról bővebben az alábbi oldalon olvashat:

Továbbtanulási lehetőség a doktori képzésben

A mesterképzésüket befejező hallgatóknak lehetőségük van doktoranduszként csatlakozni a tanszékünkhöz.

Kapcsolódó PhD témáink például: jövőbeli internet tervezése; szélessávú és átviteli hálózatok tervezése, menedzsmentje és teljesítmény optimalizációja; dinamikus spektrum– és kapacitás allokáció; autonóm hálózatok; internet ösztönző és gazdasági mechanizmusai; hálózatok és végrendszerek teljesítményelemzése; beszéd analízis, szintézis és felismerés; beszédinformációs és multimodális rendszerek.

Bővebben erről a lehetőségről a doktori képzésünk lapján olvashat.