Szakirányválasztó bemutató nyílt nap

Időpont: 
2014. 11. 04. 12:00 - 2014. 11. 05. 13:45

2014. november 4-én (kedd), 12-14 óráig, BME Informatika épület I.B.210-es terem és környékbeli laborok.

Demók és helyszíneik: 
(még bővülhet, helyszínek nem véglegesek)

1.Szakirány laborok bemutatása 
Idegenvezető: Sonkoly Balázs, Horváth György
Helyszín: IB213,  IB211-212

2. Nagy sebességű hálózati hozzáférés: G-PON demó
Bemutatja: Sonkoly Balázs

Az új generációs hozzáférési hálózatok reprezentáns tagja a G-PON, amely egyetlen - passzív optikai osztókkal terített - optikai szálon nyújt igen nagy sebességű - Gigabites hálózati hozzáférést. Tipikusan TriplePlay szolgáltatások hordozására (gyors internet elérés, telefónia, és televíziózás) alkalmas

Helyszín: IB212

3. Software Defined Networking (SDN) a gyakorlatban
Bemutatja: Sonkoly Balázs

Az SDN egy új hálózati paradigma, ami forradalmi változást indított el a hálózatos világban. Azzal, hogy a hálózati működést (szinte) minden szinten szoftverrel valósítjuk meg, számos új lehetőség nyílik előttünk. Egyrészt jóval rugalmasabb lesz a hálózatunk, ahol új szolgáltatások bevezetése egyszerűen csak új szoftverek fejlesztését igényli. Másrészt felhasználhatjuk a "szoftveres világ" több évtizedes sikertörténetének tapasztalatait és eredményeit.

A demóban egy olyan rendszert mutatunk be, amit a közelmúltban egy EU-s projekt keretein belül fejlesztettünk. A rendszer segítségével a szolgáltatók nagyon könnyen és gyorsan tudnak új szolgáltatásokat megalkotni és üzembe helyezni.

Helyszín: IB213

4. 3D sztereoskopikus videók bemutatása és minőségvizsgálata
Bemutatja: Kulik Ivett

A 3D videók forgalmának a növekedése az interneten egyre nagyobb sávszélességet igényel. A GPON alapú transzport alhálózat optikai szálon történő nagysebességű adat-átvitel megfelelő élményminőséget biztosít. A minőséget hálózati paraméterek: késleltetés(delay), késleltetés-ingadozás(jitter), csomagvesztés (packetloss), videó tulajdonságok: kódoló(codec), felbontás(resolution) és további paraméterek befolyásolhatják. 

Helyszín: IB211

5. 100Gbit/s sebességű programozható hálózati eszköz
Bemutatja: Varga Pál

Rövid leírás: A távközlési szolgáltatók gerinchálózatában jelenleg a 10Gbit/s sebességű kapcsolatok az elterjedtek. Néhány éven belül beépülnek a 40, majd a 100 Gbit/s sebességű eszközök. Ezen hálózati kapcsolatok állapotát, az eszközök elvárt működését olyan speciális eszközökkel vizsgáljuk, amelyekkel biztosítható a csomagok veszteségmentes elkapása, és a nanoszekundumos felbontású időbélyegzés is. A speciális csomag-feldolgozási képességet programozható hardverelemekkel (FPGA-támogatással) érjük el.

Helyszín: IB210

6. Hálózati hardver fejlesztések
Bemutatja: Moldován István, Lukovszki Csaba és csapata

Az érdeklődő hallgató megtekintheti, hogy milyen hardver és firmware fejlesztések folynak napjainkban is a tanszéken. Ennek során megismerkedhet a 10G Ethernet kapcsolására is alkalmas eszközzel, valamint a 2.4GHz sávban működő jelfeldolgozó áramkör működésével is.

