Szakmai Gyakorlat Teendők

Általános tudnivalók ][ Teendők ][ GyIK ][ Helyek&Témák ]

A szakmai gyakorlat teljesítése a következő folyamat mentén zajlik:

Tanszéki felelős Hallgató Cég Mikor
Nincs teendője. Szorgalmi időszakban végzett szakmai gyakorlat esetén felveszi a megfelelő tárgyat a Neptunban. Nincs teendője. Regisztrációs időszakban
A kari felelős1 segíti a szerződés adminisztrációját a kar és a gyakorlóhely között. Ha a kívánt cég nincs a kari listában, akkor meg kell keresni a céget vagy szövetkezetét, hogy nyújtson be együttműködési kérelmet a kari felelősnek, a gyakorlat kezdete előtt legalább 1 hónappal. A cég megkeresi és kitölti az együttműködési nyilatkozatot (ld. űrlapok), majd a kari felelőshöz törlénő eljuttatásával kérelmezi az együttműködés létrehozását. A szorgalmi időszakban folyamatosan.
Nincs teendője. Felveszi a kapcsolatot a céggel.
A megegyezés szerint kiválasztott témához kapcsolódóan kitölti a jelentkezési (M3) lapot (ld. űrlapok) Emellett a gyakorlóhellyel egyeztetve elkészíti a feladat részletesebb (legalább 1000 karakternyi) leírását is tartalmazó feladatlapot (M4). Ezeket átküldi a tanszéki felelősnek. Nem megfelelő feladatkiírás esetén módosítást fogunk kérni. A gyakorlatot csak a jóváhagyás lehet elkezdeni.
Nincs teendője. Legkésőbb a gyakorlat megkezdése előtt két héttel.
Átnézi a beérkezett M3 és M4 űrlapokat, módosítást kér vagy elfogadja. Nincs teendője. Nincs teendője. A beérkezést követő két héten belül.
Nincs teendője. Nincs teendője. Felméri a jelentkező képességeit, és ha a hallgató alkalmas a munkára, akkor aláírja a hallgató által kitöltött feladatlapot. n/a
Nincs teendője. Az aláírt jelentkezés és feladatlapot elteszi, hogy a következő szorgalmi időszak alatt feltölthesse a kari moodle-ben. Nincs teendője. n/a
Nincs teendője. Aláírja a munkaszerződést. Elkészíti a munkaszerződést. n/a
Nincs teendője. Elvégzi a több hetes gyakorlatot és közben munkanaplót (ld. űrlapok) készít.
Foglalkoztatja a hallgatót. A gyakorlatot ajánlott a vizsgaidőszak befejezése utáni hét első munkanapján kezdeni.
Nincs teendője. Elkészíti a beszámolót (ld. űrlapok). Aláírja a beszámolót. A gyakorlat alatt, a moodle beadási határidő előttig.
Nincs teendője. Nincs teendője. Kitölti és aláírja az igazolólapot, és aláírja a munkanaplót. A gyakorlat végeztével, a moodle beadási határidő előttig.
Nincs teendője. A gyakorlat befejezése után, vagy a befejezésével egybe eső szorgalmi időszakban felveszi a megfelelő tárgyat a Neptunban. Nincs teendője. Tárgyfelvételi időszakban.2
Nincs teendője. A kari moodle-ben feltölti az aláírt űrlapokat és a beszámolót. Nincs teendője. A moodle beadási határidő végéig.
Ellenőrzi a feltöltött anyagokat. Szükség esetén pótlást vagy javítást fog kérni. Ha minden anyag megfelelő, beírja az aláírást a Neptunba. Nincs teendője. Nincs teendője. A félév pótlási időszakában.
  • 1Elérhetőség a kari honlapon > Szakmai gyakorlat felelősök
  • 2Nyári időszakban végzett szakmai gyakorlat esetén a gyakorlat teljesítését követő félév tárgyfelvételi időszakában. Ha a gyakorlat átnyúlik, de várhatóan be is fejeződik az adott szorgalmi időszakban, akkor annak tárgyfelvételi időszakában. Ez esetben ügyelni kell, hogy a szorgalmi időszak alatt ledolgozható heti óraszám korlátozott.