Meghosszabbított határidő! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj-támogatásra

 

A Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke együttműködve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal pályázatot ír ki a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) nappali tagozatos, Mérnökinformatikus BSc. valamint a  Villamosmérnöki BSc. hallgatói számára.

 

Pályázati feltételek:

 • legalább két eredményesen lezárt aktív félév (Igazolás módja: a Neptunból nyomtatott index másolat az utolsó két lezárt félévre vonatkozólag)
 • kiemelkedő tanulmányi eredmény igazolása (Igazolás módja: a Neptunból nyomtatott index másolat az utolsó két lezárt félévre vonatkozóan)
 • hallgatói jogviszony igazolása a 2022/2023 tanév második félévére (Igazolás módja: TO által kiállított hallgatói jogviszony igazolás)

Előnyt jelentő szempontok:

1.Nyelv:

 • közép-vagy felsőfokú angol nyelvvizsga megléte (Igazolás módja: nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata)

2.Szakosodás:

 • Infokommunikációs rendszerek specializáció (Igazolás módja: a Neptunból nyomtatott igazolás)

3.Tantárgyi:

 • teljesített Méréstechnika és/vagy Infokommunikáció tantárgy (Igazolás módja: a Neptunból nyomtatott index másolat)

4.Szakdolgozat:

 • NMHH infokommunikációs területén választott szakdolgozat téma, melyhez külső konzulenst a hatóság biztosít.

5.Szakmai tevékenység:

 • szakmai beszámoló benyújtása a pályázó által végzett többlet tevékenységről (pl. TDK munka, esettanulmányi versenyen való részvétel, tanszéki oktató vagy kutató munkában való részvétel, egyéb versenyeken való részvétel stb.) (Igazolás módja: szakmai beszámoló)
 • Kötelező szakmai gyakorlat az NMHH-nál.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

 • rövid szakmai önéletrajzot (a pályázó személyi adatai, neptun-kód, állandó lakcím, e-mail elérhetőség, telefonszám),
 • motivációs levelet
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

 

 

 

 

A pályázat benyújtása:

A pályázatot zárt borítékban, „Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ösztöndíjfelhívása a 2022/2023-as tanév II. szemeszterére” megjelöléssel, egy nyomtatott, valamint egy elektronikus példányban (PDF formátumban) kell benyújtani a Tanszéki Irodába (titkarsag@tmit.bme.hu, IB220-as iroda)

 

Az ösztöndíj mértéke: 30.000,-  Ft/hó

A pályázatok beérkezésének határideje: 2023. március 9. 12.00

A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2023. március 17.

Pozitív elbírálás alapján a nyerteseket tájékoztatjuk.

Ösztöndíj fizetés időtartama:  egy szemeszter