TMIT Tehetségprogram

THP – TMIT Tehetségprogram (TMIT Honours Program)

Mik a THP céljai?

A Távközlési és Médiainformatikai Tanszék tehetségprogramjának a céljai

 • tehetséges, motivált hallgatók számára lehetőséget és oktatói segítséget adni arra, hogy a kötelező elvárásokon felül fejlesszék tudásukat; kialakíthassák, illetve pontosíthassák szakmai érdeklődési körüket, céljaikat;
 • tehetséges, motivált hallgatókat vonzani a tanszék szakmai műhelyeibe (a mesterképzés és a PhD képzés felé terelni őket).

A két cél összekapcsolódik és erősítik egymást: a program előnyös a részt vevő hallgatóknak és a tanszéknek, a hallgatókkal foglalkozó csoportoknak.

Mit kínál a TMIT tehetséggondozó program a hallgatók számára?

 1. A tanszék egy elhivatott oktatója („THP témavezető”) személyre szabott szakmai programban, feladatok és rendszeres konzultációk útján segíti tanulását és szakmai fejlődését. Ennek érdekében:
  • a hallgató és THP témavezetője megvitatják a hallgató elképzeléseit és érdeklődését, közösen formálják szakmai célját,
  • a THP témavezető segít a hallgató (tantervi és azon kívüli) tanulási programjának kialakításában,
  • karrierpálya lehetőségeket beszélnek meg,
  • a témavezető külön feladato(ka)t ad a hallgatónak, segíti a szükséges ismeretek megszerzésében és a problémák meghaladásában,
  • a témavezető szakmailag értékeli a hallgató munkáját.
 2. A tanszék félévente fórumot szervez a programban résztvevőknek, melyben a program hallgatói és témavezetői valamit a tanszékről vezető oktatók-kutatók együtt is áttekintve segítik a hallgatók szakmai előmenetelét.
 3. A tanszék lehetőséget biztosít a hallgatóknak a tanszéki számítástechnikai infrastruktúra használatára, beleértve a laborokba való belépés lehetőségét a félév során (a laborok órarendjétől függő időpontokban).

Kiknek szól?

A programot elsősorban motivált, jó tanulmányi eredménnyel és legalább két lezárt félévvel rendelkező, de még szakirányt vagy specializációt nem választott, villamosmérnök, ill. mérnök informatikus BSc hallgatóknak ajánljuk. Azokra a hallgatókra számítunk, akik a kötelezőnél magasabb színvonalú tudásra törekednek.

Hogyan kapcsolódik a THP más egyetemi lehetőségekhez, kötelezettségekhez?

 • A TMIT tehetséggondozó program a VIK tantervi elfoglaltságain felül ad tanulási, szakmai fejlődési lehetőséget a hallgatónak. Nem vált ki tantervi kötelezettséget. A hallgató saját elhatározásából pályázik a felkínált lehetőségre.
 • A TMIT tehetséggondozó programban végzett szakmai munka azonban folytatódhat a hallgató témalaboratóriumi, önálló laboratóriumi, szakdolgozat- vagy diplomatervezés témáiban, sőt később akár PhD témaként is folytatódhat.
 • A TMIT tehetséggondozó program nem kapcsolódik kötelezően TDK-hoz és szakmai versenyeken való részvételhez.
 • A TMIT tehetséggondozó programban való hallgató részvétel nem jár anyagi juttatással, de nem is zárja ki, hogy a kiemelkedő hallgatók ösztöndíjban vagy más juttatásban részesüljenek (pl. projekt-részvétel).

Mi a program gyakorlati lebonyolítása?

 • A TMIT laboratóriumai bizonyos számú „THP” pozíciót hirdetnek meg.
 • A hallgatók írásban pályáznak, melyet egy szóbeli elbeszélgetés követhet.
 • A tanszék értesíti a pályázókat az eredményről.
 • A felvételt nyerteket meghívjuk egy közös beszélgetésre, melyben a THP témavezetők ismertetik a felkínált témákat. Ekkor lehetőség van kérdéseket feltenni a témákról, melyek közül választhatnak.
 • A felkínált témákon kívül lehetőség van a hallgató által javasolt, saját téma felvetésére is. Amennyiben ezek megfelelnek az elvárt szakmai színvonalnak és a tanszéki kompetencia is biztosított, akkor a hallgató által javasolt téma is folytatható THP témaként, tanszéki témavezetéssel.
 • A laboratórium időszakonként szakmai beszélgetésre hívja meg a programban résztvevő hallgatókat (hallgatók és oktató-kutatók együtt).
 • A TMIT félévente egyszer szakmai beszélgetést tart, ahol a hallgatók és a témavezetők elmondhatják egymásnak, hogy mivel foglalkoznak. E beszélgetéseken a tanszékről vezető oktatók-kutatók is jelen vannak, ezzel is elősegítve a programban résztvevők szakmai előmenetelét.
 • A hallgató tetszőleges időben abbahagyhatja a programot (amennyiben ösztöndíj vagy más szerződés erre külön megkötést nem ad).
 • A félév végi értékelés alapján a laboratórium dönt arról, hogy a következő félévre is felveszi-e a hallgatót a pozícióra. A témavezető annak a hallgatónak, aki nem mutat fel a program kiválósági elvárásaihoz méltó szakmai előrehaladást, az aktuális félév során haladéktalanul és többször jelzi észrevételeit.
 • Közös megegyezéssel lehetséges a programban való részvétel felfüggesztése (és későbbi folytatása).
 • Jó előrehaladással a témavezető bevonhatja őt a kutatásába, projektekbe, publikációk készítésébe.

