Kiss Gábor nyilvános védés (online)

Időpont: 
2020. 06. 10. 10:00 - 12:00

MEGHÍVÓ

see below in English

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit

Kiss Gábor

A DEPRESSZIÓS BESZÉD AKUSZTIKAI-FONETIKAI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA

című Ph.D. értekezésének

2020. június hó 10-én 10:00 órakor, on-line, Microsoft Teams használatával
tartandó nyilvános védésére

A vitát vezeti:
Dr. Augusztinovicz Fülöp, az MTA doktora
(Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék, BME)

Az értekezés bírálói:
Dr. Gosztolya Gábor (PhD), tudományos főmunkatárs
(Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport, SZTE )
Dr. Takács György,  műszaki tudomány kandidátusa
(Információs Technológiai és Bionikai Kar, PPKE )

Témavezető:
Dr. Vicsi Klára DSc., egyetemi magántanár 
(Távközlési és Médiainformatikai Tanszék, BME)  

A disszertáció és a tézisfüzet letölthető:
https://repozitorium.omikk.bme.hu/handle/10890/13366  

Budapest, 2020. június 03.

Dr. Magyar Gábor
tanszékvezető

----------------------------------------------------------------------

INVITATION

Budapest University of Technology and Economics
kindly invites you and your colleagues
to the public defense of the Ph.D. dissertation of

Gábor Kiss

entitled

Investigation of acoustic-phonetic characteristics of depressed speech

which is going to be held on

June 10th 2020, at 10:00,

  on-line using Microsoft Teams application

Chairman:
Fülöp Augusztinovicz, DSc, Associate Professor
(Department of Networked Systems and Services, BME)

Opponents:
Gábor Gosztolya, PhD, Resarch Fellow
(Research Group on Artificial Intelligence, SZTE)
György Takács (PhD), Honorary Professor  
(Faculty of Information Technology and Bionics, PPKE)

Advisor:
Klára Vicsi DSc., affiliated professor  
(Department of Telecommunications and Media Informatics, BME)

 The thesis and the summary can be downloaded from:
  https://repozitorium.omikk.bme.hu/handle/10890/13366  

Budapest, June 03, 2020

Gábor Magyar, PhD
Head of Department