Kiss Gábor tanszéki vita (IB210)

Időpont: 
2019. 09. 11. 13:30 - 16:30

MEGHÍVÓ
//see English text below//

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) tisztelettel
meghívja Önt és érdeklődő kollégáit

Kiss Gábor 

"A depressziós beszéd akusztikai-fonetikai jellemzőinek vizsgálata"
címû Ph.D. értekezésének

2019. szeptember hó 11-én 13:30 órakor  a BME I épület B210.
termében tartandó tanszéki vitájára (1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2., I.B. 210.)

 

 

A vitát vezeti:
Prof. Dr. Sallai Gyula DSc.,  emeritus professzor  (Távközlési és Médiainformatikai Tanszék, BME)

Az értekezés bírálói:

Dr. Gosztolya Gábor (PhD), tudományos főmunkatárs (Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport, SZTE)

Dr. Takács György (PhD), címzetes egyetemi tanár (Információs Technológiai és Bionikai Kar, PPKE).

Témavezető:

Dr. Vicsi Klára DSc., egyetemi magántanár (Távközlési és Médiainformatikai Tanszék, BME)

A disszertáció és a tézisfüzet letölthetõ:

http://lsa.tmit.bme.hu/docs/disz_kiss.zip  

 

Budapest, 2019. szeptember  03.

 

Dr. Magyar Gábor

tanszékvezető

 

----------------------------------------------------------------------

 

INVITATION
 

 

The Budapest University of Technology and Economics kindly invites you and
your colleagues to the department discussion of the Ph.D. dissertation of

Gábor Kiss
 

entitled

"Investigation of the acoustic-phonetic characteristics of depressed speech"
 

which is going to be held on

September 11th  2019, at 13:30, in room B210 of the
Informatics Building at the Budapest University of Technology and
Economics (Budapest, XI. Magyar tudósok krt. 2., I.B. 210.)

 

Chairman:

Prof. Dr. Gyula Sallai DSc., professor emeritus (Department of Telecommunications and Media Informatics, BME)

Opponents:

Dr. Gábor Gosztolya (PhD), resarch fellow (Research Group on Artificial Intelligence, SZTE)

Dr. György Takács (PhD), honorary professor (Faculty of Information Technology and Bionics, PPKE).

Advisor:
Dr. Klára Vicsi DSc., affiliated professor (Department of Telecommunications and Media Informatics, BME)

 

 

The thesis and the summary can be downloaded from:

http://lsa.tmit.bme.hu/docs/disz_kiss.zip  

Budapest, September 03, 2019

 

Gábor Magyar 
Head of Department