Vannak előre meghirdetett THP témák?

Természetesen. Íme egy előzetes lista, ami azonban picit még változhat:

 • Adatbányászat alkalmazások üzleti környezetben. Ajánlja: Gáspár Csaba, Adat- és médiatartalom laboratórium
 • Nagy adatmennyiségek adatbányászati elemzése. Ajánlja: Kazi Sándor, Adat- és médiatartalom laboratórium
 • Webes multimédia keresés és elemzés. Ajánlja: Szűcs Gábor, Adat- és médiatartalom laboratórium
 • Gépi nyelvtechnológia, beszédfelismerés. Ajánlja: Szaszák György, Beszédakusztikai laboratórium
 • Szignálkeresés zajjal és interferenciával terhelt multimédia adatbázisokban. Ajánlja: Mihajlik Péter, Beszédfelismerés és hangbányászat csoport
 • Ember-gép interakciók jobban! Ajánlja: Németh Géza, Beszédtechnológia és intelligens interakciók csoport
 • Modern gépi tanulás. Ajánlja: Tóth Bálint, Beszédtechnológia és intelligens interakciók csoport
 • Sör és cigaretta -- Rekedtes beszéd szintézise. Ajánlja: Csapó Tamás, Beszédtechnológia és intelligens interakciók csoport
 • Internetezzünk WiFi és mobil hálózat között megszakítás nélkül! Ajánlja: Cinkler Tibor, Nagysebességű Hálózatok Laboratóriuma
 • Rakjunk rendet egy országos optikai geinchálózatban! Ajánlja: Cinkler Tibor, Nagysebességű Hálózatok Laboratóriuma
 • Használjuk az optikai hálózatok spektrumát rugalmasan! Ajánlja: Cinkler Tibor, Nagysebességű Hálózatok Laboratóriuma
 • Milyen lesz a jövő Internete? Ajánlja: Molnár Sándor, Nagysebességű Hálózatok Laboratóriuma
 • Megjósolhatjuk-e a jövő háborúit a kiberháborúk mintázataiból? Ajánlja: Molnár Sándor, Nagysebességű Hálózatok Laboratóriuma
 • Tervezz fraktálokat! Ajánlja: Molnár Sándor, Nagysebességű Hálózatok Laboratóriuma
 • Kollaboráció virtuális térben. Ajánlja: Baranyi Péter, Kognitív médiainformatika laboratórium
 • Tudóskarrier fiataloknak az Internet alapkutatásban. (max 5 fő) Ajánlják: Tapolcai János és társai, MTA-BME Lendület Jövő Internet Kutatócsoport
 • Intelligens adattárház. Ajánlja: Gajdos Sándor, Adatbázisok oktatási laboratórium
 • Előrejelzés új utakon. Ajánlja: Gajdos Sándor, Adatbázisok oktatási laboratórium
 • A magyar "nemzetbiztonsági" adatbázis. Ajánlja: Gajdos Sándor, Adatbázisok oktatási laboratórium
 • Agykutatási programban való részvétel (példa témák: Agykérgi területek szerepének vizsgálata a hálózat szinkronizációjában, Agykérgi hálózatok elemzésének eszközei, EEG jelek feldolgozása). Ajánlja: Telcs András, TMIT-SZIT együttműködés

Ne riasszon el, ha ezekhez jelenleg nem értesz! Ezzel tisztában vagyunk. Ha érdekel a téma, segítünk beletanulni.

Hozhatok saját témát is?

Igen. Szívesen vesszük a saját ötleteket is, ezeket komolyan megvitatjuk, és ha a téma megfelelő, akkor az azon való munkához is segítséget nyújtunk.

Hogyan nyerhető felvétel a programra?

A jelentkezéseket Németh Krisztiának küldött emailben várjuk. Annak érdekében, hogy bizonyos alapvető információkat megtudjunk az érdeklődőkről, arra kérünk, hogy az email elküldése előtt ezt az űrlapot is töltsétek ki! Figyelem, az űrlap kitöltése nem helyettesíti az email elküldését!

Kihez fordulhatok, ha kérdésem van?

A THP program védnöke Dr. Magyar Gábor, a TMIT tanszékvezetője. A lebonyolításért Németh Krisztián felel, így első körben őt keresd. Írj bátran, bármi kérdésed van!