TMIT szeminárium: A "humán faktor" rejtett hatásai a tudományos gondolkodásban (Prof. Szántay Csaba)

Időpont: 
2016. 09. 29. 13:00 - 14:30

A "humán faktor" rejtett hatásai a tudományos gondolkodásban

Időpont: 
2016. 09. 29. 13:00
Hely: 
BME IB019
Előadó: 
Dr. Szántay Csaba
Intézmény: 
Richter Gedeon Nyrt.
Kivonat: 

A tudományt és tudományos gondolkodásunkat átszövik olyan mélyen gyökerező emberi (antrópikus) tényezők (un. mentális csapdák), amiknek többnyire nem vagyunk a tudatában, és amelyek a kutatásban igen könnyen vezetnek helytelen vagy félrevezető következtetések megtételéhez. Az előadás alapját a szerző, Csaba Szántay (Editor), „Anthropic Awareness: the human aspects of scientific thinking in NMR spectroscopy and mass spectrometry” című könyve adja.

Típus: 
Tudománynépszerűsítő előadás
CV: 
Dr. Szántay Csaba vegyészmérnök a Richter Gedeon Nyrt. vezető kutatója, a Magyar Tudományos Akadémia Doktora, a BME Egyetemi és Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács tagja, a BME habilitált oktatója.

Az előadás abból a sajátos szemszögből elemzi a tudomány világát, hogy az emberi megértés és dedukció milyen nagymértékben ki van téve ún. mentális csapdáknak, amik még a legpallérozottabb elméket, a legképzettebb kutatókat is könnyen és észrevétlenül félrevezethetik. Ezeknek a csapdáknak a megértése és tudatosítása nemcsak szemléleti szempontból jelentős és izgalmas, hanem a gyakorlatban is nagyban segít árnyaltabban gondolkodni, valamint felismerni és elkerülni a hibát a tudományos és a mindennapi gondolkodásunkban egyaránt. A szerzőnek egy világszerte nemrég megjelent könyve van e témában: Csaba Szántay (Editor), Anthropic Awareness: the human aspects of scientific thinking in NMR spectroscopy and mass spectrometry. New York: Elsevier, 2015. Az előadás leginkább a könyv első, legkevésbé szakma-specifikus részére koncentrál, tárgyalva az „ember-tudatos” tudományos gondolkodás filozófiáját és pszichológiáját, ezen belül pedig a legfontosabb mentális csapdákat. Az előadás néhány konkrét, a könyvben tárgyalt esettanulmány közérthető formában való tárgyalásán keresztül illusztrálja ennek a filozófiának a gyakorlati vonatkozásait is.

Hozzászóló: Halász Edit (BME-TMIT)