Helyszín: IB210

7. Intelligens Otthon Arduino és nRF alapon  
Bemutatja: Fehér Gábor és Lajtha Balázs csapata

Bemutatjuk, hogy nagyon egyszerű hardware elemekből, hogyan lehet egy saját szenzorhálózatot építeni. A szenzorhálózatban aztán az érzékelők és a beavatkozók kommunikálhatnak egymással, sőt megnyitjuk a kommunikációt az Internet felé, hogy aztán egy mobiltelefonról is lehessen vezérelni, vagy az érzékelőktől jelentést kapni. A témát villamosmérnökök és mérnök informatikusok együtt művelik.

Helyszín: IB210 

8. Big data adatelemzés a viselkedés előrejelzésben
Bemutatja: Gáspár Csaba

A big data jelenség kapcsán egyértelműen kulcsszerepet kap ma az informatikában az adatok elemzése. A Dmlab munkáiból olyan adatelemzési projektekbe nyerhetsz bepillantást, ahol érdekes összefüggések, hatékony előrejelzések mentén tudtunk nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeket elérnünk - bepillantást nyerhetsz CRM rendszerek adatbányászati támogatásába, webes adatok feldolgozásába, cégek kapcsolati hálójának elemzésébe, vagy különböző big data technológiai megoldások fejlesztésébe.

Helyszín: MSc-s infópult

9. Videók annotálása
Konzulens: Szűcs Gábor

A videó annotáló rendszer lehetőséget biztosít videók feltöltésére, elnevezésére és szöveges címkézésére. A felület segítségével a felhasználónak lehetősége van a feltöltött videókat szakaszokra (videó-szegmensekre) bontani, illetve objektumokat kijelölni, melyekhez szöveges információk adhatók.

Helyszín: IB210

10. Képkeresés felhasználói élményt növelő javítása
Konzulens: Szűcs Gábor

A multimédia keresés képekre vonatkozó részeként olyan képrangsoroló megoldás kidolgozását valósítottuk meg, mely relevancia és diverzitás szempontjából végzi a sorrendezést. Diverzitás szempontból olyan redundancia-mentes megoldást kellett megvalósítani, ahol a találati halmazban minden kép jelentősen eltér egymástól. Ehhez a feladathoz elkészítettünk egy rendszert, amely egy ismert Webes képkereső (Flickr) sorrendjének a javítására volt képes a képek előzetes klaszterezésével és újrarendezésével.

Helyszín: IB210 

11. Valós idejű beszédfelismerés és hangbányászat
Bemutatja: Tarján Balázs
Konzulens: Mihajlik Péter

Ma percenként több millió órányi hanganyag keletkezik szerte a világban, melyek tartalmát legfeljebb minimális mértékben és nem polgári célból dolgozzák fel. A statisztikai, üzleti információk ugyanakkor  hatalmas értéket képviselnek, melynek kinyerése két nagyobb lépcsőben történhet. A bemutató során elsősorban hang-szöveg átalakításra, mint kulcslépésre koncentrálunk, de a hangbányászati vonatkozásokat is vázoljuk. A tanszékhez köthető kísérleti televíziós automata feliratozó rendszer kerül élő bemutatásra.

Helyszín: IB210  

12. Újszerű mobil és multimédiás interfészek és alkalmazásaik.
Bemutatja: Zainkó Csaba

A TMIT Beszédtechnológia és Intelligens Interakciók laboratórium (SpeechLab) szinte minden kutatási és fejlesztési területéről mutatunk be demókat. A különböző beszédszintetizátorok mellett megismerheted a labor mobil, tablet, desktop, robot  és intelligens otthon alkalmazásait. Találkozhatsz az aktuális kutatási és fejlesztési projektjeinkkel, amelyekbe várjuk az önálló laboros hallgatókat. Bemutatunk többek között mobil alkalmazásokat és egy Windows 8 beszélő időjárás program fejlesztését is.

Helyszín: IB210 

13. A beszéd érzelemtartalmának automatikus felismeréseBemutatja: Sztahó Dávid, Kiss Gábor
Konzulens: Vicsi Klára

Az emberi kommunikációban érzelmeinket különböző módon fejezhetjük ki. Hanggal, gesztusokkal, arcmimikával, érintéssel. Nemzetközi projekt keretében  egyrészt vizsgáljuk a különböző érzékszervi csatornákon közvetített információ szerepét, súlyát az emberi érzelem felismerésben, másrészt a beszédben rejlő  különböző érzelmek gépi felismerését fejlesztjük.

