HALÁSZ EDITRŐL KÉSZÍTETT VIDEÓT A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG

A Neumann János Számítógép-tudományi társaság Informatikatörténeti Fóruma a https://itf.njszt.hu/videoportrek oldalon mutatja be a magyar informatika történetében jeles személyiségeket.

 

Ezen a videoportrék oldalon most egy új videót találunk. Elkészült Halász Editnek, tanszékünk címzetes egyetemi tanárának, munkásságát bemutató videó.

 

 

 

Halász Edit kitüntetéssel diplomázott a BME Villamosmérnöki karán. Oktatói pályafutását a BME VIK Vezetékes Híradástechnikai Tanszékén kezdte. A mai napig e tanszék jogutódjánál, a Távközlési és Médiainformatikai tanszékén tevékenykedik címzetes egyetemi tanárként.

A Magyar Tudományos Akadémián műszaki kandidátusi fokozatott szerzett 1983-ban.

Fő tantárgyai: a Lineáris hálózatok, a Számítógépes áramkörtervezés, az Alkalmazott optimalizálás és játékelmélet.

Részt vett számos, az egyetem és a hazai ipar közt létrejött külső kutatási munkában.

1990–1994 között a Villamosmérnöki és Informatikai Kar oktatási dékánhelyettese volt. A Kar 73 éves fennállása óta máig Ő volt az egyetlen női vezetőségi tagja Karunknak.

Alapító tagja és tudományos szervezője volt a tanszékünkön működő Nagysebességű Hálózatok Laboratóriumnak.

1996–2001-ig az Ericsson Magyarország Kft.-ben dolgozott, mint tudományos szervező, majd, mint az elnök vezérigazgató üzletfejlesztési tanácsadója.

Az EUNICE (EUropean Network of universities and companies in Information and Communications Engineering) szövetségében a BME képviselője volt 2001–2013 között.

1996–2008 között részt vett az Európai Bizottság által finanszírozott nemzetközi kutatási projektek és projektjavaslatok kiértékelésében. Részt vett 8 Európai Uniós kutatási és tudományszervezési projektben, melyből 5-nek hazai vezetője volt.

2015-ben ötletgazdája és megszervezője a BME magyar és külföldi doktoranduszai részére bevezetett kutatói készségfejlesztő kurzussorozatoknak. E sorozat napjainkban is sikerrel működik a BME-n.

Tanszékünkön a jelenlegi tevékenységei közül a legnépszerűbb a PhD hallgatók felkészítése a fokozatuk megszerzése érdekében zajló tanszéki és nyilvános vitára.

Edit, szeretettel gratulálunk a videó megszületéséhez, a gazdag szakmai életedhez, és örömmel tölt el, hogy alkotó éveid nagy részében tanszékünk oktatója voltál, és jelenleg is körünkben vagy.