Élet és Tudomány ismeretterjesztő cikk díj

Lezárult a BME – Pro Progressio Alapítvány – Élet és Tudomány cikkpályázat zsűrizése (link: https://www.bme.hu/hirek/20220608/Ismeretterjeszto_palyazati_cikkek_iroit_dijaztak_a_Muegyetemen ).

Csapó Tamás Gábor kollégánk az oktatói-kutatói kategóriában 3. díjat nyert, valamint megkapta az ÚNKP I. különdíjat, "Némabeszéd-interfészek a nyelv mozgásának ultrahangos vizsgálatával" című ismeretterjesztő cikkével. A díjátadó ünnepség június 20-án került megrendezésre (link: https://www.bme.hu/hirek/20220621/Szivugyunk_a_kozerdeku_gondolkodason_alapulo_tudomanynepszerusites ). A cikk az Élet és Tudomány folyóirat LXXVII. évfolyam 31. lapszámában jelent meg (link: http://dimag.hu/magazin/671-elet-es-tudomany/62356-202231 )
A cikk bevezetője: "Az általános és középiskolai nyelvtanórákon megtanuljuk a hangtan alapfogalmait: például azt, hogy vannak magas, mély és vegyes hangrendű szavak, illetve, hogy a magánhangzókat képzési helyük szerint különböző kategóriákba sorolhatjuk. A nyelv vízszintes helyzete szerint megkülönböztetjük az elöl képzett és hátul képzett magánhangzókat; a függőleges helyzet szerint az alsó, középső és felső nyelvállást különítjük el; és az ajkak működése szempontjából pedig a hangok ajakkerekítésesek vagy ajakrésesek lehetnek. Az artikuláció (a beszédképző szervek koordinált mozgása) azonban jóval komplexebb ennél, és felmerülhet a kérdés, hogyan lehet a nyelv helyzetét pontosabban vizsgálni és elemezni, ha az legtöbbször nem is látszik beszéd közben."