Az érdeklődő hallgatók egy része audio-vizuális adatbázist hoz létre, és elemzi, hogy a két érzékszervi csatorna milyen szerepet játszik az érzelmek percepciójában. A hallgatók másik csoportja a beszédben kifejezésre jutó érzelmek gépi felismerésének fejlesztését végzi. Megismerkedhetnek a beszédjel feldolgozási technológiákkal, bekapcsolódhatnak a  gépi tanuláson alapuló automatikus osztályozók fejlesztésébe.

Helyszín: IB211

14. Audió-vizuális számítógépes kiejtésoktatás több nyelven
Bemutatja: Sztahó Dávid, Kiss Gábor
Konzulens: Vicsi Klára

A bemutatásra kerülő többnyelvű beszédoktató rendszer különböző beszéd-akusztikai paramétert jelenít meg a képernyőn. Tehát az oktatás során nem az artikulációs szervek beállítását hangsúlyozza, hanem azt az akusztikai produktumot, amit a beszélő előállít, és felhasznál a kommunikációban. Ez az ún. „produktum orientált” megközelítés. A rendszer rögzíti a beszédjelet, visszajátssza, közben megjeleníti a képernyőn az akusztikai paramétereket közérthető, a gyerekek számára játékos formában. Az eszköz, vagy módszer sikeressége azon múlik, hogy milyen paramétereket mér és milyen megoldást vezet be a mért paraméterek vizuális visszacsatolására.

Helyszín: IB211

15. Prozódiai Oktatóprogram - POP
Bemutatja: Sztahó Dávid és Kiss Gábor

Helyes beszédünk elengedhetetlen a mindennapi kommunikációban. Helytelen intonáció, ritmus esetén nem csupán a beszédünk szépsége csorbul, ám jelentésbeli eltérések is előfordulhatnak. Ezért a beszéd helyes kiejtésének oktatása nagyon fontos tényező, különösen olyan személyeknél, gyerekeknél, akik valamilyen fajta halláskárosulással rendelkeznek, így számukra a helyes intonáció és ritmus elsajátítása különösen nehéz feladat. Ehhez nyújt segítséget a Prozódiai Oktatóprogram, amely gyerekekhez adaptált megjelenítéssel és feladattípussal segít tanulni és gyakorolni a mondatok helyes ritmusát és intonációját. Az automatikus kiértékelést beszédfelismerő motor és alaphang számoló eljárások segítik. Az eredmények vizuális és számszerű visszajelzése önálló gyakorlást tesz lehetővé. A szoftvert a gyakorlatban is alkalmazzák a Dr. Török Béla Speciális Szakiskolában.

Helyszín: IB211

16. Fix és mobil hozzáférési hálózatok méretezése, tervezése 

Bemutatja: Mitcsenkov Attila és  Ratkóczy Péter

Az utóbbi években több nagy európai távközlési szolgáltatóval dolgoztunk együtt fix és mobil hozzáférési hálózatok tervezésén, költségbecslésén, összehasonlításán. Ennek keretében évek óta fejlesztünk egy olyan hálózattervező szoftvert (AccessPlan), ami digitális térképek beolvasása után képes vezetékes hozzáférési hálózatok (optika, DSL, stb.) tervezésére.
Idén pedig belevágtunk a mobil hálózattervezésbe is - első lépésben egy hálózatméretező eszköz fejlesztésébe, amely képes adott az forgalmi viszonyok mellett szükséges LTE bázisállomások, kiscellák és Wi-Fi hozzáférési pontok számának meghatározására.
A demo részeként igyekszünk megmutatni, mit tudunk jelenleg, hogy működnek a meglévő eszközök, és pár szót arról is szólunk, hogyan tovább.

Helyszín: IB210


 

További infók a specializációinkról (szakirányainkról):  >>> Szakirányválasztás 2014