Dr. Vicsi Klára MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetésben részesült

Dr. Vicsi Klára MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetésben részesült

 

Vicsi Klára a hazai beszédakusztikai kutatás kiemelkedő alakja. Tudományos teljesítményével, a tudományos utánpótlás nevelésében való aktív részvételével, több évtizedes magas színvonalú egyetemi oktató-kutató tevékenységével széles körben magas szakmai elismertséget szerzett.

Az MTA doktora, a BME habilitált tudományos tanácsadója. A Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken a Beszédakusztikai Laboratórium élén kitűnő hazai és nemzetközi kutatói kapcsolatokat épített ki. Számos élvonalbeli (COST, H2020 és más) kutatási projektet valósítottak meg. E munkákba hallgatókat is bevont, ma is együtt dolgoznak a laboratóriumban kutatók, diákkörösök, laborgyakorlatot, diplomamunkát végzők, PhD hallgatók. Vicsi Klára kiemelkedő megtestesítője annak az interdiszciplináris gondolkodásmódnak, ami a színvonalas beszédkutatáshoz nélkülözhetetlen: a laboratóriumban pszihoakusztikai, nyelvészeti, fizikai, matematikai és informatikai ismereteket integrált. A TMIT-en számos kötelező és szabadon választható tantárgyat hozott létre, illetve oktatott ezekben.

Az MTA Akusztikai Komplex Bizottságának elnökeként kinyitotta a Bizottságot a tudomány különböző területein működő új tagok, sőt az érdeklődő nagyközönség felé is. Emellett az MTA Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottságának is tagja. Szakmai egyesületekben aktív tevékenységet folytatott (International Speech Communication Association; Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesület; Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete; Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület; Language and Speech Sciences nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottság). Tudománynépszerűsítő tevékenysége is figyelemre méltó: előadássorozatokat szervez, például a nagysikerű Hang napja rendezvényeket.