Elhunyt Dr. Grad János

Eltávozott közülünk Dr. Grad János, a BME címzetes egyetemi tanára, aki tanszékünk oktató munkájában hosszú ideje vett részt.

Dr. Grad János a Budapesti Műszaki Egyetem elvégzése után a Tungsram Adócsőgyárában kezdett el dolgozni 1956-ban, ahol rádióeszközök, adócsövek mérési eljárásaival foglalkozott.

1973-tól 1991-ig a Távközlési Kutató Intézetben dolgozott, ahol az Intézet Rádió Vételtechnikai Osztályát vezette. Kutatási körében számos publikációt készített az űrtávközlési és földfelszíni mikrohullámú vételtechnika témáiban. Több ízben dolgozott külföldi egyetemeken, ahol laboratóriumi kutatásokat végzett és vendégelőadó volt. Szakmai tanácsadóként Indiában is hosszabb időt töltött.

Szakmai munkássága, kutatómunkája során és eredményeképpen 1977-ben műszaki doktori minősítést szerzett, 1984 óta a műszaki tudományok kandidátusa. 1980 óta végzett oktatói tevékenységet a BME-n. A TMIT keretében a mérnöki menedzsment tantárgyak oktatásába hozta be széleskörű szakmai ismereteit és tapasztalatait, a frekvenciagazdálkodás témakörében tartott rendszeresen magyar és angol nyelvű előadásokat, államvizsga bizottságok tagja volt. 2009-től a BME címzetes egyetemi tanára volt.

Dr. Grad János 1991-ben lépett be a Frekvenciagazdálkodási Intézetbe (az NMHH jogelődjébe), ahol a mikrohullámú és műholdas rádiótávközlés frekvenciagazdálkodási kérdéseivel, szabályozásával foglalkozott. Jelentős tevékenységet fejtett ki a mikrohullámú és műholdas rádiótávközlés nemzetközi szabályozási rendszerének és a hazai szabályozásnak az összehangolása területén. 

Aktívan részt vett az ITU és a CEPT nemzetközi szabályozási szervezeteiben. Az 1997 és 2012 között megrendezésre került Rádiótávközlési Világértekezleteken (WRC-ken) a magyar delegáció tagjaként eredményesen képviselte a magyar és európai javaslatokat. Képviselte a magyar igazgatást a CEPT Frekvenciagazdálkodási Munkacsoportjában is, ahol összehangolják az európai országok rádiótávközlési politikáját, érvényesítik az ezzel összhangban kidolgozott műszaki, eljárási módszereket, szabályozásokat. Tagja volt az Európai Távközlési Szabványosítási Intézet (ETSI) állandóhelyű rádiórendszerek bizottságának is. A frekvenciagazdálkodás nemzetközi szintű szaktekintélyévé vált. 

Frekvenciagazdálkodási pályafutása során aktív alkotója, résztvevője volt számos új hazai szabályozás kialakításának, így pl. a Frekvenciák Nemzeti Felosztási Táblázatának, az FNFT-nek és a Rádióalkalmazási Táblázatnak, a RAT-nak. Nevével fémjelezhető az első magyar frekvenciaárverés kidolgozása a 3,5 GHz-es sávban, a mikrohullámú rádiótávközlő rendszerek műszaki szabályozása, a spektrumstratégia kidolgozásának szakmai háttértámogatása. Kimagasló szakmai felkészültségéért, a frekvenciagazdálkodásban végzett meghatározó és maradandó magas színvonalú munkájáért munkahelyén szakmai főtanácsadói címet kapott illetve 2008-ban megkapta az NHH Életműdíját.

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesületnek 2013 óta a tagja, de már jóval korábban is a rendezvények aktív látogatója volt. 2013-2018 között az Infokommunikációs Szakértő Bizottság tagja, 2018-től állandó szakértője volt. Kiváló szakmai kapcsolatokat ápolt a rádiótávközlési cégekkel, szervezetekkel, illetve távközlési szolgáltatókkal, a hatósággal, a társszervezetek szakmai vezetőivel. A HTE Rádiótávközlési Szakosztály tagjaként számos rendezvény és előadás előkészítésében vett részt. A HTE-ben való tevékenységét az Egyesület 2016-ban HTE Arany jelvény adományozásával ismerte el.